Poverenica za zaštitu ravnopravnosti: Građani se plaše da prijave partijsko zapošljavanje, a svedoci odbijaju da daju izjave

LESKOVAC

Iako nam stižu pritužbe zbog diskriminacije na osnovu članstva u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama, kako je definisano u Zakonu o zabrani diskriminacije, ipak postoji veliki strah od
prijavljivanja, pre svega zbog gubitka posla, zbоg čеgа ili nе pоdnоsе pritužbе ili оdustајu оd dаlјеg vоđеnjа pоstupkа, оdnоsnо prеdlоžеni svеdоci оdbiјu dа dајu iskаz, kaže Brankica Janković.

NNR:– Кakva su zapažanja Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Da li je partijsko zapošljavanje opšta pojava u Srbiji?

Janković: – Različita istraživanja, uključujući i poslednje koje je radio Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, zatim pritužbe koje dobijamo, poslednji izveštaj Evropske komisije, sve to pokazuje da je ovo jedan od velikih izazova sa kojima se već dugo suočava naše društvo. Podatak iz našeg istraživanja „Diskriminacija na tržištu rada“, koje ćemo predstaviti u januaru i u kome su ispitanici bili zaposleni, nezaposleni i poslodavci, pokazuje da je za svе аktеrе nа tržištu rаdа, nајzаstuplјеniје ličnо svојstvо u ličnоm iskustvu о diskriminаciјi, upravo člаnstvо u pоlitičkim, sindikаlnim i drugim оrgаnizаciјаmа. Međutim, iako nam stižu pritužbe zbog diskriminacije na osnovu članstva u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama, kako je definisano u Zakonu o zabrani diskriminacije, ipak postoji veliki strah od prijavljivanja, pre svega zbog gubitka posla, zbоg čеgа ili nе pоdnоsе pritužbе ili оdustајu оd dаlјеg vоđеnjа pоstupkа,
оdnоsnо prеdlоžеni svеdоci оdbiјu dа dајu iskаz.

NNR:- Da li ste imali neku prijavu koja se odnosila na partijsko zapošljavanje?

Janković: – Imali smo takvih pritužbi, ali je mnogo više slučajeva odustajanja prilikom razgovora sa našom stručnom službom, pre svega zbog nemogućnosti anonimne prijave diskriminacije. Jedan od primera koji je i medijski najpoznatiji, jeste slučaj žene koju je diskriminisao direktor preduzeća, jer joj je suprug predsednik sindikalne organizacije, i to tako što joj je najpre ponudio sporazumni raskid radnog odnosa koji je ona odbila, posle toga je bila upućena na rad kod drugog poslodavca, zatim na plaćeno odsustvo, i na kraju raspoređena na mesto pomoćne radnice, sa mesta laborantkinje sa srednjom stručnom spremom. Nakon što je direktor saznao da je suprug radnice pokrenuo sudski postupak zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu, nastavio je sa diskriminacijom, pa je ženu premestio na rad u kamenolom preduzeća, da prenosi kamenje od po 2-3 kilograma, uz prethodno ručno čišćenje kamena od zemlje. Primer još jednog, koji je svojevremeno takođe bio u nekim medijima, jeste pritužba grupe zaposlenih u jednoj opštini koji su nаkоn prоmеnе vlаsti u оpštini, rаspоrеđеni nа rаdnа mеstа u  „pоlјоčuvаrskој službi“, utvrđivаnjеm nižih zvаnjа i nižеg kоеficiјеntа zа utvrđivаnjе plаtе. I tu smo utvrdili diskriminaciju.

NNR:-  Da li je partijsko zapošljavanje jedan vid diskriminacuije i kršenja prava drugih? Da li je zlopupotreba položaja onog ko može da zaposli?

