Izgradnja na lokaciji “Madera”: Čija će biti poslednja, reč gradonačelnika ili stanara?

GRADONAČELNIK O IZGRADNJI NA LOKACIJI “MADERA” 

Na sednici Gradskog veća Grada Leskovca održanoj 13.7.2010. godine doneta je odluka o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta na KP 5852/10 i KP 5852/17, odnosno na tzv. lokaciji „Pepeljuga“ u ulici Učitelja Josifa. Istom odlukom je formirana komisija za sprovođenje oglasa o javnom nadmetanju. Ona je sprovela oglas o javnom nadmetanju za otuđenje zemljišta u javnoj svojini. Neki novinari koji sada vrlo često pišu o tome, a ja vam kažem, navedeni oglas je objavljen u listu „Nova Naša reč“ 30.12.2011. godine i za ono što je odbornik Zdravković ovde izneo mogu samo da kažem bravo i svaka čast, jer ni jednog trenutka nije ubacio politiku i pokušao je da bude nepristarasan i zna da su neki drugi ljudi učestvovali u svemu ovome.
Ja ću od početka do kraja taksativno da nabrojim šta se dešavalo, kao i šta se sada dešava. Na oglas o javnom nadmetanju su se pojavila dva ponuđača na osnovu čega je komisija za sprovođenje oglasa utvrdila da je ponuđač Aleksandar Čogurić iz Leskovca izlicitirao najveću cenu. Da li je adekvatna ne znam, ali je bila po zakonu, 4.501.356 dinara. U to vreme su, podsećam, mogle da rade tri firme u Leskovcu, Steva „Crna Trava“, Čogurić i Produkt Pečenjevce.
Na skupštini Grada Leskovca koja je održana 9. marta 2012. godine, opet u vreme kada smo mi bili opozicija, doneto Rešenje o otuđenju navedenog neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini najpovoljnijem ponuđaču, a to je Aleksandar Čogurić iz Leskovca, radi izgradnje poslovnog stambenog objekta. Shodno odredbama rešenja skupštine Grada Leskovca zaključen je ugovor o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta  sa Aleksandrom Čogurićem za cenu od 4.501.356 dinara. Navedeni ugovor je overen kod Osnovnog suda 21.3.2012. godine, opet u vreme kada smo mi bili opozicija. Građevinska parcela za otuđenje formirana je na osnovu Plana detaljen regulacije za blok 8, Službeni glasnik Grada Leskovca br. 4/10, iz čega se vidi da je parcela formirana 2010. godine, kada mi nismo bili nosioci odgovornosti. Prema planiranom stanju u skladu sa kojim je zemljište otuđeno namena prostora je više porodično stanovanje i centralni sadržaji. U postupku izrade i usvajanja plan je prošao potpuno zakonom predviđenu proceduru za razliku od nekih drugih objekata. Izmene Plana regulacije su se kasnije dešavale, 2014. i 2019. godine, u naše vreme, ali tada se nije uticalo na tada određenu namenu i svojstvo zemljišta, navedena lokacija je preuzeta kao stečena urbanistička obaveza nastala realizacijom Plana detaljne regulacije za blok 8 u Leskovcu i ta lokacija nije bila predmet razmatranja niti promene nakon 2010. godine. Da smo bilo šta menjali rekli bi da je u pitanju politički revanšizam, da ne daju ljudima koji su kupili parcele da grade i zidaju, da se zna da je izvođač radova naklonjen drugoj političkoj opciji… Ništa nismo radili po tom pitanju, proverili smo i utvrdili da je zakonska procedura bila ispoštovana. Predmetne parcele su od tada do današnjeg dana promenile više vlasnika, i radi se o četiri vlasnika, a ne kao što piše i to se može videti i lako proveriti na osnovu istorijata. Prvi vlasnik Aleksandar Čogurić, „Viktorija inženjering“ drugi, „Rofiks“ Paraćin Popovac, možda nisam tačno izgovorio, „BM invest grup“ doo Leskovac, pretpostavljam da je to firma ovih sadašnjih vlasnika koju čine šest advokata, bračni par advokati, dva sina i snajke advokati, sve zajedno 100 godina rada. Ako mislite da šest advokata u jednoj porodici mogu da naprave pravni propust, ja u to nisam siguran. To je kancelarija isuviše iskusna, isuviše su to dobri advokati koji će da naprave grešku kada je u pitanju imovinsko-pravni zahtev ili da urade nešto što nije po zakonu.
