Koji je cilj novih projekata u Vlasotincu?

VLASOTINCE

Opština Vlasotince po svemu sudeći deli sudbinu čitave Srbije, kada je u pitanju smanjenje broja stanovnika koji žive na ovoj teritoriji. Evidento je da tako nešto kazuju i poslednji popisi broja stanovnika, pa tako sada na teritoriji opštine Vlasotince živi oko 28.000 stanovnika.

Sredinu prošlog veka karakteriše industrijalizacija zemlje i poznati planovi „Kardeljeve planske privrede”. Posebno u tom periodu došlo je do “iseljavanja” stanovništva iz brdsko-planinskog dela opštine u samo Vlasotince gde su otvarane tekstilne fabrike u tadašnje složene organizacije udruženog rada SOUR -i (Vlasinka, Sinteks, Reteks, Pozamanterija), a bilo je ozbiljnog iskoraka u metalskom kompleksu (Miloš Dimanić), zatim i u delu drvne industrije (Besko), kao i uzleta u poljoprivredi (Zemljoradnička zadruga i Podrumi), i sve to bilo je začinjeno dobrim mesečnim primanjima radničke klase, koja su novac trošila u trgovinskom preduzeću (Vlasina), sasvim dobro radilo je i ugostiteljsko preduzeće (Vlasina).

Ali, to je trajalo dok je trajalo i kraj je jednom svemu tome došao. Danas se u Vlasotincu živi u potpuno drugojačijim uslovima, upravo onako kao na čitavoj teritoriji Srbije. Sve manje se deca rađaju, radno sposobni i mladi naraštaj jednim delom ide van zemlje, a mnogo je onih koji, među njima intelektualci, preselilo se u potrazi za boljim životom u veće gradove širom Srbije.Na teritoriji opštine Vlasotince ima 50 mesnih zajednica, od kojih su dve gradske mesne zajednice “Rosulja” i “Centar”. Lokalna samouprava čini sve u granicama svojih mogućnosti da na teritoriji svih mesnih zajednica bude ravnopravnog tretmana potreba ljudi koji žive u tim sredinama. Potrebno je da predstavnici mesnih zajednica iskažu svoje zahteve na propisan i zakonit način i onda mogu da dobiju određena finansijska sredstva za sve te projekte sa kojima su konkurisali – objašnjava nam Zoran Miljković, zadužen za rad i potrebe mesnih zajednica na teritoriji opštine Vlasotince.

Zoran Miljković

NNR:- Koliko je sredstava u budžetu za tekuću 2021. predviđeno za potrebe mesnih zajednica?

Miljković: – Odbornici lokalne samouprave izglasali su predloženi budžet za ovu godinu za potrebe mesnih zajednica u iznosu od 53.644.667 dinara, i sva ta sredstva zna se gde će i za čije potrebe biti namenjena.

NNR:- Da li nam možete reći za koje mesne zajednice su opredeljena ova sredstva?

Miljković: – – Najmnogoljudnije selo u našoj opštini Stajkovce imalo je prethodnih godina ozbiljnih problema sa atmosferskom kanalizacijom. Na zahtev mesne zajednice iz Stajkovca odobrena su sredstva u iznosu od 4.274.100 za projekat “Zaceljavanje atmosferske kanalizacije u MZ Stajkovce”. Na sreću i zadovoljstvo meštana Stajkovca ovaj posao već je uspešno realizovan.

NNR:- Ima li još ovako sličnih primera?

Miljković: -: – Ima, ima. U okviru planiranih radova na Domu kulture u Batulovcu već su okončani poslovi na energetskoj efikasnosti samog objekta u iznosu od 2.368.717 dinara, a takođe su završeni poslovi i na objektu Doma kulture u selu Konopnici gde su utrošena sredstva u iznosu od 1.646.775 dinara.

NNR:- Za koju mesnu zajednicu, odnosno za koje potrebe su odobrena najviša sredstva?

Miljković: – Planirana i najviša odobrena sredstva u iznosu od 9.499.608 biće utrošena za projekat “Rekonstrukcija ambulante u mesnoj zajednici u Donjoj Lopušnji”. Ovaj zdravstveni objekat nalazi se u brdsko-planinskom delu naše opštine a zdravstvenu zaštitu pruža za više sela i mahala iz tog dela. Realizacijom ovog projekta omogućićemo na pravi način da stanovnici ovog dela mogu da imaju zdravstvenu zaštitu u najbližoj sebi zdravstvenoj ustanovi, a da ne idu za Vlasotince.

NNR:- Koji je sledeći projekt od posebne važnosti?

Miljković: – Stajkovce je selo izuzetno vrednih i nadaleko čuvenih povrtara. Ovo selo ima najveći broj stanovnika i najviše mladeži i novorođene dece.Sa 7.599.684 dinara predviđena je projektom “Rekonstrukcija i dogradnja vrtića Pčelice”, a u mesnoj zajednici Crnoj Bari predviđena je rekonstrukcija škole, gde je opredeljeno 3.230.000 dinara.

NNR:- Gde će biti utrošeni preostali deo sredstava predviđenih budžetom za ovu godinu?

Miljković: – Za potrebe tekućeg održavanja troškova u mesnim zajednicama predviđeno je 5.859.232 dinara, a za letnje održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva namenjena su sredstva u iznosu od 16.666.667 dinara.

NNR:- Da li smatrate da je dovoljno odvojeno sredstava za potrebe mesnih zajednica za ovu 2021.godinu?

Miljković: – Verovatno neki možda misle da je ovaj iznos od nešto više od 53 miliona dinara nedovoljan da se mnogo toga uradi, ali ovo je bila procena relevantnih opštinskih službi nadležnih za pripremu i izradu budžeta.

NNR:- Šta bi ste još, na kraju, mogli da kažete?

Manje su sredstva opredeljena za atarske puteve iz razloga što su sredstva sa programa “Poljoprivrednog i ruranog razvoja” , zbog interesovanja samih građana, usmerena na subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje kao što je oblast voćarsto, stočarstvo, vinogradarstvo i pčelarstvo – objašnjava na kraju razgovora većnik Zoran Miljković, zašto su sredstva za ovu godinu umanjena za potrebe atarskih puteva.

UREĐENjE ATARSKIH PUTEVA

Malo ili mnogo malo je odvojeno za uređenje atarskih puteva. Samo 2,5 miliona dinara. Malo u odnosu na prošlu godinu jeste sigurno, i to za jedan milion koliko je utrošeno minule godine, a mnogo manje u odnosu na 2018.godinu, kada je za istu namenu utrošeno 9,5 miliona dinara. Jedno je sigurno i da je i brojka milionski dvocifrena ne bi bila dovoljna da se na pravi način urede svi atarski putevi u vlasotinačkoj opštini.
Tekst i foto: Vlastimir Stamenković

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*