Kriterijumi za posao u Gimnaziji: Nastavnik tvrdi jedno, direktorka drugo

Ja sam Dejan Stanišić, nastavnik Računarstva i informatike u Gimnaziji sa 30% od punog radnog vremena. U Gimnaziju sam došao kao tehnološki višak 2021 godine iz Muzičke škole. Tokom ove dve godine stekao sam utisak da u Gimnaziji postoje neki drugi kriterijumi po kojima se angažuju i vrednuju nastavnici, meni nepoznati, kriterijumi koji nisu u skladu sa zakonima, pravilnicima i uputstvima osnivača Gimnazije Ministarstva prosvete Republike Srbije, napisao je u svom dopisu Stanišić.

On je zbog svega ovoga protestvovao ispred zgrade uprave grada 1. seprembra.

Na , u najmanju ruku, nepravilnosti u radu Gimnazije i bahato ponašanje direktorke, inače druge supruge gradonačelnika Leskovca Dragane Cvetanović, i ranije su stizale primedbe od strane zaposlenih , ali i od učenika, ove nekada najcenjenije i najuspešnije obrazovne ustanove u Leskovcu.

Dragana Cvetanović ne odgovara na pozive novinara Regionalne informativne agencije JUGpress a, kako je jednom priliikom rekla, i ne daje izjave za ovaj medij.

Odgovor direktore nastavniku, ne i JUGpress-u

U vezi sa navodima nastavnika Dejana Stanišića Gimnazije u Leskovcu direktorka
Gimnazije gospođa Dragana Cvetanović daje sledeće saopštenje, koje prenosimo u celosti:

Nastavnik Dejan Stanišić nije tehnološki višak u Gimnaziji u Leskovcu.
Zasnovao je radni odnos u Gimnaziji u Leskovcu sa 30% od punog radnog vremena
preuzimanjem iz Muzičke škole septembra 2021. godine. Ovaj procenat radno
vremena u Gimnaziji nastavnik ima i u ovoj školskoj godini i nije tehnološki
višak u ovoj školi. U vreme kada je preuzet, nastavnik je imao ukupnu normu od
100%, i to : u Muzičkoj školi „ Stanislav Binički“ 50%, u OŠ „ Vuk
Karadžić“ u Leskovcu 20% i u Gimnaziji 30%, za koji je i preuzet kao
tehnološki višak, septembra 2021. U međuvremenu je pomenuti nastavnik
samoinicijativno dao otkaz u OŠ „ Vuk Karadžić“ u Leskovcu dana 30. 11. 2021.
godine i samim tim za ovaj procenat radnog vremena za koji je dao otkaz (20%)
nema pravo da bude na listama. ( Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u
osnovnim i srednjim školama i domovima učenika član 5, stav 6: Zaposleni se ne
prijavljuje na listama zaposlenih za čijim je radom prestala potreba i listama
zaposlenih koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom). U vreme
kada je preuzet u Gimnaziju u Leskovcu nastavnik je imao slobodne časove
računarstva i informatike u OŠ „ Vuk Karadžić“, te je bilo logično da se tamo
proširi i ukrupni svoju normu, a ne da započinje radno angažovanje u trećoj
školi. Radi potpune informacije i o razlozima samoinicijativnog raskida
radnog odnosa u OŠ „ Vuk Karadžić“ je najbolje kontaktirati rukovodstvo ove
škole.

Nakon što je Dejan Stanišić zasnovao radni odnos u Gimnaziji došla sam do saznanja
da je pomenuti nastavnik mimo radnog vremena Gimnazije i rasporeda časova
privatno koristio informatički kabinet sa učenicima. Delio je u holu u prizemlju
škole flajere i nosio majicu sa obeležjima flajera kojima je pozivao učenike na
radionice programiranja. Dana 22. 3. 2022. (O čemu postoji službena beleška) sam ga
pozvala u kancelariju u prisustvu uprave škole, zapisničara i upozorila ga da
korišćenje kabineta u privatne svrhe mimo radnog vremena i Godišnjeg plana rada
škole predstavlja težu povredu radne obaveze i zloupotrebu učenika u privatne
svrhe. Nastavnik je odgovorio da ne želi problem i da mu je namera bila, kako mu je
sin učenik ove škole, da sa njim formira jednu ekipu. Ja sam iz kolegijalnih razloga
uvažila molbu kolege i odustala od vođenja disciplinskog postupka.

