Greške u proceni – ispravke rebalansom

LESKOVAC

Odbornici Grada Leskovca su na 11. sednici skupštine razmatrali predlog Odluke o završnom budžetu Grada Leskovca za 2020. godinu. Materijal je obrazložio gradonačelnik Goran Cvetanović podsetivši da je pandemija uticala na sve oblasti poslovanja i života, pa tako i na upravljanje javnim finansijama i ostvarenje budžeta.
-Ali, Grad Leskovac je uspešno odoleo svim izazovima i kada je budžet grada u pitanju postigao značajne rezultate, a to je postignuto racionalizacijom troškova, uštedama i odgovornim pristupom prema imovini grada. Budžet Grad Leskovca na dan 31.12.2020. godine ostvario se u iznosu od 4.150.000.000 sa izvršenjem od 91,1% od godišnjeg plana. Ostvaren je fiskalni suficit od 16,5 miliona dinara. Ovoliko ostvarivanje, što u nominalnom, što u procentualnom iznosu, nije ni malo za potcenjivanje, jer je ono veće za 233 miliona dinara, nego što je bilo ostvarenje u 2019. godini i bolje nego u većini lokalnih samouprava u Srbiji. Budžet grada je tokom čitave godine bio likvidan, a sve obaveze prema svim direktnim i indirektnim korisnicima, zaposlenima, dobavljačima, udruženjima, bankama redovno i u celosti izmirivane, bez i jednog dana zakašnjenja. Najveći prihod u budžetu je od prihoda od poreza na zarade, čak 34% od ostalih prihoda, odnosno 1.411.000.000 dinara, što je 94,3% planiranog, a oko 90 miliona više u odnosu na 2019. godinu, a 258 više od 2018. godine.-
Odbornik Nebojša Cakić (Za Leskovac Zajedno) rekao je da se iz godine u godinu greši u proceni budžeta i da se to pokušava ispraviti rebalansom.
-U 2020. godini je rebalans rađen 40 dana pre kraja isteka budžetske godine, jer je neko promašio u proceni za 400 miliona. Da nije rebalansa, budžet bi bio ostvaren sa 76%.-

Cakić: Neko će kad-tad odgovarati za stanje u apotekama Leskovac

Na sednici leskovačke skupštine doneta je odluka izmenama i dopunama Odluke o osnivanju i preuzimanju osnivačkih prava nad Apotekom Leskovac, kao i o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Statuta Apoteke Leskovac, a Sunčica Stojanović, v.d. direktora ove ustanove, je rekla da je osnovni razlog za donošenje ovih odluka novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti, kao i Uredba o planu mreža zdravstvenih ustanova koji definišu apotekarsku ustanovu Leskovac kao ustanovu u delu primarne zdravstvene zaštite koja će obavljati svoju delatnost na prostoru čitavog Jablaničkog okruga.
-Rukovodeći se odredbama tog zakona mi smo izmenili statut Apoteke Leskovac i osnivački akt. Najznačajnije izmene su u delu naziva zdravstvene ustanove, pri čemu apoteka menja naziv u Apotekarska ustanova i u delu oko izbora, imenovanja i nadležnosti upravljačkih organa Apoteke Leskovac, kao i stručnih tela. Ovim zakonom je predviđeno i da Agencija za privredne registre formira jedinstveni registar subjekata u zdravstvu, a to znači da sve zdravstvene ustanove koje su do tog momenta bile registrovane u Privrednim sudovima imaju zakonsku obavezu da izvrše preregistraciju u APR-u. Ovim želimo i da stvorimo uslove da Apoteka nastavi da i dalje egzistira kako bi smo mogli da realizujemo zaključene sporazume sa velikim poveriocima, sa kojima je Grad prošle godine potpisao sporazume. Dalje, izradom Plana optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite koje je pokrenulo Ministarstvo zdravlja 2019. godine, tzv. Master plan zdravstva, doći će do poboljšanja kvaliteta, pristupačnosti i efikasnosti zdravstvene zaštite, uz značajne uštede i povećanja ekonomske efikasnosti nacionalnog zdravstvenog budžeta. Problem koji imaju Apoteke Leskovac u poslovanju ima veliki broj apotekarskih ustanova u Srbiji, neki su ušli u javno-privatna partnerstva, a Ministarstvo zdravlja je masterplanom dalo strateške smernice za rešavanje uočenih problema, pre svega da Republika preuzme osnivačka prava nad Apotekarskim ustanovama, zatim da se izjednače uslovi u poslovanju državnih i privatnih apoteka i da se postave jasni demografski i geografski kriterijumi prilikom otvaranja novih apoteka.-
Odbornik Nebojša Cakić (Za Leskovac – Zajedno) podseća da su oni koji su napravili problem nestali, i sada šalju nekog drugog da vadi kestenje iz vatre.
-Apoteka Leskovac je uništila milijardu dinara novca građana ovog Leskovca, to nikog ne dotiče. Godinama smo uakzivali na to, nikog nije bilo briga, i na kraju ste poslali damu da nam pojašnjava šta se dešava. Do juče ste pričali da su nam dali pare da ugasimo Apoteku, sada tražite da se menjaju akti, a mnogo toga je do sada trebalo da uradi nadležno ministarstvo. Ovo što je predloženo nije sporno, ali je sporno što ste govorili da Apoteka ne može da izdrži, imamo privatne, daj da je ugasimo, sada se pojavljuje Republika ili Ministarstvo koje planira, a veliko je pitanje šta će da bude, da Republika preuzme osnivačka prava nad Apotekom. Nije normalno da u jednoj državi republičko ministarstvo donese jedan zakon, lokalna samouprava primeni taj zakon, ministarstvo donosi druge preporuke da se radi suprotno od onoga što je doneto kroz zakon, pa se vi snađite u tome kako da to rešite. Sve to daje drugu stvar, a to je da se, konačno, neko od ovih novih osvestio i rekao da državne apoteke ne treba uništiti, jer privatnim apotekama, po sadašnjim zakonima, RFZO plaća samo lek koji je izdat i nikakva druga prava ni obaveze nemamo nad njima, gde mislim da to hoće li apoteka biti u Vučju ili nekom drugom naseljenom mestu. Mora da postoji državna apoteka, a kakav status treba da ima u odnosu na privatni sektor nije sada posao za nas.-
Cakić je rekao i da će ljudi koji su odgovorni za propadanje Apoteke Leskovac kad tad za to morati da odgovaraju.

