“Znanjem osvajamo svet”

Osnovna škola „Josif Kostić“ je svojim projektom „Znanjem osvajamo svet“ prvi put učestvovala u konkursu programa Erazmus plus. uz pomoć kursa bi se ostvarili ciljevi projekta, a to je unapređenje kompetencija nastavnika za izvođenje nastavne prakse kroz upotrebu digitalnih alata i metoda, izvođenje projektne nastave. Projektni tim su činili: Milan Tončić , direktor, Jasmina Rančić, Daniela Mitić, Marijana Pešić, Suzana Filipović, Aleksandra Nikolić, Ivana Đorđević, Sunčica Kostić, nastavnice. Kako kažu učesnici, kurs, koji je održan u Ljubljani, je otkrio veliki broj raznovrsnih platformi, portala, sajtova i aplikacija veoma korisnih u nastavnom procesu. Upotreba ovih alata omogućava aktivno učešće i angažovanje učenika, a lako se može kombinovati i sa metodama klasične nastave.

Pored toga, predstavljeni su i načini na koje se može organizovati rad na projektu sa decom, pomagati im i usmeravati ih u toku istraživanja i rada na njemu, razvijati međupredmetne kompetencije kombinacijom integrisanih znanja i veština i razvijati saradnju u kojoj učestvuje više nastavnika različitih predmeta. Posebnu draž vremenu provedenom na mobilnosti dala je saradnja i druženje sa kolegama iz Italije, Mađarske i sa Kipra, sa kojima su prosvetari iz OŠ „Josif Kostić“ ostali u kontaktu i imaju u planu zajedničku saradnju na nekom narednom projektu. U sledećem periodu predstoji diseminacija, tj. širenje rezultata projekta i integrisanje stečenih znanja.

IS/LJS

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*