Sednica Skupštine opštine Vlasotince: Božidar Kocić u glavnoj ulozi

Sednica Skupštine opštine Vlasotince

VLASOTINCE

Odbornici Skupštine opštine Vlasotince, održali su svoju 7.sednicu, u bioskopskoj sali Kulturnog centra Vlasotinca, a koja je na Dnevnom redu imala neuobičajno mali broj tačaka za razmatranje. Od 45 odbornika, koliko broji vlasotinački lokalni parlament sednici je prisustvovalo 38 odbornika.

 • Ukupni ostvareni tekući prihodi i primanja iznose 870.975.010 dinara u odnosu na ukupna planirana sredstva tekućih prihoda i primanja od 943.222.000 dinaraili 92,34 %. Ukupno izvršeni budžetski rashodi i izdaci isznose 824.878.158 dinara, u odnosu na planirane budžetske rashode i izdatke od 943.222.937 dinara što iznosi 87,45 % – rekao je za govornicom predsednik opštine Bratislav Petrović obrazlažući izveštaj predloga Odluke o završnom računu opštine Vlasotince za minulu 2020.godinu, koji je potom usvojen većinom glasova prisutnih odbornika.
  Na zahtev JKP “Komunalac” Vlasotince, odbornici su usvojili Odluku o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta JKP “Komunalac”, gde se u članu 28. menja stav 1. tako da glasi:
 • Osnovni kapital JKP “Komunalac” čini ulog u novcu koji iznosi 23.510.000,oo dinara.
  Gotovo identična situacija bila je i naredna 3. tačka Dnevnog reda, gde je na zahtev JKP “Vodovod” izglasana Odluka o promeni Osnivačkog kapitala ovog javnog preduzeća, gde se u 28.menja stav 1. tako da glasi:
 • Osnovni kapital JKP “Vodovod” Vlasotince čini ulog u novcu koji iznosi 162.010.000,00 dinara.
  Glasovima većine odbornika usvojen je Izveštaj o radu JKP “Komunalac” za 2020.godinu, a potom je konstantovan predlog Rešenja o prestanku funkcije VD direktora Božidaru Kociću, da bih već u narednoj tačci dnevnog reda isto lice u imenu Božidara Kocić bio promovisan za čelnu funkciju ovog javnog preduzeća sa prefiksom “vršilac dužnosti” sa određenim rokom trajanja, tako da je Božidar Kocić, diplomirani inženjer agronomije bio u glavnoj roli ove 7.sednice vlasotinačkog lokalnog parlamenta.
 • Želim da se izvinim građanima što u jednom periodu nije bilo redovnog iznošenja smeća. Problemi su nastali zbog nastalih kvarova na sva tri vozila koje imamo. Učinićemo sve da se ovako nešto u narednom periodu ne dešava, jer iznošenje smeća je naša radna obaveza prema građanima za koju oni plaćaju novčanu nadoknadu – rekao je Kocić.
  Posle odlaska sa funkcije direkora vlasotinačkog Doma zdravlja, dr. Milena Stanković – Mitrović razrešena je sa mesta člana Opštinskog veća za vanredne situacije Vlasotince, a na njeno mesto imenovana je vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja, dr. Violeta Petrović, koja je zbog sukoba interesa, potom, i podnela ostavku za odbornički mandat koji je imala.
  Poštujući određene zakonske okvire, odbornici su usvojili predlog Rešenja o prestanku funkcija članovima Nadzornog odbora JKP “Komunalac” i imenovanju novih članova, a takođe došlo je do prestanka mandata pojedinim čalanovima Školskog odbora u OŠ “Karađorđe Petrović” u Svođu i OŠ “Vuk Karadžić” u Tegošnici, a na njihova mesta ustoličene su nove snage.
  Tekst i foto: Vlastimir Stamenković

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*