Opštinski službenici u Medveđi dobili nalog da uče albanski jezik

MEDVEĐA

Jedanaest osoba zaposlenih u  lokalnoj samoupravi u opštini Medveđa, po nalogu načelnice  Svetlane Todorović, ove jeseni uči albanski jezik.

Ova odluka je doneta još u septembru prošle godine, a načelnica Todorović navodi  da je ova aktivnost planirana u budžetu za ovu godinu, da se albanski i engleski uči “zato što je Medveđa multietnička opština”, da se sad realizuje, jer su u toku radovi na rekonstrukciji zgrade opštine, a vođeni su i postupci javnih nabavki.

Ova vest je izazvala različite komentare među stanovnicima Medveđe, a dominira bojazan da ovaj nalog zapravo nagoveštava da će ,u procesu pregovora oko Kosova, biti usvojeni zahtevi albanskih političara da i ova opština, u kojoj u manjem broju žiive pripadnici te zajednice, biti pripojena Kosovu.

Pismeni nalog da uče albanski dobili su poimence načelnica Odeljenja za opštu upravu Zorica Stanković,  načelnica odeljenja za privredu i finansije Marina Radenković, načelnik Odeljenja za urbanizam Ivan  Kostić, interni revizor Vladimir Gikić,  šef kabineta predsednika opštine  Nikola Andrejević, koordinator za lokalni ekonomski razvoj, za privlačenje investicija i unapređenje uslova poslovanja privrede Dejan Simić, matičarka  matičnog područja Sijarinska Banja  Gordana Nikolić, matičar matičnog područja Ravna Banja  Zoran Stanković, kontrolorka poslova pisarnice Nevena Mosić, službenik poslova pisarnice Aleksandar Radović  i matičarka  matičnog područja Medveđe Dragana Filipović.

U nalogu načelnice se navodi da je sve ovo „na osnovu člana 52. i člana 54. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije br. 129/2007, 86/2014), člana 21. i člana 122. stav 5. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 21/16), člana 108. Statuta opštine Medveđa(„Službeni glasnik grada Leskovca“ br. 18/2008 i 38/2012) i člana 12. Odluke o Opštinskoj upravi opštine Medveđa („Službeni glasnik grada Leskovca“ br. 15/2017) načelnika Opštinske uprave Opštine Medveđa“.

·         ŠTA KAŽU NORMATIVNA AKTA

Pobrojani članovi  kažu sledeće : Zakon o lokalnoj samoupravi, Član 52 Opštinska uprava: 1) priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće;

Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave :

Član 21

Službenik ima pravo i dužnost da se stručno usavršava u skladu sa potrebama poslodavca.

Član 122

Potreba za stručnim usavršavanjem postoji, naročito:

5) ako rukovodilac organa jedinice lokalne samouprave oceni da opšte stanje u oblasti kojom rukovodi ukazuje na potrebu stručnog usavršavanja zaposlenih;

Statut opštine Medveđa nije dostupan na zvaničnom sajtu opštine pa nismo mogli da citiramo rečene članove.

Ni u jednom od ovih članova se ne navodi obaveza učenja albanskog niti bilo kog drugog jezika.

„Stručno usavršavanje je pravo i dužnost svakog službenika i u skladu sa tim se od službenika očekuje posebna posvećenost prilikom pohađanja planiranih obuka“, navodi se u nalogu 01 Broj 119-6/2017-05 od 07.9.2018. godine.

Na pitanje novinara Nove Naše reči zašto su ovi šefovi pojedinih sektora i službenici  u opštini Medveđa dobili nalog da uče albanski jezik i zašto baš u ovom trenutku a ne, recimo, prošle godine, načelnica Svetlana Todorović odgovara :

– Opštinska uprava opštine Medveđa je prošle godine u postupku izrade budžeta za 2018. godinu predvidela posebni program stručnog usavršavanja za službenike opštinske uprave opštine Medveđa. I na kolegijumu načelnika je doneta odluka da se ove godine sprovedu obuke iz engleskog i albanskog jezika, s obzirom da je Medveđa višenacionalna opština i da želimo da poboljšamo rad uprave kroz stručno usavršavanje. Doneta je odluka da se uči albanski jezik koji pohađaju načelnik uprave, načelnici odelenja, šefovi svih organizacionih jedinica, radnici šalterske službe i radnici dva matična područja, Ravna Banja i Sijarinska Banja, gde teritorijalno živi albansko stanovništvo, –  objašnjava .

·         NEMA NAGAĐANJA !

Konstatujemo da je ta odluka doneta još pre godinu dana, u septembru i pitamo zašto se tek sad realizuje. Dodajemo da postoje razna nagađanja da je ovo povezano sa zahtevima da Medveđa bude deo Kosova, ali nas načelnica prekida – Nema nikakvih nagađanja.