Izgradnja višespratnog objekta na toj lokaciji u skladu je sa svim planovima višeg reda po hijerarhiji po važećim planskim dokumentima u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Sve gore navedene činjenice svedoče o tome da bilo kakav protest nije opravdan niti je utemeljen na bilo kakvim propisima i zakonima, jer je pre više od decenije, kada je odgovornost za rukovođenjem gradom imala neka druga politička opcija doneta je odluka o otuđenju po sada problematičnim uslovima. To što tadašnji investitor nije želeo ili nije imao para ili iz ko zna koji razloga, da pokrene projekat, već je sada firma „BM invest grup“ došla u posed iste u skladu sa propisima i planirala da započne izgradnju, još jedan je pokazatelj da Leskovac ide napred. Na svakom koraku se gradi, za razliku od tadašnjeg perioda kada je monopol imala samo jedna ili dve građevinske firme.
U građevinskoj sezoni se na gradilčištu kao što je ovo aktivira 27 različitih delatnosti (dobavljači materijala, ciglane, prozori, majstori, arhitekte, vodoinstalateri, elektroinženjeri, parno grejanje…). Svi ti ljudi zarađaju za život svojih porodica, ali i utiču pozitivno na poslovni ambijent u našem gradu. Sada nekoliko huškača lutaju gradom ne bi li pronašli neku temu koju će politizovati, a do današnjeg dana niko nije postavio pitanje niti je bilo kakva informacija bila ili zahtev da primim neku grupu građana ili predstavnike došla do mene, sve do ponedeljka tekuće nedelje kada sam na redovnom sastanku koji imam sa direktorima rekao da nijedan zahtev nije došao. Ako vi kao odbornik (obraća se Zdravkoviću) ne želite da idete tamo nepozvani, zašto bih ja išao nepozvan, kada neko drugi želi isključivo političku akciju da sprovede? E, onda su setili, pošto ide skupština, da to pokušaju i da pošalju neke dopise ka nama.
Neki se, navodno, bave borbom za prava građana i tu mislim na ljude koji se tamo sakupljaju, ali ne na one koji su zaista zainteresovani za taj deo. Proverite, videćete da 70% ljudi tu ne živi, kao što je gospodin koji je sa mnom išao u odeljenje išao da sakuplja potpise od stana do stana u naselju „Dubočica“, gde nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa ovim naseljenim mestom. Svi znamo da je privatna svojina neprikosnovena, da je Ustavom zajamčena i da njen imalac uživa apsolutno sva ovlašćenja, tako da može da radi s njom šta želi u granicama javnog poretka. U ovom konkretnom slučaju nikakav javni interes neće biti narušen planiranom izgradnjom, pa se grad ne može mešati u planirane građevisnke radove jer za tako nešto nema zakonskog osnova. Grad Leskovac je u dogovoru sa vlasnicima parcele, koji ponavlajm imaju puno zakonsko pravo da sa svojim zemljištem uz poštovanje propisa i procedure izgrade stambeni objekat i to prvi stambeni objekat u Leskovcu, ako ne grešim, gde planiraju 62 stambene jedinice i isto toliko garaža. Deset godina je tadašnji vlasnik Čogurić to mogao da radi i on to nije radio. Njihova je dobra volja, a na moju inicijativu da o svom trošku na toj lokaciji koja se nalazi u blizini sporne parcele naprave prostorno pejzažni objekat javne namene na 765 kvadrata i sve opreme rekvizitima za igru i odmor. Predviđeno je adekvatno postavljanje dečjeg mobilijara sa tartan podlogom, tamponom zelenila, sa stazama za šetanje od behaton i prostorom za igru od eko-gume, dve klackalice, dve ljuljaške, dva tobogana, jedna penjalica, četiri klupice za odmor i tri kante za smeće. Znači ne radi se o uništenju mobilijara koji je ionako devastiran, koji bi takođe obnovili i postavili u toj okolini. Sa izvođačem ugovora sam potpisao Ugovor o donaciji 23.4.2021. godine, pre nego što je bilo ko u javnost izašao i rekao da je nešto sporno i u njemu je naznačeno da će investitor u ovaj prostor koji pripada gradu uložiti milion dinara, upravo na ovom igralištu gde sam pobrojao šta će sve biti postavljeno.
Znači, ne uništava se dečiji mobilijar, koji je, da vam kažem, više bio opasnost da se deca povrede nego mesto za igru. Tek se sada nešto aktivno dešava, jer su se setili da može da bude problematično. A pri tome, za „Pepeljugu“ o kojoj se toliko priča, odgovorno tvrdim da svi koji žive u tom kraju, da je to bilo stecište narkomana, najružnijih stvari infektivnih bolesti. I dandanas tako izgleda. I kako je moguće da za deset godina nikome nije zasmetala podloga za infektivne bolesti, naročito u vreme korone, a sada odjednom nekome to smeta?

