Fudbalski delegati u zoni “Jug” (ne)rade dobro svoj posao

Jesenja prvenstvena sezona u zoni ,, Jug” donela je podosta uzbuđenja na fudbalskim terenima Fudbalskog saveza regiona istočne Srbije a u pojednim slučajevima i van zelenog fudbalskog pravougaonika. Ambicije pojedinih klupskih čelnika u nekim klubovima bili su, pre početka prvenstva, previše optimistički i sa primesama loše procene vrednosti svojih ekipa. A kada je tako, i kad se ne ispune njihova nerealna očekivanja, onda se krivica, gotovo po pravilu, svaljuje na leđa delioce fudbalske pravde, koji su po nepisanom pravilu glavni krivci za neuspehe njihovih ekipa. Naravno da nema ni bezgrešnih sudija što priznaju i sami ljudi iz saveza koji su zaduženi da vode brigu da suđenje bude u okviru sportske korektnosti i kako to nalažu Pravila fudbalske igre.

– Rad delegata zone ,,Jug” u jesenjoj polusezoni nije bio na adekvatnom nivou i u skladu sa tendencijama novog rukovodstva u iskorenjivanju anomalija. Propusta je bilo kako na samim utakmicama, tako i u izveštajima a posebno u pisanjima kontrole suđenja. Na predsezonskom seminaru svi delegati su upoznati sa smernicama i dobili su detaljno uputstvo o ocenjivanju i pravilnik o pisanju kontrole kao i o rokovima za iste – kaže Dejan Najdić, analitičar suđenja u zoni ,,Jug” za Novu Našu reč.

NNR: U kom delu imate posebno zamerke na rad ljudi koji su zaduženi da ocenjuju učinak sudija na terenu ?

– Propusti na utakmicama su zato što ne reaguju na nedostatke i ne obezbede uslove za kvalitetno suđenje. U izveštajima se prikirivaju i pokrivaju greške i propusti jer znaju da nemamo snimke sa utakmica. Čitajući izveštaje na ovoj zoni se igra superligaški fudbal, a sude elitni internacionalci, nažalost realnost je drugačija.

NNR: Ima li načina da se svi ti nedostaci otklone u drugom delu prvenstva?

– Srećom nadležni fudbalski organi donela su odluku da se sve utakmice ovog ranga snimaju, tako da će se time sigurno povećati regularnost i dobiti prava slika dešavanja i suđenja, kako bi se adekvatno i pravično reagovalo na propuste kako klubova, tako sudija i delegata.

NNR: Kakve su sudije dobijale ocene u jesenjoj sezoni?

– U jesenjoj polusezoni verifikovane su tri slabe ocene 7,9 od toga dve na osnovu dostupnog snimka i 11 vrlo dobrih, a ostalo je bilo na očekivanom nivou, bar po ocenama delegata u kontrolama. Naravno svi znamo da nije sve tako idealno jer kroz prepisivanje kontrola i unošenja paušalnih podataka dobijamo lažnu sliku, ili se u kontrolama samo izmene sitni podaci, a što pokazuje podatak da je na letošnjem seminaru Srpske lige čak 12 sudija koje gravitiraju ka ovoj zoni palo na istom. Sa snimanjem utakmica lažni podaci će biti minimizirani. U ovoj polusezoni 21 delegat je bio kažnjen zbog propusta ili ne pisanja kontrole u roku, a neki i više puta. Kazne su bile od dva do šest kola, a bilo je dosta upozorenja koja su dala rezultate.

NNR: Ima li delegata koji su svoj posao obavljali na valjan način?

– Želim da naglasim da postoji jedna trećina delegata koja revnosno obavljaju svoju dužnost kako na utakmicama tako i u pisanju kontrole. Druga grupa su oni koji su posle propusta na početku prihvatili saradnju i želeli da unaprede svoj rad i u tome u dobroj meri uspeli. Nažalost postoji jedna grupa koja je ne znam iz kog razloga ovde, verovatno materijalnog, a koji ne rade ništa ni na utakmicama, a pisanja kontrole su im katastrofa. Sva upozorenja, molbe, preporuke, pa i kazne njima ne vrede.

NNR: Koja je vaša poruka službenim licima za drugi deo prvenstvene sezone, koji je po običaju mnogo teži u odnosu na jesenji deo?

– Iskreno se nadam i želim da verujem da će već od proleća angažovanost, elan i kvalitet biti na optimalnom nivou, a na dobrobit fudbala, sudija i fudbalske organizacije – nada se, nekada veoma uspešni fudbalski sudija, Dejan Najdić, koji sada obavlja veoma složen i odgovoran posao kao analitičar suđenja u zoni ,, Jug”.

Vlastimir Stamenković

1 Comment

  1. Pričaju se prazne priče a delegate koji časno i pošteno rade posao i ne ocenjuju sudije onako kako im se naloži skidaju sa liste. Uvek je bilo i biće tako. Treba uzeti par zapisnika pojedinih delegata pa videti da se zapisnici popunjavaju na identičan način jer gospoda nose papirić sa napisanim delegatskim izveštajem, za slučaj da ne pogreše.
    Rekli bi naši ljudi – smeške.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*