Poljoprivreda: Kako mikroklimat i smeštaj utiče na muzne krave?

Uslov za normalnu proizvodnju mleka dobrog kvaliteta je odgovarajući smeštaj i
uticaj mikroklimata u objektima muznih krava. Potrebno je istaći da mleko lako
apsorbuje mirise iz sredine u kojoj se nalazi, takodje i muža koja se obavlja u kantama ne
omogućava savršenu izolaciju mleka od okoline, pa samo mleko u manjoj ili većoj meri
biva izloženo stajskim mirisima.

Kada govorimo o uslovnom smeštaju krava, to se odnosi na mikroklimatske uslove
u objektu, tj. temperatura, vlažnost i sastav vazduha. Svi ovi faktori utiču direktno na
zdravstveno stanje i produktivnost životinje. Goveda lakše podnose niske od visokih
temperatura: optimalan raspon je od 12 – 16˚C, a prihvatljivo je od 0 – 26˚C, u zavisnosti
od kategorije. Kada su mlečna grla u pitanju najpovoljnije temperature su od 4 – 15˚C.
Temperature ispod 4˚C direktno utiču na smanjenje prinosa mleka jer se dosta energije
troši na zagrevanje organizma. Sa druge strane visoke temperature deluju nepovoljno i
to na 20˚C dolazi do smanjenja apetita, pa samim tim i do pada mlečnosti. Na 25˚C dolazi
do značajnog smanjenja mlečnosti, a na temperaturama preko 35˚C dolazi do potpunog
prestanka lučenja mleka.

Optimalna relativna vlažnost vazduh u objektima za goveda je 60 – 80 %. Kada je
relativna vlažnost ispod optimuma ( manja od 60 % ) nepovoljno utiče na proizvodno
grlo što se manifestuje: otežanim disanjem, gubitkom apetita tj. smanjenje konzumiranja
hrane, gubitkom refleksa i smanjenje pokretljivosti. Nasuprot tome relativna vlažnost
iznad optimuma ( veća od 80 % ) dovodi do pojave bolesti.

Preporuka savetodavne i stručne službe proizvođačima bila bi u tome da se
obezbedi dobro provetravanje u objektu, unošenjem čistog vazduha pomoću ventilatora
ili prozornim otvorima na venus kako bi se izbegla direktna izloženost grla promaji.
Takodje kada se radi o smeštaju muznih krava, nikad ne treba zaboraviti da one mnogo
lošije podnose visoke temperature od niskih!

PSSS Leskovac
Savetodavac za stočarstvo
mr Dejan Ranđelović

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*