Dr Slaviša Božić, Direktor Doma zdravlja u Leskovcu : O PREVENTIVI, KADROVIMA, DUGOVANJIMA…

LESKOVAC

·         …Leskovački Dom zdravqa pokriva najrazuđeniju teritoriju u Srbiji. To govorimo i u ministarstvu, jer imamo veliki broj ambulanti, i veći broj tih ambulanti, pogotovo onih koje su udaljenije od matične ustanove, bi bio ugašen da nije bilo lokalne samouprave, odnosno da lokalna samouprava nije počela da finansira zarade lekara i sestara koji rade u tim isturenim ambulantama. Ministartsvo zdravlja radi isključivo po normativima, na 1600 stanovnika u gradu ide jedan izabrani lekar, a to nije moguće u selima kao što je Babičko, Jašunja, Orašac, itd…

NNR: Stalno se govori da je preventiva ono što je najvažnije u zdravstvu. Vi ste kao Dom zdravlja na neki način i preventiva, i vi ste ti koji usmeravaju ljude gde treba da idu dalje kako bi rešavali svoje zdravstvene probleme. Kakva je situacija u leskovačkom Domu zdravlja, naročito što se tiče onog stalnog problema sa dugovima, kadrovima…?

BOŽIĆ: Mi smo 2012., kada smo preuzeli odgovornost rukovođenja ove ustanove, imali 147 uposlenika koji su bili na neodređeno vreme, a neugovoreni sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, što znači  da nisu bili u mogućnosti da primaju platu. Od 2012. pa u naredne 3-4 godine smo probali da na najbezbolniji način rešimo problem i da ovi ljudi počnu da primaju platu, a samim tim i da dugovanja prema njima smanjimo, tako da smo u skladu sa kadrovskim planom Ministarstva zdravlja određeni deo sestara i lekara prebacili u Opštu bolnicu u Leskovcu. Na taj način je oko 90 ljudi medicinske i nemedicinske struke tamo prebačeno, jer su bolnici,  u međuvremenu, zafalili kadrovi. Jedan deo je otišao i prirodnim odlivom, tako da na današnji dan imamo manje za 250 uposlenika u odnosu na 2012. godinu. Mi smo trenutno, u odnosu na kadrovski plan koji je propisalo Ministarstvo zdravlja, 19 uposlenika manje. Tako mi svakog petog u mesecu šaljemo obrazac ka ministarstvu gde tražimo saglasnost za raspisivanje konkursa za stalna radna mesta. To ide na komisiju i imamo obećanje da ćemo u narednih nekoliko nedelja dobiti tu saglasnost. Realno, mi imamo potrebe za devet sestara, pet lekara, jednim radiološkim tehničarem i dva vozača.

Što se tiče dugovanja, mi ne dugujemo nikom ništa. Znači, dobavljačima za lekove, sanitetski materijal, javnim predzuećima za vodu, struju… Dugovanja su isključivo zaostale zarade, što na stomatologiji, što kod ovih ljudi koji godinama nisu primali platu, a bili u stalnom radnom odnosu. Država je zaštitila zdravstvene ustanove poput naše, jer ovaj problem ima 30-ak Domova zdravlja, tako što je Vlada Srbije donela zaključak da sredstva za plate ne mogu biti podložna izvršenju, a onda je promenjen Zakon o svojini, gde više na izvršenja ne mogu da idu ni pokretna, ali ni nepokretna imovina Doma zdravlja. Tako je država na neki način omogućila nesmetano funkcionisanje Domova zdravlja, što svakako ide u prilog građanima.

NNR: Šta se dešava sa uslugom na terenu, kakva je situacija sa Zdravstvenim stanicama u okolnim mestima?