ODGOVOR GRADONAČELNIKU NA OBRAĆANJE U SKUPŠTINI GRADA

Poštovani Gradonačelniče,

Obraćamo Vam se ovim putem a nakon Vašeg izlaganja tokom 10. sednice Skupštine grada Leskovca obzirom da mi kao obični građani i nemamo baš neke druge mogućnosti da se čuje i naše mišljenje. Naime, osećamo veoma jaku potrebu da Vama, našim odbornicima i javnosti ukažemo na niz nepotpunih, delimično tačnih pa i potpuno netačnih informacija koje ste, sa namerom ili nadamo ipak se bez nje, izneli tokom svog jučerašnjeg izlaganja u vezi našeg problema. Prilično smo iznenađeni Vašim visokim nivoom samopouzdanja dok ste sve vreme javno iznosili takve informacije, veličali lik i delo investitora, verovatno opravdano obzirom da ih mi i ne poznajemo, a nas obične građane koji se borimo za naša prava i za prava naše dece omalovažavali. Šta više, slušajući Vas pažljivo u nekoliko navrata tokom Vašeg izlaganja imali smo ozbiljnu dilemu da li nam se to obraća gradonačelnik svih svojih građana ili pak sam investitor. I to sve bez ijedne trunke griže savesti i iznoseći isključivo informacije i mišljenja koje ste dobili od gradske uprave i investitora. A i sami znate da su za jedno objektivno sagledavanje ovog prilično kompleksnog problema, ukoliko nadamo se postoji dobra namera za tako nešto, definitvno potrebne informacije i mišljenja sa naše strane. U svakom slučaju hvala Vam na tome Gradonačelniče!
A sada i pre svega, molimo prvenstveno Vas, ali i sve druge koji rade sličnu stvar, da prestanete više da politizujete naš problem i na taj način manipulišete i sa nama i sa našom decom kako bi se politički obračunavali jedni sa drugima. I to tako što nas dovodite u blisku vezu sa određenim političkim opcijama, investitorima i pojedincima, što apsolutno nije tačno. Kao što smo Vam već napomenuli u svojoj molbi upućenoj pre nekoliko dana, nemamo veze ni sa jednom političkom opcijom, investitorom ili pojedincem. Verujte nam da je među nama najviše onih neopredeljenih, pa zatim onih iz Vaše političke stranke, koji baš i ne smeju da se mnogo eksponiraju i Vi sami znate zašto, pa tek onda svih ostalih. Za nas su svi investitori isti, i ovi sadašnji koje Vi očigledno podržavate ali i oni prethodni koje Vi pominjete i koje su podržavale neke druge vlasti obzirom da je svima njima njihov interes i profit na prvom mestu. To je naravno sasvim legitimno obzirom da se radi o preduzećima koja postoje isključivo radi stvaranja profita. Međutim, mi i dalje i pored svega što nam se dešava verujemo da gradske vlasti ipak nisu sve iste. Odnosno da postoje i one kojima je interes svojih građana i dece iznad interesa bilo kog investitora kao i iznad svog ličnog interesa. A Vi ste sada u jednoj odličnoj prilici da nam to i pokažete. Prema tome molimo Vas iskoristite tu priliku.


