Šta je organska poljoprivreda?

LESKOVAC


Nekontrolisana primena agrohemikalija, intenzivna primena teške poljoprivredne mehanizacije u obradi zemljišta, kao i narušavanje prirodnih procesa, doveli su do značajnog narušavanja životne sredine. Kao reakcija na sve izraženiju ekološku degradaciju, pogoršanje kvaliteta hrane i sve većeg ugrožavanja zdravlja ljudske populacije, razvila se organska (ekološka, biološka) poljoprivreda.
Organska proizvodnja jeste deo održive poljoprivrede čijim postavkama je i najbliža. Obuhvata proizvodnju hrane i namirnica, ali i drugih proizvoda kao što su proizvodi od vlakana, drveta, kože, kozmetičkih preparata, pomoćna lekovita i lekovita sredstva, igračke, prirodne boje. Ona podrazumeva da se, bez obzira na trenutne teškoće, ide u pravcu usklađivanja razvoja sa potrebama tržišta i očuvanja životne sredine i za smanjenjem kvantiteta na račun kvaliteta hrane, pri čemu je neophodno smanjiti upotrebu agrohemikalija, a favorizovati poljoprivredne tehnike koje optimalno koriste prirodne resurse (recikliranje biomase i energije) i minimiziraju proizvodnju otpadnih materija.
Prema definiciji FAO (Organizacija za hranu i poljoprivredu pri UN) i WHO (Svetske zdravstvene organizacije), organska poljoprivreda predstavlja sistem upravljanja proizvodnjom koji promoviše ozdravljenje ekosistema uključujući biodiverzitet, biološke cikluse i naglašava korišćenje metoda koje u najvećoj meri isključuju upotrebu inputa van farme.

Organska proizvodnja ima sledeće odlike:

  1. Zasniva se na prirodnim procesima i upotrebi organskih i prirodnih mineralnih materija;
  2. Ne mogu se koristiti sredstva sintetičko-hemijskog porekla, osim u posebnim slučajevima utvrđenim zakonom;
  3. Ne mogu se koristiti genetski modifikovani organizmi i njihovi derivati;
  4. Materijal za reprodukciju (seme, sadni materijal, jaja…), koji se primenjuje u organskoj proizvodnji mora biti proizveden metodama organske proizvodnje;
  5. Organska poljoprivreda jeste sistem ekološkog upravljanja proizvodnjom, kojim se unapređuje biodiverzitet, kruženje materije u prirodi, biološka aktivnost zemljišta i zaštita životne sredine.

Mirjana Petrović, dipl.inž.polj.

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*