Lebane: U romskom naselju završena rekonstrukcija stanova

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LEBANEU Lebanu je završena rekonstrukcije 38 stambene jedinice u osam zgrada u romskom naselju “Jablanica”, u kome će biti smešteno 200 odraslih i sto dece.
Ovo naselje je obišao državni sekretar Ministarstva za građevinu  Zoran Lakićević, koji je rekao da se radi o projektu koji je finansiran iz sredstava Evropske unije.
-Projekat je program Evropske Unije u vrednosti od 9,2 miliona dinara. Sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, uz pomoć projektnog tima, organizacije Help i, pre svega opštine,  uspeli smo da vrlo brzo završimo ovaj projekat, -rekao je Lakićević i dodao da je “ovo jedan od najbrže završenih projekata u trinaest opština, koliko je uključeno u čitav proces.
Ukupna vrednost projekta je oko 150.000 evra, 140.000 evra je utrošeno za rekonstrukciju, a deset za izgradnju dečjeg igrališta, rekao je Lakićević.
On je dodao da je namera ovog ministarstva da rade i u drugim opštinama i gradovima, pre svega iz sredstava Evropske Unije, i iz domaćih info sredstava.
On smatra da su ovakvi projekti “itekako potrebni” kako bi se poboljšala i komunalna infrastruktura, vodovod, kanalizacija i obezbedili bolji uslovi za život Roma.
Radovi u ovom naselju u Lebanu su počeli početkom ove godine.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Predsednik opštine Lebane Ivan Bogdanović je rekao da ovaj projekat puno znači za Rome i Romkinje, ali i za opštinu Lebane, na čijoj teritoriji  se nalazi jedanaest romskih naselja.
-Realizacija projekta u ovom naselju,  koje se nalazi na opštinskom zemljištu koje je ustupljeno Romima 1976. godine, umnogome je poboljšala uslove života i obezbedila porodicama,- dodao je Bogdanović.
On je rekao da je ovo samo jedan od projekata koji se realizuju u Lebanu za romsku zajednicu.
-Imamamo još dva projekta, jedan realizujemo sa Stalnom konferencijom gradova i opština, i radi se o mobilnim timovima. Drugi projekat je kompletno infrastrukturno rešavanje ovog naselja,- objasnio je Bogdanović.
Vodimo računa o Romima koji žive na teritoriji naše opštine i želimo da unapredimo njihove ulsove života, rekao je Bogdanović.
Planovi su, dodao je, da se i u drugim romskim naseljima na teritoriji opštine Lebane, a ima ih ukupno jedanaest, poboljšaju uslovi za život.
U urbanom delu Lebana ima pet romskih naselja.
Na teritoriji opštine Lebane živi ukupno 1870 Roma I Romkinja.

Lj.Stojanovic

***   ***   ***
ZAVRŠIME I REKONSTRUKCIJA O ČHERA ANI ROMANI MAHALA

Ano Lebane I završIme I rekonstrukcija 38 beršutne jekimatar ano ofto bare čhera ani romani mahala”Jablanica” ani savi ka đerdinen 200 bare manuša hem 100 čhavore.

Akaja mahala avdive alo te dikhel o državno sekretari taro
Ministarstvo za ki građevina Zoran Lakićević, kova vaćerđa da
čerelape buti taro projekti kova finansirinđape tari Evropsko unija.
“O Projekti I program tari Evropsko Unija ko barvalipe taro 9,2
milionja dinarija.
Ministarstvo tari građevina, saobraćaj hem infrastruktura ano
ažutnipe o projektno tim, organizacija HELP I anglal tari komuna,
leljam hem but sigate završinđam akava projekti” vačerđa o Lakićević
hem dodajinđa da I”akava jek taro naj sigate ćerdo projekti taro dešu
trin komune, kola đerdinđe ko cello procesi.
Ukupno barvalipe taro akava projekti I maškaro 150.000 evrija, 140.000
evrija dinđape za ki rekonstrukcija, a deš iljade evrija te vazdelpe
čhavorikano igralište, vačerđa o Lakićević.
Ov dodajinđa da I namera taro akava ministarstvo te ćheren buti I ko
avera komune hem dizija, a sa taro love kola dela I Evropsko Unija hem
taro domaća info sredstvija.
Ov smatrini da asavke projektija”itekako valjanena”sar bi anglarelape
I komunalno infrastruktura, panjesoro nakhaviba, kanalizacija hem sar
bi zorarelape  o uslovija taro đivdipe e Romengoro.
I buti ki akija mahala lelja te čerelpe anglal akava berš.
O Predsedniko tari komuna Lebane Ivan Bogdanović vačerđa da akava
projketibud markirime za ko Roma hem Romnjaalii I za ki komuna Lebane,
ki savi teritorija avena dešujek romane mahale.
“Realizacija o projketi ki akaja mahala, koja nalazinipe ke komunakiri
phuv kova dinđape e Romenđe 1976.berš but anglarđa o đivdipe hem
zorarđa e familijen”, vaćerđa o Bogdanović.
Ov vaćherđa da I akava samo jek taro projektija kola realizuinenape
ani Lebana e romenđe.
“Isiamen pana duj projektija, jek realizujina sa Stalno konferencija
taro dizija hem komune a čerelape buti sa o mobilna timija.
Dujto projekti I kompletno infrastrukturno rešiba akaja mahala”,
objasnini o Bogdanović
Mangaja e Romen kola đivdinena ki amari komuna hem mangaja te anglara
olengere uslovija taro đivdipe, vaćerđa o Bogdanović.
Planirinaja I ko avera romane mahale ki teritorija tari komuna Lebane
a isi 11 mahale, te anglara o uslovija za ko đivdipe.
Ano urbano kotor tari Lebana isi panđ romane mahale.
Ki teritorija tari komuna Lebane đivdinena 1870 Roma hem Romnja

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*