BOŽIĆ: Mi smo najrazuđenija teritorija u Srbiji. To govorimo i u ministarstvu, jer Leskovac ima 1025 kvadratnih kilometara, a Moskva se, recimo prostire na 1088. Samo što oni imaju 25 miliona stanovnika, a mi imao 140.000. Imamo veliki broj ambulanti i veći broj tih ambulanti, pogotovo onih koje su udaljenije od matične ustanove, bi bio ugašen da nije bilo lokalne samouprave, odnosno da lokalna samouprava nije počela da finansira zarade lekara i sestara koji rade u tim isturenim ambulantama. Ministartsvo zdravlja radi isključivo po normativima, na 1600 stanovnika u gradu ide jedan izabrani lekar, a to nije moguće u selima kao što je Babičko, Jašunja, Orašac, itd. Tako smo mi kroz sistematizaciju fiktivno spojili ambulante, npr. Jašunja i Babičko i tu je jedan izvršilac. Nije moglo po pola radnog vremena, tako da to sad funkcioniše nesmetano.

NNR: Kako je rešen problem sa ogrankom Doma zdravlja u Vučju, tamo je, recimo, pedijatar radio samo u jednoj smeni?

BOŽIĆ: Taj problem je rešen. Tamo su dva pedijatra, rade u dve smene, osim kada su godišnji odmori. S druge strane, dopuna ide iz Dečjeg dispanzera kada neko ide na godišnji odmor. Sada, u sezoni godišnjih odmora uvek je dežurna sestra, ali tamo imamo i lekare koji su osposobljeni da rade sa decom.

NNR: Dobijali ste aparate, opremu, šta je to što je trenutno neophodno?

BOŽIĆ: U prethodnih 5,5 godina smo, što preko loklalne samouprave ili društveno odgovornih firmi, iz naših sredstava, fondovskih sredstava, u Domu zdravlja uneli preko 1,5 miliona evra. Između ostalog, dobili smo digitalni rendgen, Trikolor Dopler aparat, digitalizovali smo kompletnu radiologiju, gde nam je rendgen bio iz 1984. godine… Veliki broj aparata je dobila i hitna služba, npr. defibrilatore, koji su nam najneophodniji za funkcionisanje. Mi smo ranije imali četiri defibrilatora i šest vozila, pa se to prebacivalo iz jednog u drugo vozilo, pa se oštećivalo na taj način… Sada svako naše vozilo ima kompletnu opremu, što potvrđuje i nedavni slučaj kada je sestra porodila trudnicu u sanitetskom vozilu, jer je imala sve instrumente koji su joj bili potrebni. Da nije, ne bi se ni usudila da to uradi.

Mi smo sve ambulante renovirali. Okrečili, promenili krov gde je bilo potrebno, urađena fasada, promenjeni toaleti… Sve naše ambulante sada imaju i rampe za invalide. Trenutno su nam najneophodnija sanitetska vozila, jer to vozilo koje je iz Grdelice krenulo sa trudnicom koja je imala porođajne bolove, je tamo došlo na zamenu, jer je njihovo vozilo na servisu, a prešlo je 800.000 kilometara. Mi imamo otprilike dnevno po 2-3 prevoza pacijenata iz Leskovca prema Beogradu i nazad. To je velika kilometraža, naša vozila za godinu dana obiđu šest puta zemaljsku kuglu i to samo na relaciji Leskovac-Beograd i nazad. A kad dodamo i putovanja do Niša i u lokalu… Trudimo se da to održavamo, naši vozači su vrlo odgovorni, ali i znaju da im posao zavisi od održavanja vozila.

 

Tri miliona i 60 hiljada usluga godišnje ima leskovački Dom zdravlja. Mi mesečno otvaramo termine preko centralnog informacionog sistema, negde oko 75.000 termina otvorimo svakog meseca, od 1.-5. da bi ljudi koji imaju potrebe mogli da izaberu termin. I pored tog termina ostavimo slobodno vreme da čak i oni koji nisu zakazali ili ne mogu da zakažu, nemaju uslove, da i oni mogu budu pregledani. Uvek postoji prostor za desetak ljudi uđe mimo tog sistema. Tu je normalno da bude i nezadovoljnih, ali to nije prava slika Doma zdravlja, dodaje pomoćnik direktora za medicinska pitanja dr Časlav Nedeljković.

Ljiljana Stojanović

1 Trackback / Pingback

  1. Direktor Doma zdravlja u Leskovcu o preventivi, kadrovima, dugovanjima... - JUGPRESS

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*