Pristup suzbijanju F.occidentalis na nektarinama i breskvama

LESKOVAC

F.occidentalis je svetski problem. U svim reonima rasprostiranja naglašen je pritisak insekticida pa je došlo do rezistencije na većinu. Na tržištu je samo nekoliko insekticida koji su efikasni na F.occidentalis.

1.Dicarzol 92% (formetanat), IRAC 1A iz grupe karbamata ili inhibitor holin esteraze. Ima kontaktno i digestivno delovanje. Registrovan je u Srbiji za suzbijanje F.occidentalis u kol. 1 kg/ha za cveće i povrće. U Severnoj Americi registrovan je za  suzbijanje F.occidentalis na voću u količini 1.9 kg do 2 kg /ha. Preporučuje se najčešće u fazi „crvenih balona“ bresaka i nektarina i primena  je predveće   kada  pčele  nisu prisutne u voćnjaku. DT-50 u zemlji je 1 ­-9 dana.

2. Lasser 240 SC  (spinosad ), IRAC 5 iz grupe spinosina. Aktivator nikotin acetilholin receptora ali na različitom mestu od neonikotinoida. Deluje kontaktno i digestivno izazivajući paralizu. Registrovan je u Srbiji za folijarnu  primenu na krompiru  i krastavcu u zaštićenom prostoru u kol. 300-400 ml/ha. U praksi se kod nektarina i bresaka za suzbijanje F.occidentalis koristi od 0,7- 1,2 lit/ha.U Južnom Tyrolu preporučuje 80 ml /hl. U Italiji regitrovan je preparat pod imenom Succes (na bazi spinosada) za primenu na nektarinama.  Insekticidi ovog mehanizma delovanja se mogu koristiti i za tretiranje zemljišta za suzbijanje izletanja imaga F.occidentalis jer DT-50 zemlje  je 9,3-17,3 dana. U  Srbiji registrovan je i preparat Delegate sa aktivnom materijom spinetoram sa sličnim osobinama  i sa istim mehanizmom delovanja kao Lasser.

Herron, i dr,2014, utvrdili su izmenom esterazne aktivnosti, resistenciju na spinosad  kod  populacije F.occidentalis  u Australiji 3 puta većom od osetljivog soja.

Li Dong-gang i dr. 2016 navode da se smanjuje efikasnost spinosada na F.occidentalis  i da se može koristiti samo na principima antirezistencije.

3. Movento  100 SC (spirotetramat). IRAC 23: tetramic acid. Deluje na    inhibiciju nove sinteze  masti kod insekata.  Transportuje se u biljkama preko   floema i ksilema. Deluje brzo na larve neonate koje nemaju masti u kol. 0,75 ml/m visine stabla. .   Larve L2,  imaga ženke   imaju određene količine masti, ali delovanjem  spirotetramata na novu sintezu masti utiče   na  smanjenje brojnosti položenih jaja. Na jaja ne deluje jer su ona zabodena u tkivo, a aktivna materija ne može da prođe kroz horion u vreme razvića embriona i larvi. Ima duže delovanje  pa se redovno koristi u kombinaciji sa napred navedenim adulticidima. Može se koristiti i za tretiranje zemljišta jer metaboliti  imaju DT – zemlja,   5-23 dana.

4.Mesurol ( a.m.metiokarb) IRAC 1A iz grupe karbamata. Inhibitor holin esteraze. Deluje kontaktno i preko ishrane.Koristi se za tretiranje zemljišta  u količini 1.5 lit/ha u vreme hrizalidacije F.occidentalis i za sprečavanje izletanja tripsa.

Insekticidi se koriste folijarno, ali  i preko zemljšta usmeravanjem donjih dizni prema   zemllji jer se hrizalidacija tripsa odvija u površinskom delu  zemlje. Ovo je obavezna mera  jer samo folijarno prskanje daje ograničeni efekat zbog brze  obnove populacija izletanjem tripsa  iz površinskog dela zemlje.

Suzbijanje F.occidentalis u zavisnosti od faza razvića nektarina i bresaka

1.   Roza baloni nektarina ili bresaka.   Na prisustvo tripsa pregledava se 2 x 50 cvetova. Ako se nađe 1 i više tripsa u uzorku od 100 cvetova,  prag štetnosti je pređen jer je    F.occidentalis karantinska štetočina. Koristi se Dicarzol sa  1.5 lit/ha  ili Lasser 240 SC u količini  0.7-0.8 lit/ha.   Insekticidu se dodaje Movento 100 SC u kol. 1.5 lit/ha da bi se obezbedila dužina delovanja insekticida. Tretiranje  se izvodi predveče kada nema pčela. Donje dizne se  usmeravaju ka zemlji.

2.  Početak  zrenja plodova crvenih sorata bresaka i nektarina.

Odmah u početku zrenja ranih i srednje stasnih sorata, pregledava   se   2 x 50 plodova i posle toga, svakih 7   – 10 dana do    pred branje.  Prag štetnosti :  1 trips  na 100  plodova.   U ovoj fazi su  značajnije   šteta,  a može se izvesti efikasnije suzbijanje jer su tripsi na plodovima.  Za prvi tretman u vreme početka obojavanja ili doletana imaga F.occidentalis , koristi se Lasser 240 SC u količii 0.8-1.0 lit/ha u dodatku Momento 100 SC  u kol.1.5 lit/ha. Drugi tretman se izvodi 10 dana pre branja   sa Lasser 240 SC u kol. 0.8-1.0 lit/ha. Kao  i ranije da bi se sprečilo izletanje tripsa posle hrizalidacije, donje  dizne se  usmeravaju   ka zemlji.

Da bi proverili efikasnost insekticida, gajbice sa uzorcima plodova raznih sorata se stavljaju u hladnjaču na 2ᴼC kada dolazi do umirivanja larvi i imaga tripsa. Pregledom plodova ili  istresanjem gajbice na beli papir  lako se utvrđuje   brojnost, prisustvo ili odsustvo tripsa.

Mr Gordana Jovanović

PSS Leskovac

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*