-To je program stručnog usavršavanja. Razlog iz kog to sada počinje, s obzirom da mi radimo rekonstrukciju objekta i s obzirom da smo vodili postupak javne nabavke i jedne i druge obuke, pa smo završili.  Program treba da se sprovede u toku kalendarske godine. Prema tome, naša odluka je bila da, pošto treba da se preselimo na privremene lokacije iz zgrade sedišta opštine Medveđa, u zadnju polovinu godine sprovedemo te obuke. Očekujemo da obe obuke budu završene do 20. decembra. –

Medveđa je opština u kojoj je ubedljivo većinsko srpsko stanovništvo.

·         A ŠTA KAŽE PREDSEDNIK OPŠTINE MEDVEĐA

NNR: Dobar dan, predsedniče, šta ima novo?

Arsić: Radi se, mnogo radimo, samo,  to treba da se proprati i medijski. A vi to ne radite. . .

NNR: Sigurna sam da ima onih koji sve te vaše uspehe adekvatno prate Nisam našla na sajtu opštine Medveđa koja su sredstva u budžetu opredeljena za učenje albanskog jezika, a koja engleskog. Koji je iznos…

Arsić: Ne znam, to morate da vidite sa načelnicom iz budžeta, ne znam te detalje. Ne znam tačno koji je iznos tih sredstava. Ja sad moram da idem u Bučumet na teren, radimo neki crkveni letnjikovac…

NNR: Da li je bila javna nabavka za to? I kad je bila?

Arsić: Kako da nije bila… To je još planom… Mnogo je bitno da se pravilno prenese. Postoji plan stručnog usavršavanja službenika opštine Medveđa, koji je usvojen prošle godine, iz sledećih oblasti: upravljanje finansijskom pomoći EU, privlačenje investicija, upravljanje IPA projektima, veština pisanja dokumentacije, a druga stvar su strani jezici – engleski i albanski. Treća stavar su javne finansije gde spada programsko budžetiranje, pa revizija, pa javne nabavke, poslovanje. Mi smo opština koja je jedina u okrugu i na jugu Srbije, ima samo par opština koje imaju ISO standarde, mi smo standardizovani potpuno. Kod nas je sve perfektno do perfekcije, standardi ISO. Zatim imamo edukaciju za energetskog menadžera u Beogradu, pa imamo zaštitu iz oblasti ljudskih prava, bezbednost i zdravlje na radu, poslovna komunikacija, između ostalog tu je i sam jezik…

NNR: Da li se sve  to finansira iz budžeta opštine?

Arsić: . . . I na taj plan stručnog usavršavanja telo Vlade Republike Srbije, odnosno Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave je dalo saglasnost i on se sada sprovodi. Mi bi možda to čak i ranije mogli, posebno engleski, posebno albanski i sad se to radi paraleleno. I naravno da je potrebno. Ali,  s obzirom da smo imali rekonstrukciju zgrade opštine i da su bili odmori, sad smo se ovde stacionirali, ušuškali, sredili smo veliki deo prostora i sada smo iselili iz opštine sve republičke organe i dali im fenomenalne sređene prostore… Sredili smo Komitet , koji je bio vrlo zapušten prostor. Sad je to sređeno, vraćamo se u velelepnu zgradu opštine koja će biti primer prave zgrade. . .  Zgrade koja će biti jedna od najlepših zgrada lokalne samouprave …Dakle, jako puno radimo i zadovoljan sam time što radimo. Pravilno radimo i tako da je ovo nešto što… Znam da si ti  (obraća se predsednik opštine Medveđa Nebojša Arsić dolepotpisanoj) uvek borila za albanska prava, čudi me da sad pišete u tom kontekstu da to ima nekakve veze sa glasinama o nekakvim razmenama teritorije, što je potpuno nebulozno i zlonamerno, tendenciozno, to nema nikakve veze…

NNR: Tendenciozne su glasine ili naše pisanje?

Arsić: Ne, ne, ne… Odgovorno tvrdim da nema nikakve veze sa glasinama o nekakvoj razmeni teritorija. A te glasine ko širi ja ne znam.. .

NNR: Građani u Medveđi su prilično uznemireni zašto se to sada radi. Zašto se nije radilo, recimo, prošle godine, ako je tada usvojena odluka?

Arsić: Ne, ne, saglasnost za ovaj plan je dobijena 2018. godine, nije moglo da se radi prošle godine.

NNR: Koliko je ukupno sredstava u budžetu planirano za sva ta stručna usavršavanja?

Arsić: Ja te cifre u ovom trenutku nemam u glavi. Načelnica budžeta bi to morala da zna… Može da ti kaže i načelnica Opštinske uprave, sigurno i ona zna.

NNR: Na sajtu vam odeljak javne nabavke ne radi. Nema dokumenata, nigde se ne vidi kako ste birali ko će da uči opštinske službenike albanskom i engleskom jeziku.

