Brenda Tomčić: Slušam srce i sledim snove

LESKOVAC

Nakon završene osnovne i srednje škole (tehničar za kompjutersko upravljanje) Brenda Tomčić je odlučila da tu ne stane sa svojim obrazovanjem, nego je upisala Visoku poslovnu školu strukovnih studija u Blacu, smer carina. Pre dva meseca je diplomirala sa prosekom 8,5.
-U osnovnoj i srednjoj školi mi je uspeh bio na granici vrlo dobar-odličan. Odlučujuće za nastavak školovanja, odnosno srednju i višu školu, bilo je to što mi se nikada nije sviđao način na koji rade svi ostali. Tu prvenstveno mislim na moje sunarodnike koji stupaju sa 14 ili 15 godina u brak, najčešće po završetku osnovne škole. Svi mogu da budu isti, a ja to ne želim. Želela sam da sledim neke svoje snove, to me oduvek vuklo. Smatram da na ovaj način danas-sutra neću zavisiti od nekog drugog.-
Komenatrišem njene godine, dvadeset i dve, i bračno stanje neudata. Zbog stereotipa koji vladaju o romskoj populaciji, nameće se, uz obostrani smeh, pitanje šta toliko čeka?
-Prvo škola i posao, pa sve ostalo! Dalje, realno, po meni dete koje ima 12 ili 14 godina nije ni svesno šta znači brak. U životu ništa nisu prošli i na kraju ispada da dete čuva dete. Razgovarala sam sa nekima od njih, oni kažu da su se zaljubili, da je to za čitav život… Šta dete u 15 godina zna šta je to? Iz tog razloga to nije bilo nešto gde bih se ja našla. U tome imam potpunu podršku roditelja i da nije bilo njih verujem da ne bih uspela da dođem do svega ovoga. Mislim da ženska osoba treba da se uda kad nađe posao, jer je potrebno da ima neku svoju ekonomsku nezavisnost, da nešto vidi od života, pa tek onda da se udaje. Mislim da sve potiče iz kuće i da su roditelji presudan faktor u načinu razmišljanja dece. Uostalom, moj otac je imao 21, a majka 19 kad su stupili u brak, pa i na njihovom primeru znam da sam u pravu.-
Brenda je svesna da, na žalost, danas da bi se dobio posao mnogo više znači rodbinska i partijska pripadnost, da nekad treba imati i pare, ali kaže da voli da rizikuje.
-Kad nešto voliš, kad ga želiš, ako se dovoljno potrudiš sigurno ćeš uspeti u tome. Naći će se posao i za mene, sigurna sam.-
Brenda ističe i da nikada nije imala problema zbog toga što je Romkinja, družila se sa svima i svi su se družili sa njom.
-Danas se sve više Roma školuje, mislim da su shvatili da ništa ne znače rani brakovi, ali polako počinju i razvodi… Ako bi mi, koji imamo srednje i visoko obrazovanje, uspeli da nađemo i posao u struci, onda bi to bio još jedan primer za mlađe da krenu našim putem i završavaju škole, da ne misle da je brak jedina stvar u životu na koju treba da misle. Nekad se žene i udaju na brzinu, zbog para, zbog raznoraznih razloga, nedovoljno se poznaju… Onda shvate da nisu jedno za drugo, pa se sve više danas ljudi razvode, što nije dobro.-
U slobodno vreme Brenda piše poeziju. Na žalost, nekad zna da se iznervira, i sve to pocepa i baci… Onda piše opet… Pisanje pesama je smiruje. Već ih ima dovoljno, pa polako počinje da pravi planove i da objavi knjigu.
Na kraju Brena Tomčić poručuje svima da treba da slušaju svoje srce i slede svoje snove. Bitno je da se ponekad nešto i rizikuje u životu, kako bi se dobilo. Sa neba neće pasti ništa.
Ivan Spirić

 

BRENDA TOMČIĆ:ŠUNAVA MO VILO HEM ĐAVA PALO ME SUNE

Kad agorisarda  i osnovno sikavni hem i maškarutni(tehničar za ko kompjutersko vastarutnipe) i Brenda Tomčić odlučinđa te na aćhovel adate sa plo sakavnipa, oj hramosarda Bari bućharni sikavni strukovna studiije ano Blace, ki rig carina. Angleder duj masek oj diplomirinđa sa prosek 8,5.