Stefanović: Loša organizacija gradske uprave

Odbornici su razmatrali i Izveštaj o radu Gradske uprave grada Leskovca u 2020. godini. Gradonačelnik Goran Cvetanović je podnoseći izveštaj rekao da timski rad uvek pobeđuje i pobrojao aktivnosti kojim se bavio sa svojim timom.
-Moram da pomenem i da je godina za nama bila teška zbog pandemije korona virusa, nije bilo lako, ali smo bili fleksibilni i uspeli da se prilagodimo izazovima. Veoma sam zahvalan svim osobama koje su tokom čitave godine veoma posvećeno radile.-
Načelnik Gradske uprave Miloš Cvetanović je podsetio da je Gradska uprava organizovana kao jedinstveni organ odlukom o reorganizaciji kako bi se postigli bolji rezultati u radu, efikasnije poslovanje i unapređenje sistema u obavljanju poslova. Odbornik SPS-a Živojin Stefanović je upravo ovu reorganizaciju ocenio kao lošu.
-Što se samog rada tima gradonačelnika tiče, ne bih ništa tu dodao, neka samo nastavi tako. Ali, ja sam 2017. bio protiv ovakvog koncepta odluke o gradskoj upravi. Ovako mi imamo jednog načelnika uprave koga, čak, ne biramo mi, nego Gradsko veće, a on bira šefove odeljenja. Čak nigde u zakonu ne piše da šefovi odeljenja podnesu izveštaj o radu skupštini grada, a tamo se mnoge stvari dešavaju. Ne može sve da se dešava u izvršnoj vlasti. Morali bi da se pitaju odbornici oko tih imenovanja, jer oni predstavljaju narod, njih su građani ovlastili da ih predstavljaju. Mi smo formirali jedinstveni organ, a zakon kaže da svi gradovi koji imaju preko 50.000 stanovnika mogu formirati više upravnih jedinica, odnosno uprava, kao što je Leskovac i imao do 2017. godine. Niš već ima u izradi predlog odluke i formiraće više organizacionih jedinica i više uprava, što Beograd već ima. Mislim da je to bolje i formalno i suštinski. Mislim da nije korektno što je svih 13 organizacionih jedinica stavljeno da se o njima raspravlja na ovaj način i u ovako kratkom vremenu.-
Stefanoviću je replicirao gradonačelnik Goran Cvetanović koji je rekao da nije problem organizacija.
-Nismo mi tu organizaciju napravili zato što smo mislili da je tako najbolje, nego je bio državni revizor dao jasno i glasno naređenje da mora da se na ovaj način organizuje služba, da je potrebno da bude jedan načelnik, a da svi ostali budu šefovi. Ovakva organizacija, kao i sve ostalo, ima i mane i prednosti. Po meni je više bitno, od dužine rasprave oko izveštaja, to koliko vremena aktivno službenici rade, a plašim se da većina službenika aktivno i efektivno svakog dana radi 3-5 sati, što je daleko od pravog rada i što je najveći problem.-

Stefan Sentić novi odbornik

Na 11. sednici Skupštine Grada Leskovca mandat odbornika ovog doma dobio je Stefan Sentić sa izborne liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu“. Mesto odbornika je bilo upražnjeno nakon što je preminula Gordana Stojanović.

Ponovo o tome ko je bivša vlast

Odbornik Nebojša Cakić (Za Leskovac zajedno) je na sednici skupštine prokomentarisao izlaganje člana Gradskog veća Grada Leskovca Stefana Kitanovića u kome je Kitanović u negativnom kontekstu upotrebio izraz „bivša vlast“.
-Uvažavam vas, jer možete i sin da mi budete, ali nemojte upotrebljavati pojam „bivša vlast“. Ta „bivša vlast“ je u kompletu ovde pored vas, mi nismo bivša vlast. Vi ste član Gradskog veća, na vlasti 8-9, godina, mnogi sa kojima delite klupe su bili deo bivše vlasti i oni su pravili sve ono o čemu vi pričate. Pogledajte pored vas, levo, desno, tu su oni. Kad govorite bivša vlast vi govorite o njima, a ne o meni, o profesoru Živkoviću… o bilo kome. Mi smo bili poštena, pametna i dobra vlast bili. Zato ću, očigledno, ubuduće, kada budete pomenuli bivšu vlast morati da budem nezgodniji.-

IS

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*