Cvetanović:NASTOJIMO DA ODGOVORIMO IZAZOVIMA

LESKOVAC


Kraj protekle i početak nove godine su uvek bili trenutak zgodan da se napravi presek stanja u nekoj ljudskoj delatnosti, poseno u upravljanju gradom, koje podrazumeva suočavanje sa problemima raznorodnim koliko i uzroci njihovog nastanka. O tome šta se planiralo a šta uradilo, šta nas očekuje i na šta možemo relano da računamo, razgovarali smo sa Dr Goranom Cvetanovićem, gradonačelnikom Leskovca

-…-Nagrađivanje najuspešnijih učenika, studenata i mladih talenata biće nastavljeno i naredne godine sa sumom od 20 miliona dinara. To je projekat na koji sam najponosniji jer mladi i ulaganje u njih su naša budućnost…
…Leskovac u predstojećoj godini vidim kao grad koji nastavlja da trasira svoj put ka uspehu, razvoju i prosperitetu. Očekuju nas izgradnja trga, izgradnja Bulevara Nikole Pašića, radovi na bojničkom putu koji će obuhvatiti pešačku i biciklističku stazu, radovi na glavnoj zgradi Opšte bolnice Leskovac, energetska sanacija objekata leskovačkih hramova znanja. Nastavljamo sa podrškom natalitetu, finansiranjem porodica koje su korisnici Centra za socijalni rad, sa nabavkom udžbenika deci iz socijalnih porodica, jednokratnim pomoćima, finansiranjem sigurne kuće, finansiranjem sportista, projekata iz kulture, informisanja, ulaganjem u prosvetu, zdravstvo, mesne zajednice. Nastavićemo dobru saradnju sa Vladom Republike Srbije i komunikaciju sa potencijalnim stranim investitorima kako bismo obezbedili nova radna mesta za naše sugrađane-… rekao je prvi čovek leskovačke samouprave

NNR: – Kakav je budžet grada Leskovca 2019. godinu? Razvojni ili socijalni?
G. Cvetanović: – Budžet Grada Leskovca za 2019. godinu okarakterisao bih kao razvojni i socijalni. Značajna sredstva opredeljena su za realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata, kako za komunalnu delatnost tako i putnu infrastrukturu što ga čini razvojnim, dok ga znatno veća ulaganja, planirana za socijalu, mlade i podsticaje, čine socijalnim.
NNR: – Da li su povećane neke stavke u odnosu na budžet za 2018. godinu, koje i za koliko?
G. Cvetanović: – Da. Prilikom planiranja budžeta vodimo se isključivo potrebama naših sugrađana. Svedoci smo značajnih povećanja izdvojenih sredstava u mnogim oblastima prethodnih godina. Podsetiću vas da su izdvajanja za prosvetu u odnosu na 2013. povećana za 164,4 miliona dinara. Za predškolsko obrazovanje će u 2019. biti izdvojeno skoro 8 miliona dinara više. Budžet opredeljen za osnovno obrazovanje u odnosu na 2018. godinu povećan je za 1 posto, što možda zvuči zanemarljivo, ali ne sme se zanemariti činjenica da smo upravo kod izdvajanja za osnovno obrazovanje postavili visoke standarde uzimajući u obzir da je budžet za ovu oblast u poslednjih 5 godina povećan za 7,6 procenata. Predloženi budžet srednjeg obrazovanja viši je za 9 posto.
Izdvajanja za politiku zapošljavanja povećavamo svake godine, konkretno za 2019. u odnosu na 2018. povećana su za 11 procenata, sredstva za verski turizam su duplo veća, reč je o sumi od 10 miliona dinara, za saobraćajnu infrastrukturu opredeljeno je 123 miliona više u odnosu na 2018. godinu.
Što se tiče budžeta za oblast socijalne zaštite, u 2019. će biti povećan za 18 posto.
Izdvajanja za finansiranje i sufinansiranje sportskih udruženja i organizacija povećana su za 5 miliona dinara, odnosno na 60 miliona dinara, kao i izdvajanja za mesne zajednice za koje je planirano 40 miliona, što je 7 miliona dinara više nego u 2018. godini.
Povećana su i izdavajanja za Dom zdravlja Leskovac u iznosu od 22 miliona, odnosno za 10procenata, a novina u budžetu iz oblasti zdravstva je suma od 20 miliona dinara namenjena Apotekarskoj ustanovi Leskovac. Još jedna novina koja nas očekuje u 2019. godini je izdvajanje od 5 miliona dinara za subvencionisanje privatnih vrtića. Grad Leskovac će finansirati 80 procenata ekonomske cene smeštaja dece u vrtiću. Očekujemo da ovaj potez lokalne samouprave podstakne preduzetnike na otvaranje privatnih vrtića.
• DA GRAD ŽIVI URBANO…