“Ani osnovno  hem maškarutni sikavni mo barvalipe inele ki rig vrlo dobar-odličan. Manglja te đal  po dur ki sikavipna odnosno te hramosarel maškarutni pa bari sikavni, inele adava so nikad na sviđinđapemaje o način sar ćerena buti avera. Ate ko angluno than dama godi ko mle roma kola đerdinena ano prandiba sa 14 ili 15 berš, odma kad agorasern i osnovno sikavni. Sare šaj te oven jekhutne, a me adava mangav. Mangljum te nakhavav nesave mle sune i adava oduvek cidinđama. Mangava te phenav da ko asavko način avdive-tejsa na ka zavisinav averestar” .
Komentarišinava olakere berša, bišu duj, prandimi nane. Zbog o stereotipija kola isi premalo roma , asaja solduj đene ko pućhiba, a so odobor ađićeri?
“ Ko angluno than i buti pa sa aver! Po dur ,realno palo mlo, ćhavoro kova isile 12 ili 14 berš nane svesno so značini prandiba. Ano đivdipe ništa na nakhine i ko agor avela đi adaleste, ćhavoro te arakhel ćhavore.Vaćherđum nekasar olencar, on vaćerena , da zaljubinđepe, da i adava za ko celo đivdipa. So ćhavoro taro 15 berš đanel so i adava? Taro adava razlog adava na inele nešto kuri bi me arakhavama.

Ano sa akava isima baro dumo taro mo mo dad hem tare mi daj i te na oven on me nebi našti te nakhav sa akava. Dama godi da đuvli valjani te delpe kad ka arakel buti, jer valjani te ovela nesavo ekonomsko korkoripe, nešto te dikhel ko đivdipa, pa tek onda te denpe romese. Dava man godi da sa avela taro ćher i dao  jeri i but importantno ko sa adava, ano način ko savo denape godi o ćhavore. Mo dad inole 21, a mi daj 19 berš kad leljepe, pa i olenđe ko primer đanav da injum ko šukar drom”.
I Brenda i gođaver , ko rovljkariba, da bi avdive leja I buti but po buder markirinel I rodbinsko hem partikano lejba, da nekad valjani te oveltu love, ali vaćeri da olaće ko mangipa i  te rizikuinel.
Kad nešto mangeja, ako dejatu zori sigurno ka zoraretu ko adava. Ka arakipe buti i maje, đanav.

I Brenda vaćeri da nikad na inela problem adalese so i  romani, amalipe isila sarijencar.

“Avdive sa po buder roma sikavne, dama godi da leljepe da nane stvar ano terne prandiba,  ali po hari lenape  I phagenape o prandiba….ako amen kola isiamen maškarutne hem bare sikavne šajine te arakha buti ani struka, onda bi adava ovela panda jek primer za ko terne te đan amare dromeja i te agosaren o sikavne, te na denpe godi da i o prandiba jekutno ano olengoro đivdipa ko savo posle denape godi”.

“Nekad o romnja denape ki sig, za ko pare, za ko razna razlozi, ni nađanenpe o romencar…Onda denape godi da nane jek averse, pa sa po buder avdive o manuša phagena o prandiba, so nane šukar”.

Ano slobodno trajo i Brenda hramosarel poezija. ko rovljariba, nekad đanel i te holjani, i sa adava te pharaji I te frdel….Pa onda opet hramosarel…Hramosariba o đilja smirinla. Isila dovoljno za ki pustik, pa pohari lela te ćherel planija I te pućharel i pustik.
Ko agor, Brenda Tomčić dela godi sarijenđe da valjani te šunen plo vilo i te nakhaven ple sune. Importantno i ponekad i te rizikuinen ano đivdipa, sar bi barvarenape. Odupral na ka perel khanći.

Ovi prilozi su realizovani u okviru projekta MLADI ROMI-ODRASTANJE KROZ PRIMERE koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*