Pašalić: Građani veruju zaštitniku

LESKOVAC

Imovinsko-pravni problemi se javljaju kao osnov za sve druge probleme koji se nalaze pred zaštitnikom građana., rekao je za Novu Našu reč ombudsman Zoran Pašalić        

…Imovinsko-pravni problemi su oni koji u najvećoj meri i broju muče građane Srbije, – kaže u razgovoru za Novu našu reč ombudsman Zoran Pašalić. –  To mogu da kažem momentalno, kao pravnik. Imovinsko-pravni problemi se javljaju kao osnov za sve druge probleme koji se nalaze pred zaštitnikom građana. Deo toga možemo da rešimo mi, a deo sudovi. Sudovi moraju uložiti više napora da građani brže dođu do svojih prava kroz sudske presude. Kao što sam više puta naglašavao do sada, ako je najveći deo obraćanja građana sudu u Strazburu iz razloga što postupci dugo traju, što se ne poštuju presude, to ukazuje na to da tom delu našeg društva mora da se pokloni naročita pažnja…


NNR: Koliko je ombudsman dobio pritužbi do sada, od kada ste Vi na ovoj poziciji?

Pašalić: Nije broj pritužbi bitno porastao, ali je bitan broj obraćanja ljudi što je ono najvažnije -da građani stiču poverenje. Oni dobro znaju da institucija ombudsmana nije jedina institucija koja im može pomoći, ali ono što je meni naročito drago je da oni i kada ne znaju svoja prave, se obrate nama, da im mi, koliko-toliko, objasnimo ono što drugi nije hteo. Kada kažemo koliko-toliko, mislimo da mi s nestrpljenjem iščekujemo novi Zakon o zaštitniku građana, koji će nam dati šira ovlašćenja, ali i više posla, sa postojećim kapacitetima. Ali se mi posla ne bojimo, i koji će omogućiti građanima da brže rešavaju probleme. Zato je institucija ombudsmana i uvela hitnu službu, kako bi mogla da reaguje momentalno kada se problem pojavi, bez obzira da li je on prijavljen ili mi za njega saznajemo iz medija.

NNR:
Kakvo je iskustvo sa građanima iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga kada su u pitanju sve ove stvari koje ste spomenuli? Koliko su upoznati sa ovlašćenjima ombudsmana i šta sve mogu da traže od ombudsmana?


PAŠALIĆ: Ono što nam je važno je što u novi Zakon o lokalnim zaštitnicima imamo nameru da uvedemo obaveznost da u lokalnim sredinama postoji lokalni ombudsman, jer su najčešće problemi lokalni. Odgovor na Vaše pitanje je da su nam se retko obraćali, jer nisu bili upoznati sa svojim pravima i mogućnosti da se obrate ombudsmanu. Hvala Vam na ovom pitanju, jer će nam biti smernica da više posećujemo taj kraj.

NNR: Kakav je rad kancelarije ombudsmana u Bujanovcu, Preševu i Medveđi?

PAŠALIĆ:
Izuzetno dobar. To je mesto gde mi imamo jedan deo svoje kancelarije, i naše kolege predano rade, i u svakodnevnoj komunikaciji nam javljaju koji su problemi koji se tamo javljaju.

NNR: Kakav je Vaš utisak, koji su problemi koji najviše muče građane ovog dela zemlje?

PAŠALIĆ: Imovinsko-pravni. To mogu da kažem momentalno, kao pravnik. Imovinsko-pravni problemi se javljaju kao osnov za sve druge probleme koji se nalaze pred zaštitnikom građana. Deo toga možemo da rešimo mi, a deo sudovi. Sudovi moraju uložiti više napora da građani brže dođu do svojih prava kroz sudske presude. Kao što sam više puta naglašavao do sada, ako je najveći deo obraćanja građana sudu u Strazburu iz razloga što postupci dugo traju, što se ne poštuju presude, to ukazuje na to da tom delu našeg društva mora da se pokloni naročita pažnja.

NNR: Kakva su iskustva ombudsmana kada su u pitanju manjine na jugu Srbije, tu pre svega mislim na Albance, Rome i Bugare? Da li se oni obraćaju i u kom broju to čine?

PAŠALIĆ:
Oni se obraćaju srazmerno broju koji imaju, ti problem su vezani za probleme koje imaju nacionalne manjine, a tu pre svega mislim na školstvo, upotrebu jezika i pisma, upis u matične knjige.

NNR: Inicijativa koju ste Vi pokrenuli jeste inicijativa koja je naišla na oprečna mišljenja u medijima, to je incijativa o zajedničkoj platformi, a tiče se zaštite novinara. Šta ste imali na umu i šta bi ona trebalo konkretno da znači?

PAŠALIĆ: Stalna radna grupa bavi se pitanjima napada na novinare kada ti napadi dolaze u domen prekršaja i krivičnih dela. To je samo jedan manji deo onoga što možemo nazvati pritiskom na poslanike u medijima – diskreditacija I ono što ih najviše vređa, to je njihovo izdvajanje iz grupe na konferencijama za štampu, kroz obraćanje funkcionera u okviru nekih zajedničkih konferencija. Vrlo važna stavka o kojoj se ne govori je l njihov ekonomski status, što takođe, indirektno, može činiti jedan vid pritiska na ovu struku. Smatrali smo da bi jedna zajednička platforma doprinela da se svi problem na jednom mestu evidentiraju.

NNR: Kakvo je Vaše iskustvo sa zvaničnim organima kada su u pitanju pritužbe građana i rešenja koja Vi donosite tim povodom, da li su spremni da sagledaju i odgovore pozitivno?

PAŠALIĆ: Kako koji. Negde imamo zaista dobru saradnju gde se postupa po našim preporukama. Negde se ne oglašavaju po našim preporukama. Onda se mora vršiti pritisak da postupe po preporuci, jer oni moraju da shvate da naša preporuka nije ono što mi samo želimo iz razloga da zbog nekog propusta nekog, da se tako kolokvijalno izrazim, “prozovemo”, već da se mora izvšiti obaveza koju ti organi imaju prema građanima.

Razgovarala Ljiljana Stojanović

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*