NNR: – Koliko je novca planirano za infrastrukturne projekte? Šta je planirano da se radi?
G. Cvetanović: – Kada je reč o infrastrukturi, planovi za 2019. godinu su veliki, te su proporcijalno i izdvajanja značajna.
Za saobraćajnu infrastrukturu izdvojićemo 869,8 miliona, tj. oko 123 miliona više u odnosu na 2018. godinu.
Planirana je izgradnja centralnog gradskog trga, treća faza izgradnje sportske sale „Partizan“, izgradnja saobraćajnice u Zelenoj zoni sa pratećom infrastrukturom, izgradnja uličnog osvetljenja u ulici „Rade Žunić“, izvođenje radova na rehabilitaciji opštinskog puta Velika Kopašnica – Slatina. Planira se i podizanje spomenika palim borcima 1999. godine, izmeštanje fontane iz centra grada u park „9 Jugovića“, očekuju nas izgradnja ulice „Vojin Petrović“ i rehabilitacija kolovoza ulice „Podgorička“.
Nastavićemo sa izgradnjom vodovodne i kanalizacione mreže i sa energetskom sanacijom objekata u osnovnom i srednjem obrazovanju poput OŠ „Vuk Karadžić“ u Živkovu, OŠ „Svetozar Marković“, OŠ „Josif Kostić“ i srednje Trgovinsko-ugostiteljeske škole. Energetska sanacija planirana je i na objektima javne namene poput leskovačke bolnice i Centra za socijalni rad.
• …A STANOVNICI KOMFORNO