Arsić: To je bilo i moraš to da vidiš sa načelnicom. Ja znam 100% da je bilo, pre nekih dva meseca, ne znam tačno kad… Ne znam zašto to ne radi na sajtu.

·         KOLKO KOŠTA UČENJE JEZIKA?

Načelnica odeljenja za privredu i finansije  opštine Medveđa Marina Radenković kaže da su u budžetu za 2018. godinu za “stručno usavršavanje” planirana tri miliona dinara.

-Sprovedena je javna nabavka za učenje stranih jezika, to možete da vidite na Portalu javnih nabavki. Za engleski je taj iznos 150.640 dinara, sa PDV-om  a za albsnki 187.640 dinara sa PDV-om,- kaže Radenković.

Odluka o pokretanju javne nabavke male vrednosti je doneta 23.08.2018. godine, za javnu nabavku usluga stručnog usavršavanja zaposlenih.

Javna nabaka je oblikovana u dve partije: partija 1. Kurs engleskog jezika, partija 2. Kurs albanskog jezika. Ova sredstva su predviđena Odlukom o budžetu Opštine Medveđa – konto 423311, a predviđena vrednost nabavke je  660.000 dinara, bez obračunatog PDV-a.

Za kurs engleskog jezika planirano je 300.000,00 dinara bez PDV-a a za kurs albanskog jezika vdnost 360.000,00 dinara bez PDV-a.

Naručilac je 21.09.2018. godine, doneo Odluku o dodeli ugovora za kurs engleskog jezika „NS PRO GROUP “ DOO Novi Sad iz Novog Sada , u iznosu od 152.640 dinara sa PDV.

Ovde su se nadmetala dva ponuuđača.

Isti ponuđač, dakle firma za konsalting i trgovinu (kako piše u njihovoj registraciji u APR) je dobio i posao na izvođenju kursa albanskog jezika.

Ukupna ugovorna vrednost  za ovaj posao iznosi 187.680,00 dinara sa PDV-om, piše u zvaničnim dokumentima .

Odluka o dodeli ugovora je takođe doneta  21.09.2018. godine.

Ugovor je zaključen 8.10.2018. godine, a  dostavljen naručiocu 10.10.2018 godine.

Časovi su počeli ubrzo posle toga. U ugovoru dostupnom na Portalu javnih nabavki nema detalja usluge: broja časova, cena po času, dinamiku izvođenja i slično, što bi objasnilo kako je formirana konačna cena, sem opaske da je rok za završetak kraj decembra.

Nalog za učenje albanskog jezika, koji objavljujemo, datiran je na 7.9.2018. godine.

Poziv za podnošenje ponuda je upućen 3.9.2018. godine a obaveštenje o produženju roka objavljeno  7.9.2018. godine.

Nalog za učenje albanskog jezika, koji objavljujemo, datiran je na 7.9.2018. godine.

Ni albanski ni engleski ne predaju predavači iz Novog Sada, odakle je firma koja je posao dobila.

·         A PRIJAVA LEKARSKOJ KOMORI?

Nije nalog za učenje albanskog upućen poimence jedina intrigantna tema u Medveđi.

To je, svakako, i sumnja da predsednik opštine Nebojša Arsić „na crno“ pregleda korisnike privatnog Doma za stare u Leskovcu, u prostorijama te ustanove, ali lekarske izveštaje uredno overava pečatom Doma zdravlja u Medveđi. Pitanje o ovome je bilo postavljeno i na nedavnoj sednici Skupštine opštine, a njime se bavi i Sud časti Regionalne lekarske komore u Nišu.

Pitali smo Arsića i o tome.

NNR: Šta se dešava sa prijavom Regionalnoj lekarskoj komori u Nišu, zato što se tvrdi da ste radili u privatnom Domu staraca u Leskovcu, a nemate dozvole nadležnih institucija za to.

Arsić: Ma ne, nisam ja radio u privatnom Domu staraca,  ja radim u Domu zdravlja, a kod mene dolaze na ponos grada Medveđe, i ljudi imaju pravo odakle god hoće da dođu kod mene na pregled. Dolazi čovek i dovodi pacijenta…

NNR: Hoćete da kažete da je troje-četvoro ljudi iz privatnog Doma staraca, neki i nepokretni, dolazilo u Dom zdravlja u Medveđu?

Arsić: Tako je! Dođu u Medveđu… Dolaze i iz Bojnika, dolaze kod mene i iz Leskovca… Nikakva prijava, neka prijavi ko hoće, ja imam sve papire potrebne za rad…

NNR: Ne u Domu zdravlja u Medveđi, nego u privatnom Domu staraca u Leskovcu imate sve papire?

Arsić: Dolaze, dovode ljude stare…

NNR: Imate li za taj Dom staraca neophodne saglasnosti za rad?