Dana 11. 7. 2023. godine Dejan Stanišić podnosi dva Zahteva školi, jedan za dopunu
norme za 10% preuzimanjem sa Liste zaposlenih za čijim radom je u potpunosti ili
delimično prestala potreba i Zahtev za dopunu radnog vremena za 20% Zaposlenom za
nepunu normu (procenat za koji je dao otkaz u OŠ „ Vuk Karadžić“) sam navodeći
da je otkaz dao u pomenutoj OŠ zbog „ nepodnošljivih uslova rada“. U zahtevu
traži da bude preuzet za časove građanskog vaspitanja, a škola nema slobodne
časove građanskog vaspitanja. Škola je odgovorila nastavniku u zakonskom roku i o
tome obavestila radnu podgrupu dana 12. 7. 2023. godine. Iz Liste slobodnih radnih
mesta, koja je javno dostupan dokument na sajtu Ministarstva prosvete, se vidi da
škola nema slobodnih časova građanskog vaspitanja, kao ni slobodne časove
računarstva i informatike, jer su isti popunjeni u skladu sa Stručnim uputstvom
Ministarstva prosvete.

Dana 29. 8. 2023. godine Dejan Stanišić ponovo podnosi zahtev u kojem navodi da ima
status tehnološkog viška za 15% i da je zainteresovan za preuzimanje sa radnom
normom od 100% . U vezi sa njegovim zahtevom škola je odgovorila da ne postoji
mogućnost da mu se dopuni norma do 100 %, jer nema slobodnih časova za koje bi moglo
da mu se proširi radno vreme imajući u vidu njegovu stručnu spremu. Na Listi
slobodnih radnih mesta na dan 31. 8. 2023. godine koju objavljuje Ministarstvo
prosvete iskazani su slobodni časovi računarstva i informatike u velikom
broju škola sa teritorije Grada Leskovca.

Na Nastavničkom veću dana 30. 8. 2023. godine nastavnik Dejan Stanišić po
pročitanom Dnevnom redu unapred zakazane sednice je tražio dopunu Dnevnog reda
rečima: „ Ej, polako“, mlatarajući rukama, što je vidno zbunilo prisutne nastavnike.
Na to sam mu odgovorila da je sednica prema Godišnjem planu rada škole unapred
zakazana i da se u pisanoj formi obrati i da ukoliko ima osnova biće zakazana
posebna sednica Nastavničkog veća ili će to biti tačka Dnevnog reda naredne
sednice. Podela časova na nastavnike je u nadležnosti direktora škole, kao i
zakazivanje i vođenje sednice Nastavničkog veća, o čemu postoji zapisnik. Po
završetku poslednje tačke Dnevnog reda sam ga pozvala da dođe u moju
kancelariju da čujem šta ima da predloži. Nastavnik je to kategorički odbio uz
neprimereni komentar, koji ne bih navodila. Čemu mogu da posvedoče prisutni
nastavnici.

Na osnovu svega navedenog jasno je da u školi nema slobodnih časova koje po
stepenu i vrsti stručne spreme može da predaje (kada ih je bilo, bio je i preuzet
kao tehnološki višak). Zašto je nastavniku toliko bitno da po svaku cenu radi
u Gimnaziji kada u više gradskih škola ima slobodnih časova informatike i
računarstva? Zašto je sam dao otkaz u OŠ „ Vuk Karadžić“? Kako to da jedino
pomenuti nastavnik u svim školama u kojima je radio ili radi ističe da ima
(kako sam navodi „ nepodnošljive uslove rada“), o čemu bi direktori tih škola
mogli da iznesu svoj sud. Zašto protestuje ispred Lokalne samouprave ako se zna
da problem tehnoloških viškova rešava isključivo nadležna Školska uprava
Ministarstva prosvete? Škola sa tradicijom dugom 144 godine, koja je
nagrađena Sretenjskim orednom drugog reda i najvišim priznanjima Grada
Leskovca svake godine može da se pohvali velikim brojem nagrada koje ostvaruju
njeni učenici i nastavnici, te je meni kao direktoru škole želja da ova škola
i dalje bude pominjana samo i isključivo u tom kontekstu. Želela bih da i ovaj
kolega umesto ovakvih istupanja bude jedan od nastavnika koji će osvajati
nagrade sa svojim učenicima, jer u ovoj školi su obezbeđeni svi neophodni
uslovi za rad i postizanje uspeha za one koji žele da ih ostvare.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*