NNR: – Koliko je novca planirano za socijalne potrebe?
G. Cvetanović: – Na početku razgovora istakao sam činjenicu da budžet planiran za 2019. godinu ima i svoju socijalnu dimenziju, stoga izdvajanje za oblast socijalne zaštite iznosi 164,4 miliona dinara, 24,2 miliona više nego u 2018. godini.
NNR: – Koliko je novca planirano u budžetu za podršku novom zapošljavanju?
G. Cvetanović: – Za politiku zapošljavanja u budžetu je izdvojeno 20 miliona. Ovom oblašću biće obuhvaćene mere poput samozapošljavanja i obavljanja stručne prakse.
NNR: – Koliko je novca planirano za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju?
G. Cvetanović: – Za podršku ovim dvema oblastima opredeljeno je 85 miliona, tj. 21 milion više u odnosu na 2018. godinu. Za subvencionisanje poljoprivrednih proizvođača planirano je 25 miliona dinara. Govoreći o poljoprivredi, istakao bih i sumu od 20,5 miliona dinara planiranu za sređivanje korita Tulovske reke.
NNR: – Koliko je novca planirano za potrebe mladih?
G. Cvetanović: – Omladinska politika sprovodi se putem Kancelarije za mlade i za tu namenu opredeljeno je 29 miliona dinara. Nagrađivanje najuspešnijih učenika, studenata i mladih talenata biće nastavljeno i naredne godine sa sumom od 20 miliona dinara. To je projekat na koji sam najponosniji jer mladi i ulaganje u njih su naša budućnost. U okviru Kancelarije pokrenućemo i novi projekat namenjen mladim bračnim parovima zahvaljujući kome će o trošku Grada Leskovca moći da putuju Srbijom.
NNR: – Kako ocenjujete 2018. godinu?
G. Cvetanović: – Godinu za nama okarakterisao bih kao jednu od uspešnijih. Ponosno, kao prvi čovek Grada, mogu da stanem pred naše sugrađane, jer Leskovac je danas uređeniji, lepši i moderniji grad. Godina 2018. dala je veliki doprinos tome uređenjem svih segmenata važnih za živote naših sugrađana, od sitnih, poput zasađenog cveta u parku, do krupnih kao što su smanjenje broja nezaposlenih i realizacije kapitalnih infrastrukturnih projekata.
• LESKOVAC NE MOŽE SVE SAM
NNR: – Koje su ključne potrebe grada, po Vašem mišljenju, i da li
lokalna samouprava može da ih reši sama ili je neophodna pomoć države?
G. Cvetanović: – Grad Leskovac ne može svojim sredstvima da reši sve potrebe, naročito komunalne, kako zbog velikog broja mesnih zajednica tako i zbog velike površine i razuđenosti. Godišnje nam nedostaje suma od 3,5 do 4 miliona evra. Tu činjenicu smo uspeli da približimo i republičkoj vladi, zato i svake godine iz republičkog budžeta dobijemo nenamenski transfer, kao i sredstva za finansiranje mnogobrojnih projekata na teritoriji grada.
NNR: – Koliko novca grad Leskovac dobija godišnje iz budžeta Srbije?
G. Cvetanović: – Iz budžeta Republike Srbije Grad Leskovac dobija značajna sredstva, oko milijardu i 200 miliona dinara, od toga 897 miliona predstavlja nenamenski trasfer koji je određen Zakonom o budžetu Republike Srbije.
Dobra komunikacija sa Vladom i predsednikom Srbije, gospodinom Aleksandrom Vučićem, kvalitetni projekti i njihov značaj za lokalnu zajednicu, doprinose da se infrastrukturni projekti finansiraju ili iz republičkog budžeta, ili pak da se transferisanjem sredstava iz republičkog budžeta finansiraju iz lokalnog budžeta.
• KO PUNI BUDžET
NNR: – Koliki su planirani sopstveni prihodi u novom budžetu i o kojim prihodima se radi?
G. Cvetanović: – Sopstveni prihodi su planirani u iznosu od 90 miliona, i to su prihodi koje svojom delatnošću ostvaruju ustanove u kulturi, SRC „Dubočica“, Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju, kao i Predškolska ustanova „Vukica Mitrović“.
Ukoliko ste mislili na izvorne prihode, odnosno prihode koje utvrđuje i naplaćuje sama lokalna samouprava, oni iznose 18 posto ukupnog budžeta ili 822.100.000 dinara. Najveće učešće u ovoj grupi imaju porez na imovinu od pravnih (115 miliona) i fizičkih lica (220 miliona); zatim firmarina sa 55 miliona dinara, komunalne takse sa 66 miliona, doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta sa 60 miliona, prihodi od prodaje dobara i usluga sa 119,5 miliona kao i primanja od prodaje nepokretnosti i zemljišta u iznosu od 246 miliona.
NNR: – Da li ste zadovoljni realizacijom budžeta za 2018. godinu?
G. Cvetanović: – Budžet je imao bolju dinamiku ostvarenja u odnosu na 2017. godinu za 8 procenata u devetomesečnom izveštaju. Neki transferi su stigli tek krajem godine, te će se oni videti tek u završnom računu za 2018. godinu. Smatram da je dosadašnja realizacija budžeta dobra i da će biti u okvirima onoga što smo planirali.
NNR: – Koji su, po Vama, ključni projekti realizovani u 2018. godini?
G. Cvetanović: – Godina 2018. nije bila izuzetak kada je realizacija projekata u pitanju. Pomenuću samo neke od njih. Završene radove na izgradnji hale „Partizan“, teren sa veštačkom travom i izgradnju fiskulturne sale OŠ „Vožd Karađorđe“ i 100 hiljada evra uloženih u sportsku opremu smeštenu u hali „Plavi paviljon“. Ukupno je uređeno preko 16 hiljada metara saobraćajnica. Neke od njih su bogojevački, i put između Miroševca i Slavujevca. Treba pomenuti i sanaciju saobraćajnica u centralnom gradskom jezgru, kao i jednu od najprometnijih ulica u gradu, Svetoilijsku ulicu, sada potpuno moderno opremljenu saobraćajnicu. Ulažjući u poboljšanje životnih uslova značajna sredstva izdvojena su za zamenu vodovodne mreže u šest gradskih ulica i u izgradnju sekundarne vodovodne mreže u Vučju. Novina uvedena u 2018. godini bilo je izdvajanje 5 miliona za finansiranje vantelesne oplodnje iz budžeta grada, veoma značajna mera za podršku našim sugrađanima i podršku pronatalnoj politici. Pomenuo bih i rekonstrukciju zgrade Službe za infektivne bolesti leskovačke bolnice. Brojna ulaganja ostvarena u prethodnoj godini obavezuju nas da nastavimo bržim tempom, sa više elana, kako bi Leskovčani živeli u gradu kakav zaslužuju.