Tačno je da je najveća greška u vezi našeg problema napravljena baš u periodu između 2010. i 2012. godine kada Vi niste ni bili na vlasti. Međutim, nije tačno da sadašnja gradska uprava nije uopšte odgovorna za bilo šta i da sve radi po ranije donetim planovima generalne regulacije. Evo i jednog primera, i to baš u našoj neposrednoj blizini. Naime, prema Planu generalne regulacije od 2019. godine koji je izmenjen i dopunjen za vreme Vaše vlasti podcelina 8a je predviđena za porodično stanovanje. Međutim iste te godine odobren je urbanistički projekat kojim se namena dve parcele te podceline menja iz porodičnog u višeporodično stanovanje i na osnovu toga izdaju lokacijski uslovi i građevinska dozvola za izgradnju višespratnice koju preduzeće Jugoneimar Invest privodi kraju ovih dana. Drugim rečima, naseljenost naše celine je već povećana više nego što je to Planom generalne regulacije koji ste Vi doneli 2019. predviđeno. I upravo iz tog razloga, ono što mi najmanje očekujemo u ovom trenutku jeste da se u istoj toj celini druge dve parcele prenamene iz višeporodičnog u porodično stanovanje kako bi se zadržao isti nivo naseljenosti predviđen pomenutim planom. U tom slučaju investitor sa kojim se Vi posebno ponostite bi mogao da napravi na svojoj zemlji kuću umesto višespratnice a mi bi time dobili jedne divne ljude i advokate kao komšije. Eto, to bi moglo biti samo jedno od mogućih rešenja našeg problema. Očigledno prenamena parcela iz porodičnog u višeporodično stanovanje, koja je u interesu svakog investitora, u ovom gradu se radi bez bilo kakvih problema. Stoga mi očekujemo da se i prenamena parcela iz višeporodičnog u porodično stanovanje, koja je uglavnom u interesu običnih građana, takođe radi bez bilo kakvih problema i izgovora. Naravno, rešenje koje ste skoro pronašli za sličan problem u Dubočici bi i u našem slučaju bilo idealno. Takođe, pomenuta novoizgrađena zgrada je samo jedan od primera i dokaza da mi nismo protiv svake gradnje, daljeg razvoja našeg grada, investitora i investicija, kako ste nas Vi u Vašem izlaganju predstavili. Jer nismo bili protiv jedne takve gradnje i pored činjenice da ista nije bila u skladu sa važećim Planom generalne regulacije na koji se Vi pozivate. Međutim, protiv smo svake gradnje kojom se pogoršavaju uslovi stanovanja kao i potrebe i bezbednost naše dece. Za nas će 1+1 uvek biti 2 i kalkulisanja sa potrebama i bezbednošću naše dece neće biti. Takođe, protiv smo daljeg krojenja planova generalne regulacije samo po meri investitora, odnosno daljeg divljanja investitorskog urbanizma po našem gradu, a na štetu nas običnih građana i naše dece.
Nije tačno da nismo pokušavali da zakažemo sastanak sa Vama kako bi Vam se najpre predstavili obzirom da nas očigledno uopšte i ne poznajete pa stoga dovodite u vezu sa raznim političkim opcijama, investitorima i pojedincima. Pa zatim naravno predstavili i naš dugogodišnji problem i zajedno porazgovarali o mogućim rešenjima istog. Jedan od naših predstavnika je pokušao da zakaže sastanak sa Vama početkom maja meseca međutim na elegantan način je odbijen i rečeno mu je