Saveti opštine Medveđa ne rade svoj posao!

MEDVEĐA

Opština Medveđa zaostaje sa osnivanjem savetodavnih tela, Antikorupcijskog saveta, Saveta za razvoj, Saveta za energetiku i energetsku efikasnost, Saveta za mlade pri organima opštinske uprave iz reda zaposlenih, stručnih tela i građanstva.

Tek pre 5 dana je formiran Savet za mlade, koji je u agendi izvršne vlasti u Beogradu postavljen kao peti prioritet, tako da u Medveđi građani nisu upoznati sa ciljevima, misijom, vizijom i planom delovanja. Opština Medveđa nema usvojenu Strategiju za brigu o mladima. Ujedno, nigde se ne pominje koji je akcioni plan rada i šta su ključni zadaci koji se ciljaju.
Učešće mladih u radu Saveta za mlade pruža im mogućnost da sede za istim stolom s donosiocima odluka te da ravnopravno s njima učestvuju u procesu donošenja odluka.

Upućujemo tzv. Savetu za mlade opštine Medveđa sledeće preporuke koje
su preduslov uspešnog delovanja:

– formiranje Saveta mora biti zasnovano na dobrovoljnosti, bez plaćanja dnevnica;
– sastanci mogu biti organizovani on-line, dostavljanjem e-materijala;
– procenjivanje mora da počne sa konstatovanjem stanja o broju mladih, obrazovnoj strukturi, zaposlenosti, a ne stranačkoj pripadnosti,
– dostavljanje ideja relevantnih stručnjaka, koji imaju autoritet i kompetencije iz oblasti omladinske politike;
– usvajanje ciljeva rada, akcionih planova po kvartalima, polugodišnje i godišnje;
– monitoring pokazatelja, utvrđivanje rezultata i efekata na povećanje zadovoljstva mladih koji se ogleda u ostanku u Medveđi i selima Gornje Jablanice.

Čini se da u Savetu ne postoji koordinacija aktivnosti, a cilj ne sme biti puko formiranje tima radi tima, tj. zasedanje Saveta bez primetnih poboljšanja uslova zapošljavanja mladih, osnivanja
preduzetničkih radnji, svaranja uslova za obuke, usavršavanje i slično.

Kao dobronameran činilac razvoja našeg mesta, Pokret za razvoj Medveđe će i dalje besplatno savetovati postavljene savetnike koji primaju ogromne plate, da bi sve naše ideje bile ostverene. Naša snaga je u realizaciji naših ideja!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*