• PERSPEKTIVE GRADA, A MALO I O POLITICI
NNR: – Kako vidite grad Leskovac u 2019. godini? Koji su planovi?
G. Cvetanović: – Leskovac u predstojećoj godini vidim kao grad koji nastavlja da trasira svoj put ka uspehu, razvoju i prosperitetu. Očekuju nas izgradnja trga, izgradnja Bulevara Nikole Pašića, radovi na bojničkom putu koji će obuhvatiti pešačku i biciklističku stazu, radovi na glavnoj zgradi Opšte bolnice Leskovac, energetska sanacija objekata leskovačkih hramova znanja. Nastavljamo sa podrškom natalitetu, finansiranjem porodica koje su korisnici Centra za socijalni rad, sa nabavkom udžbenika deci iz socijalnih porodica, jednokratnim pomoćima, finansiranjem sigurne kuće, finansiranjem sportista, projekata iz kulture, informisanja, ulaganjem u prosvetu, zdravstvo, mesne zajednice. Nastavićemo dobru saradnju sa Vladom Republike Srbije i komunikaciju sa potencijalnim stranim investitorima kako bismo obezbedili nova radna mesta za naše sugrađane.
NNR: – Kako vidite ulogu opozicije u Skupštini grada Leskovca?
G. Cvetanović: – Opozicija igra važnu ulogu na svakoj političkoj sceni. Uloga se ogleda u tome da poziciji ukaže na eventualne probleme, nedostatke i da predloge za bolje funkcionisanje lokalne samouprave, takođe, i da pohvali poziciju za sve dobro koje se uradi. Realna i konstruktivna opozicija u velikoj meri može doprineti razvoju grada. Međutim, kada je usmerena na preuzimanje odgovornosti za rukovođenje gradom, isključivo zbog ličnih interesa, doprinos lokalnoj samoupravi izostaje.
NNR: – Koja je poruka građanima i građankama ?
G. Cvetanović: – Sugrađanima čestitam novogodišnje i božićne praznike. Želim im zdravlje, mir, blagostanje i sreću u 2019. i svim narednim godinama. Godina pred nama puna je izazova i planova koje ćemo samo zajedničkim snagama, velikim radom i trudom, energično, snažno i marljivo uspeti da ostvarimo. Zajedno sa vama mitove ćemo pretvarati u stvarnost i Leskovac će nastaviti svoj put u budućnost. Hvala na podršci koju nam godinama pružate.

Razgovarala: Ljiljana Stojanović

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*