Predstavljena analiza „Šta diše Leskovac?“

Udruženje „Tim 42“ organizovalo je okrugli sto na kome je predstavljena publikaciju ove organizacije „Šta diše Leskovac?“. Reč je o analizi koja bi trebalo da pokaže koje su aktivnosti sprovedene u prvoj godini važenja Kratkoročnog akcionog plan za zaštitu vazduha (KAP), usvojenog od Skupštine grada Leskovca u februaru 2022. godine, kao i u kojoj meri, zatim kako se upravlja ovom javnom politikom, kao i da li je rešen jedan od osnovnih problema u oblasti upravljanja vazduhom na teritoriji grada – neadekvatno informisanje javnosti o kvalitetu vazduha. Analiza je pokazala da može da se razgovara o tome šta je sve problematično u samom dokumentu, koliko ima nedostataka u njegovom sprovođenju, ali malo o tome šta je za više od godinu dana urađeno da se vazduh u Leskovcu unapredi. Neke od zamerki na LAP su da su u kratkoročnom planu navedene uglavnom dugoročne mere, ne postoje konkretni rokovi za sprovođenje aktivnosti, nije uspostavljeno operativno upravljanje ovom javnom politikom i ne postoji koordinacija aktivnosti nadležnih organa koji treba da je sprovode. Dalje, sam plan sadrži veliki broj aktivnosti koje su u okviru redovnih nadležnosti uprava, što stvara teškoće u razlikovanju onoga što je aktivnost KAP-a i onoga što je redovno poslovanje organa/preduzeća. Od devet aktivnosti navedenih u KAP-u, šest se sprovodi delimično, dok se tri ne sprovode uopšte. Sistem informisanja građana o kvalitetu vazduha je konfuzan i neadekvatan. Građanima nedostaju blagovremene, adekvatne i potpune informacije o kvalitetu vazduha koje saopštavaju nadležni organi i oni se okreću drugim, alternativnim izvorima informisanja. Nadležni organi ne izrađuju izveštaj o sprovođenju ovog plana, pa su građani uskraćeni za informacije o tome šta grad preduzima kako bi se kvalitet vazduha u Leskovcu unapredio.

U diskusiji na okruglom stolu su učestvovali predstavnici Trag fondacije, lokalnih ustanova, javnih preduzeća, organizacija civilnog društva, kao i građani zainteresovani za temu kvaliteta vadzuha. Iz „Tima 42“ kažu da će, na osnovu rezultata analize, tokom naredne nedelje uputiti inicijativu donosiocima odluka u Leskovcu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*