da gradonačelnik ne prima građane i da bi trebali da se obratimo Odeljenju za urbanizam. Bez obzira na sve, ponavljamo još jednom, veoma smo otvoreni za sastanak sa Vama i dalje Vas molimo za Vaše razumevanje i podršku. Na punom smo Vam raspolaganju i sada taj sastanak zavisi isključivo od Vaše spremnosti da nas primite. Kao i Vaše iskrene namere da nas saslušate i pomognete nam da svi zajedno dođemo do jednog rešenja prihvatljivog za sve strane. Ujedno, vrlo je interesantno da nas je Kabinet našeg predsednika Vučića, kom smo se takođe obratili u isto vreme kada i Vama, već kontaktirao i da očigledno ima više vremena da se bavi našim problemom nego Vi i Vaš kabinet, ili pak ima dosta manji ili uopšte nema bilo kakav interes da se tim problemom ne bavi.
Tačno je da smo podneli zahtev da postavimo štand u gradu kako bi sa našim problemom upoznali i druge sugrađane van našeg naselja koji će kako stvari stoje takođe pre ili kasnije imati isti problem. Međutim nije tačno da smo i bili tamo obzirom da smo svoj zahtev povukli i to upravo iz poštovanja prema manifestaciji koja se održavala u isto to vreme i za koju mi nismo uopše ni znali u trenutku podnošenja zahteva. Takođe, nismo želeli da “prljav veš ovog grada” iznosimo pred naše strane goste koji su bili prisutni na toj manifestaciji. Kako god, budite sigurni da će te nas Vi i/ili oni koji Vas informišu o našim aktivnostima sigurno videti kada budemo uskoro bili sa štandom u gradu.
Nije tačno da većina građana koji se na mirnom protestu nedeljom okupljaju u parkiću kod “Pepeljuge” nije iz okolnih zgrada već je upravo obratno. Odnosno većina nas je baš iz tih okolnih zgrada obzirom da će se upravo naši uslovi stanovanja značajno pogoršati izgradnjom još jedne višespratnice u našoj blizini. Takođe, nije lepo od Vas da kažete da su naše starije komšije na tim protestima jer eto nemaju šta drugo da rade. Oni su u tom terminu sa nama mlađima upravo zbog protesta i žele da nam pokažu da taj parkić znači i njima a ne samo najmlađima. Prema tome, pogrešno ste obavešteni i po ova dva osnova.
Tačno je da je kuća “Pepeljuga” kao što rekoste stecište narkomana i leglo zaraze već duži niz godina i kao takva velika opasnost za našu decu. Međutim, nije tačno da nam kao takva do sada nije smetala obzirom da smo godinama unazad i po nekoliko puta kontaktirali i vlasnike i komunalnu inspekciju/policiju u nadi da će nam na neki način pomoći da se taj problem reši. Međutim, kao i po mnogim drugim pitanjima za koje smo im se obraćali, adekvatne reakcije kao ni rešenja tog problema nije bilo.
Moguće je da ste sa investitorom potpisali ugovor za koji mi nismo ranije znali i kojim se investitor obavezuje da uloži 1 milion dinara (oko 8 hiljada eur) u uređenje jednog manjeg trougla u blizini. Međutim, nije tačno da za jednu takvu “nepristojnu” ponudu mi nismo znali pre nego što smo krenuli sa svojim mirnim protestima. Znali smo za nju, smatrali je “nepristojnom” i kao takvu odbacili jer se istom želela dobiti i naša naklonost za izgradnju zgrade vredne 4 miliona eura i to ulaganjem od samo 8 hiljada eura u gradsku