Arsić: Kako da ne. Sve imam, kako da ne… Dođi kod mene i sve ću da ti pokažem. Što saznaješ od drugih, lažu te, i onda ispadaš novinar koji ne barata preciznim informacijama…

NNR: Hvala na edukaciji kakav treba da budem novinar. Eto, zato ja Vas i pitam.

Arsić: Ovde su ti 90% neosnovane stvari.

NNR: Znači ovo ništa nije tačno, čak i to što je Lekarska komora iz Niša počela ispitivanje svega toga?

Arsić: Ja za to prvi put čujem. Ljudi su doveli kod mene i mogu da dođu kad god hoće i ko god hoće. Ja za to imam i od Ministarstva zdravlja i od Ministarstva rada i za borbu protiv korupcije, za sve imam, pa nisam ja od juče… Nemoj da misliš da ću ja tek tako da radim nešto, a da nemam potpuno odobrenje …

·         …A ŠTA PIŠE U PRIJAVI SUDU ČASTI LEKARSKE KOMORE ?

Prijava Sudu časti Regionalne lekarske komore u Nišu protiv predsednika opštine Medveđa Nebojše Arsića podneta je 20.8.2018. godine.

U prijavi, u koju je novinar Nove Naše reči imao uvid, se navodi  da je “dr Nebojša Arsić zaposlen u Domu zdravlja Medveđa kao internista, po osnovu dopunske delatnosti, a ujedno je i prvi čovek ove opštine”.

“Isti je,  bez sprovođenja propisane procedure tj. bez pravnog osnova angažovan i na drugim mestima, kao naprimer i u Domu za stara lica „ Sunčana jesen“ u Leskovcu. Po potrebi pregledava korisnike ovog Doma, postavlja im dijagnoze, propisuje terapije, stavlja svoj faksimil i potpis, kao i okrugli pečat Doma zdravlja Medveđa.

Na pedeset kilometara od Doma zdravlja Medveđa, bez znanja direktora, bez saglasnosti opštine koju predstavlja, nadležnog ministarstva, Agencije za borbu protiv korupcije on pruža lekarske usluge pacijentima, a evidentira ih, odnosno zavodi kao da su pregledani u zgradi Doma zdravlja Medveđa”, tvrdi se u prijavi koju je potpisala bliska rođaka jednog od tih pacijenata.

U prijavi se tvrdi i da je, navodno,  Arsić angažovan u navedenom Domu za stara lica više od tri meseca (prijava je podneta krajem avgusta) i navode imena osoba koje je on, navodno, pregledao, a nisu sa područja opštine Medveđa, kao i sumnja da ima još takvih osoba.

U prijavi je navedeno da su “lica koja je pregledao dana 26.06.2018, a nisu sa područja opštine Medveđa : Jovanović Slavica, Stošković Simka, Stanković Jelena, Kocić Jonka, Đorđević Danica”.

” Međi njima je i Vukašin Smiljković, korisnik Doma za stara lica „Sunčana Jesen“, inače u tazbinskom srodstvu sa podnosiocem ovog predloga. Pomenutog Vukašina je dr Arsić pregledao dana 17.07.2018. g u objektu „Sunčana jesen“, odredio mu terapiju, a Vukašin (za koga se tvrdi da je bio nepokretan) je sahranjen 03.08.2018. godine. Pokojni Vukašin za života nikada nije bio u Medveđi, niti je bio pacijent tamošnjeg Doma zdravlja”, tvrdi podosilac prijave.

Prijava, zbog sumnje na zloupotrebe, je podneta i policiji koja, kako tvrde naši izvori “proverava navode“.

Sud časti je na ovo doneo rešenje 8.10.2018. godine da se “ispunjavaju uslovi za vođenje postupka protiv dr Nebojše Arsića”.

Šta će biti epilog ovog postupka, videće se na kraju. Kao što može da se vidi u napred navedenom tekstu, Nebojša Arsić tvrdi da ima “sve saglasnosti za rad” kao i da “prvi put čuje” za ovo od novinara Nove Naše reči 2. novembra 2018, kada je ovaj razgovor i vođen.

OBRT SITUACIJE

U vreme od prikupljanja izjava za ovaj tekst do njegovog objavljivanja desio se obrt, pacijente iz privatnog Doma starih u Leskovcu su počeli da voze na intertnističke preglede kod Arsića u Dom zdravlja u Medveđi, tvrde naši izvori u ovoj zdravstvenoj ustanovi. To je nekih pedesetak kilometara tamo i ovamo, iako u Leskovcu, u kome se i nalazi Dom starih, postoji Dom zdravlja.

Ljiljana Stojanović

1 Trackback / Pingback

  1. Zašto je predsedniku opštine Medevedja podneta prijava da radi "na crno" ? - JUGPRESS

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*