Kuda ide dobit javnih preduzeća iz 2019. godine?

LESKOVAC

JP „Urbanizam i izgradnja“ je pozitivno poslovala i ostvarila dobit od 11.314.065 dinara. Novac će biti iskorišćen tako što će se 4.360.872 dinar iskoristiti za pokriće gubitaka iz ranijih godina, a 6.953.193 dinara se prenosi osnivaču Gradu Leskovcu.
JP „Pijaca“ je u 2019. godini poslovala pozitivno i ostvaren je finansijski dobitak u bruto iznosu od 11.161.712 dinara. Novac će biti upotrebljen za pokriće gubitaka nastalih u prethodnim godinama.
JKP „Vodovod“ je nakon svođenja finansijskih računa za 2019. godinu, imao višak od 549.900 dinara. po odluci Nadzornog odbora taj iznos će biti uplaćen u budžet grada.
JKP „Komunalac“ će ostvarenu dobit od 383.054 dinara pokriti neke od gubitaka nastalih ranijih godina.
JKP „Grdelica“ ostvarila je dobit od 7.016.857 dinara i iskoristiće je za pokriće gubitaka iz ranijih godina. U istu svrhu biće utrošena i neraspoređena dobit iz ranijih godina u iznosu od 118.412 dinara rasporediti za pokriće gubitaka iz ranijih godina.
JKP „Toplana“ je u 2019. godini iskazala gubitak od 18.333.950 dinara. Taj manjak će se pokriti neraspoređenom dobiti iz ranijih perioda, a koja je na dan 31.12.2019. godine iznosila 23.006.775,85 dinara.

IS

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*