zemlju. Međutim očigledno da ono što nije prošlo kod nas prošlo je kod Vas. Samo nas interesuje da li će investitor taj novac uložiti i u slučaju da mu se urbanistički projekat ne odobri i ne dobije lokacijske uslove i građevinsku dozvolu. Ili mu je sve to već obećano i time čitava stvar gotova što je definitivno još nešto novo za nas. Takođe, teško nam je da poverujemo da su naši interesi i interesi naše dece prodati za samo 8 hiljada eura. Ukoliko je to stvarno tačno, molimo Vas raskinite pomenuti ugovor sa investitorom i sklopite ga sa nama, Vašim građanima. Mi smo takođe spremni da uložimo isti taj novac u uređenje tog parčeta gradske zemlje ukoliko ne postoji drugi način da dobijemo Vašu naklonost i urbanistički projekat po meri svih građana i dece.
Takođe, malo nam je čudno ali ipak moguće, kada se hvalite da će nova zgrada biti prva u gradu koja će za svaki svoj stan imati urađeno i po jedno parking mesto, i to ukupno 63 a ne 62 kao što ste Vi pomenuli, očigledno se jedan stan negde zagubio. Čudno jer je po nekim drugim gradovima
u Srbiji to obaveza svakog investitora već preko punih 10 godina. Takođe, hvalite se izgradnjom javnog parkinga na delu preostalog unutarblokovskog prostora. Da li ste svesni da će to zajedno sa parking mestima za novu zgradu rezultirati u minimum 10 puta prometniji saobraćaj u ovom inače malom i već automobilima i dostavnim vozilima prenatrpanom unutarblokovskom prostoru. Ukoliko se svi ti nakaradni planovi stvarno i obistine naša deca ne da neće moći izaći u parkić kog više neće ni biti već neće smeti da izađu ni ispred zgrade.
I za kraj nešto što Vam baš i ne možemo opisati pravim rečima. A to je ono kada se osećate da ste u potpunosti izdani i prodani od strane onih kojima ste sve vreme verovali. Verovatno ste i Vi nekada imali takav osećaj u vezi nečega. U ovom našem slučaju to se desilo od strane naših odbornika za koje smo mi glasali na prethodnim izborima, dali im svo svoje poverenje i očekivali od njih da interese svojih sugrađana i dece, ako ne uvek onda bar ponekad, stave iznad interesa investitora i svojih ličnih interesa. I to dok smo uživo gledali prenos 10. sednice Skupštine grada i brojanje odbornika koji su podržali tačku dnevnog reda koja se tiče našeg problema. Još uvek ne možemo da verujemo svojim očima u ono što smo videli odnosno da baš ni jedan od preko 50 prisutnih odbornika vladajuće koalicije koje smo mi podržali svojim glasovima nije razmislio bar malo svojom glavom i glasao za usvajanje pomenute tačke dnevnog reda. Ako ni zbog čega drugog onda bar greškom obzirom da su samo na sednici ranije skoro svi do jednog glasali greškom po jednoj od mnogobrojnih tačaka dnevnog reda. Za sve njih imamo samo jednu kratku poruku, a to je SRAM VAS BILO! No želimo im se i pored toga zahvaliti jer su nam malo otvorili oči i nakon jednog takvog sramnog glasanja definitivno potvrdili čiji interes im je iznad interesa svojih sugrađana i dece. Takođe, ujedno se ovim putem želimo zahvaliti i četvorici slobodnomislećih odbornika, čija imena još uvek nismo uspeli saznati, a koji su podržali tu tačku dnevnog reda.

