Poljoprivreda: Faza sazrevanja plodova vinove loze

Osnovni znaci nastupanja ove faze je promena boje na pokožici. Zato se često i naziva
faza Šarka. Pored promene boje na pokožici dolazi do niza drugih promena koje
karakterišu ovu fazu. Bobica omekšava, a u bobici naglo se povećava sadržaj šećera , a
smanjuje sadržaj kiselina. Na pokožici zajedno sa gubitkom hlorofila, i prelaskom u
boju karakterističnu za sortu formira se voštana prevlaka – PEPELjAK. Takođe se
formiraju i specifične mirisne materije karakteristične za svaku sortu u toku ove
faze.
Kada nastupa i puna zrelost u ovoj fazi šećeri se ne povećavaju niti se kiseline
smanjuju, a odnos imeđu fruktoze i glukoze je 1 : 1. U tom momentu kaže se da je nastupila
fiziološka zrelost. grožđa, zato u tom momentu ima najveću težinu, i najpovoljniji je
odnos šećera i kiselina za datu sortu. Ukoliko grožđe ostane na čokotu i posle
fiziološke zrelosti, dolazi do izvesnog povećanja koncentracije šećera šećera, ali
zbog isparavanja vode iz bobice često se namerno ostavlja grožđe da stoji na čokotu posle
fiziološke zrelosti kako bi se povećala koncentracija šećera i često dostigne i do 30
% .Od takvog grožđa po pravilu prave se vrhunska vina ( Šampanjac ).
Za povećanje koncentracije šećera, često se u područjima gde malo ima padavina, u ovoj
fazi dolazi do napada gljive Botritis cinerea kada oštećuje pokožicu i dolazi do većeg
gubitka vode u bobicu, a u područjima gde ima padavina, ako ova gljiva napadne bobicu,
zbog velike vlage dolazi do truljenja grožđa..
Zajedno sa sazrevanjem dolazi i do sazrevanja semenke. U početku ona je zelena , a sa
sazrevanjem ona gubi zelenu boju i prelazi u boju karakterističnu za sortu..To su
najčešće boje :zatvoreno crvena do mrke boje.
Dužina trajanja ove faze je 20 – 60 dana, što zavisi od sortnih karakteristika.


Nenad Stefanović mast.inž.polj. PSSS Leskovac

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*