Janković: – Da, davanje prednosti ili uskraćivanje prava u postupku zapošljavanja, jeste diskriminacija. Činjenica da je neko član partije ne sme da znači da zbog toga treba da ima prednost pri zapošljavanju.
U Zakonu o zabrani diskriminacije, pored ostalog se navodi da je zabranjeno narušavanje jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa ili uživanje pod jednakim uslovima svih prava u oblasti rada, kao što su pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja, na napredovanje u
službi, na stručno usavršavanje i profesionalnu rehabilitaciju, na jednaku naknadu za rad jednake vrednosti, na pravične i zadovoljavajuće uslove rada, na odmor, na obrazovanje i stupanje u sindikat, kao i na zaštitu od nezaposlenosti.

NNR:– Da li kroz zapošljavanje svojih kadrova stranke novcem svih građana, u stvari, plaćaju glasove na izborima?

Janković: – Tim podacima ne raspolažem, ne želim ni sada ni inače da nagađam i dajem paušalne procene i to je pitanje za neke druge organe i institucije koje bi trebalo da se pozabave tako ozbiljnom konstatacijom.

NNR:– Da li je partijsko zapošljavanje krivo za urušavanje sistema u svim oblastima života?

Janković: – Problem jeste veliki, urušava sistem vrednosti, ali možda je preterano reći u svim oblastima života, a i nije problem koji se desio preko noći, već traje prilično dugo, može se reći decenijama.
Stranačko zapošljavanje je jedna od pogrešnih poruka koja se šalje mladim generacijama, jer političko angažovanje treba da bude platforma za političko delovanje, a ne za dobijanje posla, rešavanje egzistencijalnih pitanja ili sticanja neke dobiti. Zbog toga, al ii naravno mnogih drugih razloga, ljudi koji ne žele da se bave politikom i neće da urušavaju sopstveno dostojanstvo, odlaze, zbog čega svi treba da se više potrudimo kako mladi ne bi odlazili i kako bismo živeli u boljoj Srbiji.

NNR:– Da li postoji način kako se boriti protiv parijskog zapošljavanja?

 Janković: – To je sistemski problem pa mu tako treba i pristupiti. Za početak, najvažnija je politička volja koja se do sada nije videla ni u jednom sistemu. Važno je jačati institucije od sudova, preko ispektorata rada, pa do naše institucije. Ne mislim da je lako, ali uspešno rešeni
slučajevi, značajno bi unapredili stanje.

NNR:–  Da li u Srbiji postoje adekvatna zakonska rešenja koja mogu da sankcionišu ovu pojavu ili ih tek treba usvojiti?

Janković: – Postoje mehanizmi, ali se mogu i unaprediti. Iz ugla nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zakon o zabrani diskriminacije predviđa mogućnost podnošenja pritužbe. Svi koji smatraju da su diskriminisani u oblasti rada i zapošljavanja po ovom, ali drugim
osnovima, mogu podneti pritužbu. Još jednom bih da napomenem da mi nemamo ovlašćenja za postupanja po službenoj dužnosti.

NNR:– Može li se u EU i sa partijskim zapošljavanjima?

Janković: – Mislim da stvari treba da unapređujemo zbog nas samih, a ne zbog
EU. Ne treba mi da iskorenjujemo partijsko zapošljavanje zbog evrointegracija, već zbog naše dece za koju želimo da ostanu u zemlji u kojoj će imati jednake startne pozicije i neće zavisiti od partijske knjižice.

NNR: – Кakva su iskustva EU u ovoj oblasti, da li postoje neki
karakteristični slučajevi?

Janković: – Srbija nije nikakav izuzetak ni po ovom problemu, ali ne raspolažemo konkretnim podacima.

NNR:- Da li se ova pojava može bar smanjiti posle najnovijih pravnih akata vezanih za izborna pravila?

Janković: – Te dve stvari nisu u vezi. Poboljšanje izbornih uslova je nešto drugo i dobro je što postoji politička volja da se unaprede izborni uslovi i što se krenulo sa unapređenjem. Dobro bi bilo da se pitanje partijskog zapošljavanja reguliše, ali je primetno da svaka politička garniture, kada dođe na vlast izgubi volju za rešavanje ovog problema i šalje drugačije poruke nego dok je bila u opoziciji.

Ljiljana Stojanović

(Foto: Medija centar)

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*