O „MADERI“ SA ŽITELJIMA

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović razgovarao je sa predstavnicima grupe građana „Madera u srcu“ koja protestvuje zbog najave da će u tom delu grada biti sagrađena zgrada. Danilo Milovanović, jedan od stanara, ali i profesionalni upravnik dve stambene zajednice koja gravitira na ovom prostoru, kaže da je sastanak protekao u korektnoj atmosferi.

-Sastanku je prisustvovao i tim gradonačelnika, odnosno ljudi iz Gradske uprave. Konkretnog dogovora nije bilo, jer smo mi pre svega otišli da upoznamo gradonačelnika sa problemima s kojima se susrećemo i zašto smo protiv izgradnje višespratnice. Gradonačelnik nas je saslušao i zatražio neko vreme da se detaljnije upozna sa situacijom, da pogleda dokumentaciju i da sa svojim timom razmotri član 5 ugovora koji se ovih dana pojavljuje u medijima. Taj član se tiče roka za započinjanje radova, koji je istekao, a uposlenici Gradske uprave su nam rekli da se za sada ništa ne zna, da će oni to prostudirati, ali i da po onome što oni vide nema osnova za raskiodanje ugovora. Gradonačelnik Cvetanović je rekao da će se, nakon što pregledaju ugovor, naći rešenje koje će zadovoljiti obe strane, a da je on tu da štiti interese stanara i da će kao gradonačelnik to i učiniti.-

Danilo Milovanović je rekao da je utisak tročlane delegacije da gradonačelnik Cvetanović i njegov tim žele da pomognu stanarima da reše svoj problem.

-Nije bilo nikakvog pritiska ili ubeđivanja da odustanemo od toga. Jednostavno, saslušali su šta imamo, čak su obećali i da neke tekuće probleme koje imamo rešiti. Ti problemi se tiču ulaska kamiona za market „ABC“, parkiranja, nelegalne dogradnje „ABC-a“ gde nemaju oluke, pa se skuplja kišnici i pravi probleme stambenim zajednicama, zatim problem sa zgradom koja se sagrađena u Voždovoj ulici i gravitira ka ulici Učitelja Josifa, jer da bi se priključila na toplovod komletno je oko nje sve iskopano i napravljena šteta ne samo stambenoj zajednici, nego i gradu.-

CVETANOVIĆ O SASTANKU SA GRAĐANIMA

Komentarišući sastanak sa predstavnicima građana koji se protive izgranji stambenog objekta u delu grada kod „Madere“, gradonačelnik Goran Cvetanović je rekao da je sastanak trajao više od jednog sata, a da su mu prisustvovali i njegovi saradnici koji su direktno vezani za takve događaje.
-Bio je širok dijapazon zahteva koji nisu vezani samo za tu zgradu, nego i za problem zelenila, parkiranja, dostavnih vozila, problem zgrade koja je tu izgrađena pa je napravljena šteta od nekih 500-600.000 dinara… Njihovi problemi su kompleksni i ja sam obećao da ćemo deo tih problema rešiti u toku iduće godine, kada ćemo isplanirati u budžetu tih 500-600.000 dinara za trotoare. Pokazao sam im i plan i projekat modernog i savremenog dečjeg igrališta, da je tu planirano 63 garaža plus prostor za parkiranje koje bi koristili i ostali stanari. Zakonski rok za odgovor na pticiju još traje, ali sam ja zvao i investitore, preneo argumente i tu je za sada status kvo i sjedne i s druge strane. Na kraju je zaključak da nastavimo komunikaciju, s obzirom da svako ima svoje argumente sa svog aspekta.-
Što se famoznog člana u prvobitnom ugovoru koji kaže da, ukoliko nije započeta gradnja u određenom roku, ugovor se raskida, gradonačelnik je rekao da je provera u toku.
-Tu ima nekoliko stavri. Prvo, kada na nekom sajtu izbace zvaničan dokument kao neku informaciju i kad ga uporedite sa originalom, vidite da to nije isto, zato što tamo piše Aleksandar Čogurić, a onda sledeća firma, ne znam kako se zove… jer je 2012. za devet meseci promenjeno tri vlasnika. U original ugovoru piše i „Viktorija“, a u onom koji je stavljen na neki portal to ne postoji i onda vidite da je to falsifikat. Pitanje je ko to servira i zašto? Dalje, ako lokalna samouprava vrati plac kome da da pare? Čoguriću? A kako on da nama vrati pare ako plac više nije njegov? Nisam pravnik, ne znam da li je to moguće, ali kako sud donese odluku, mi ćemo se tako ponašati. Vreme će da da odgovor na sve, a ja sam strpljiv.-

NNR

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*