“Divlje” kopanje kanalizacije u Miroševcu: O čemu se radi?

Čitaoci Regionalne informativne agencije JUGpress javljaju da u selu Miroševce nekoliko meštana mašinom kopa kanale i postavlja cevi za kanalizaciju za dvadesetak kuća koja bi se uspuštala direktno u reku Veternicu.

Naši čitaoci su napisali i imena dvojice meštana, za koje tvrde da su organizatori cele ove akcije.

Prenose nam i da je jedna od njih uputio navodno pretnje po život komšijama koji su se usprotiviili ovim radovima bez ikakvih dozvola i zagađenju reke.

Naši čitaoci tvrde da su o ovim radovima usmeno obavestili leskovačku komunalnu miliciju ali da im je tamo rečeno da su oni nenadležni za ovakvo ugrožavanje i zagađenje vodotokova .

Komšije koje su dobile pretnje nisu hteli da daju izjave za JUGpress jer su, kažu, ove pretnje prijavili policiji i ona već postupa po njima. Takođe su nam rekli i da su unajmili advokate koji će ih zastupati povodom ovog slučaja.

JUGpress je mejlom uputio pitanja Odeljenju inspekcije grada Leskovca odakle su nas obavestili da je građevinska inspekcija u petak izašla na teren ali i da su dobili, pored naših pitanja, i zvaničnu prijavu od dvoje advokata ovog slučaja.

Takođe su naveli da ih iz leskovačke komunalne milicije niko nije obavestio da im je prijavljen ovaj slučaj.

Evo naših pitanja Odeljenju za inspekcijske poslove i njihovih odgovora:

PITANJA

 1. Javljaju nam se čitaoci iz Miroševca i tvrde da se tamo izvode
  radovi na postavljanju kanalizacionih cevi za dvadesetak domaćinstava,
  koje će bitu sprovedene do reke.
  2. Da li insekcija ima saznanja o ovome?
 2. Da li, po zakonu, građani mogu
  samostalno da tako postavljaju cevi za odvod kanalizacije i u čjoj su
  nadležnosti ti poslovi?
 3. Takođe, naši čitaoci tvrde da su usmeno o ovome obavestili komunalnu
  miliciji ali da im je rečeno kako oni nisu nadležni  za ovakve
  slučajeve. Da li je to tačno ?

ODGOVORI

 1. Obaveštavamo Vas da je Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave
  grada Leskovca, dana 26.01.2024.godine dostavljena predstavka po pitanju
  izgradnje kanalizacione mreže od strane više domaćinstava, u naseljenom
  mestu Miroševce. Nakon izvršenog uvida u navode iz predstavke, a po
  oceni o postojanju razloga za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora,
  shodno odredbama člana 18. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni
  glasnik RS“, br. 36/2015, 44/2018-dr.zakon i 95/2018) nadležnom
  inspektoru Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Leskovca
  biće izdat nalog za inspekcijski nadzor. Istom prilikom Vas obaveštavamo
  da će Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Leskovca
  preduzeti mere u skladu sa Zakonom.
 1. Izvođenje radova na postavljanju cevi kanalizacione mreže vrši se na
  nači propisan Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.
  72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14
  83/2018, 31/2019 i 37/2019 – dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i
  drugim podzakonskim propisima.
 2. Odeljenje komunalne milicije nije nadležno za postupanje shodno
  odredbama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br. 72/09,
  81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14
  83/2018, 31/2019 i 37/2019 – dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023)
  Međutim, komunalna milicija u obavljanju poslova sarađuje sa inspekcijskim
  službama jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom i propisima
  kojima se uređuje obavljanje inspekcijskih poslova. Saradnja naročito
  obuhvata, međusobno obaveštavanje, razmenu informacija, pružanje
  neposredne pomoći i preduzimanje zajedničkih mera i aktivnosti od značaja
  za obavljanje poslova komunalne milicije i inspekcijskih službi jedinice
  lokalne samouprave.

Čitaoci su nam poslali i fotografije kako sve ovo na terenu izgleda, koje možete pogledati ovde.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*