Dejan Čikić, direktor SRC ,,Vlasina”: U službi sporta i sportista

VLASOTINCE

 

Sportska hala u Vlasotincu prostire se na oko 4.600 kvadratnih metara korisne površine, i to je jedan od najvećih objekata u opštini.

Izgradnja samog objekta trajala je skoro 15 godina, a ni posle predaje na upotrebu, hala nije u potpunosti završena.

Mnogo muka imali su sportisti iz Vlasotinca kada nije bilo hale, pa su tako, uglavnom rukometaši i košarkaši, svoje utakmice igrali u Sportskoj hali u Leskovcu i okolnim gradovima, što je na određeni način finansijski opterećivalo budžete klubova.

A nije bilo ni adekvatne pomoći navijača. Danas je situacija mnogo povoljnija.

Utakmice se igraju pred domaćom publikom, a postojanje sportske hale i pratećih objekata dovelo je do osnivanja i novih klubova, koji su dobili sve potrebne uslove za treninge i utakmice.
– Svakodnevno se ulažu određeni napori da se prostorije u objektu što bolje urede i da se opreme potrebnom sportskom opremom i rekvizitima, kako bi se poboljšao kvalitet usluga koje sportski centar pruža svojim korisnicima – kaže nam agilni i preduzimljivi direktor SPC ,,Vlasina”, Dejan Čikić, koji na ovu dužnost došao u oktobru 2015. godine, i koji je preduzeo mnogo toga pozitivnog na poboljšanju izgleda objekta i nabavci nove opreme, kao i poboljšanju uslova poslovanja same ustanove sa aspekta finansija, marketinga i kadrovske politike.
Primetili smo da ste izvodili neke radove u sportskoj hali. O čemu se tu zapravo radi?
– Posle osam godina korišćenja, po prvi put je urađena reparacija i lakiranje parketa na 40% površine terena u hali, farbanje golova i zamena mreža na golovima. Nabavljena su i dva montažna koša za mlađe kategorije košarkaša. Nabavili smo i kancelarijski nameštaj, radne stolove i stolice za sve kancelarije, kancelarijske ormane i opremili prostoriju za arhivu. Farbanjem zaštitnom bojom, zaštitili smo ograde od drveta na ,,mini-pič” terenu, a kontinuirano održavamo električnu i vodovodnu instalaciju. Okrečili smo deo prostorija i uradili smo farbanje i popravku unutrašnjih vrata. Želim posebno istaći da sve građevinsko-zanatske radove vrše sami zaposleni u sportskom centru.
Kako se u ovo današnje vreme sveopšte krize snalazite sa uvek nedostajućim novcem?
– Finansijska sredstva se troše domaćinski, strogo namenski, vodeći računa o svakom dinaru, prema unapred pripremljenom finansijskom planu, koji je usklađen sa budžetom opštine Vlaotince. U toku prošle godine, zahvaljući razumevanju rukovodstva opštine Vlasotince, izmirene su obaveze za tri zaostale plate. Obaveze prema dobavljačima se izmiruju redovno, nema dospelih neizmirenih obaveza prema poveriocima, a naplate za usluge korisnicima su redovne.
U svim gradovima Srbije je problem finansiranja samih sportskih hala. Opšti je zaključak da se same sportske hale ne mogu izdržavati od sopstvenih prihoda ?
– Ne postoji u Srbiji nijedna sportska hala koja bi mogla da se finansira od sopstvenog prihoda. I mi smo u istoj situaciji. Sportski centri su specifične ustanove i zbog svoje namene i veličine, zbog troškova održavanja, relativno velike potrošnje energije i stalne potrebe za investicionim održavanjem. Opština je svojom odlukom predvidela da se klubovima koje se finansiraju iz opštinskog budžeta ne naplaćuje korišćenje sportske hale za utakmice i treninge, a sve u cilju masovnosti i što većeg obuhvata mladih, kako bi se i sportski stručnjaci i mladi stimulisali da se više bave sportom, na jedan organizovan način i uz stručnu podršku. Usluge sportskog centra koriste i rekreativci, a takođe postoji i škola fudbala za decu školskog uzrasta.


Šta planirate u narednom periodu kada je u pitanju unapređenje kvaliteta usluga korisnicima ?
– Trenutno je aktuelan projekat izgradnje toplotne-rashladne stanice u objektu sportske hale, koji je baziran na iskorišćavanju podzemne vode za grejanje i rashlađivanje prostorija u objektu. Glavni projekat je završen početkom juna, a sada se razmatra mogućnost finansiranja tog sistema. Projektovana vrednost radova je oko 14 miliona dinara. Opština Vlasotince kao osnivač je aplicirala kod Ministarstva omladine i sporta, po raspisanom konkursu za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekta na teritoriji Srbije. Izgradnja toplotno-rashaldne stanice značila bi mnogo za sam sportski centar, jer bi se na taj način maksimalno koristili svi kapaciteti u toku čitave godine, a ne kao do sada, jer zbog hladnoće objekat sportske hale praktično nije bio u punoj funkciji u decembru, januaru i februaru, a zbog vrućine problema je bilo u periodu jul-avgust. Paralelno sa izgradnjom toplotno-rashladne stanice, planiramo izradu projekta ugradnje solarnih panela na krovu objekta, o čemu smo već vodili razgovore u nadležnom ministartsvu u vezi dobijanja potrebnih dozvola i saglasnosti. kada bi smo to sve realizovali imali bi smo značajanu uštedu u energiji i na taj način bi smo smanjili rashode za ovu vrstu namene.
Šta još planirate ?
– Stvaramo uslove za rekreaciju radnika. Tradicionalno organizujemo turnir ,,Radničke sportske igre” u futsalu, a vode se razgovori sa firmom ,,Elrad” da zaposleni koriste resurse za rekreaciju. Planiramo da održimo i sastanke sa rukovodstvom ostalih firmi, a takođe i sa ustanovama iz javnog sektora, kako bi se i njihovi zaposleni uključili u rekreativne aktivnosti. Rekreaciju će voditi instruktori sa odgovarajućim licencama, koji već jesu naši zaposleni.
Koja je vaša vizija daljeg razvoja sportskog centra ?
– Prema idejnom projektu koji je sačinjen pre nekoliko godina, pored objekta sportske hale, predviđena je izgradnja zatvorenog bazena, a u delu pored reke Vlasine i izgradnja fudbalskog terena sa pratećim svlačionicama, zatim otvorenih terena za male sportove, a sve to bilo bi urađeno u jednom prelepom ambijentu, koji je okružen parkom, igralištem za decu, parkovskim mobilijarom i slično. Smatram da bi sportski centar svoj razvoj u narednim godinama trebao da čini u dva osnovna pravca. Prvo, stvaranje uslova za razvoj sporta, podrška razvoju postojećih sportskih klubova i formiranju novih klubova, stvaranje uslova za veće uključivanje mladih u sportske aktivnosti, stvaranje uslova za rekreaciju zaposlenih, a naročito žena. Drugo, posebnu pažnju moramo usmeriti na razvoj sportskog turizma, jer Vlasotince ima gotovo idealne uslove za pripreme sportskih ekipa, a to zahteva uključivanje šireg kruga subjekata. Već sada raspolažemo solidnim kapacitetima za ovaj vid turizma, i zato sve te vrednosti treba sistematizovati i na pravi način prezentovati i uspeh je zagarantovan.
Koja je vaša porukama građanima Vlasotinca ?
– Pozivam građane naše opštine, nezavisno od starosnog doba, da posete sportski centar, da se informišu o uslugama koje pružamo, o utakmicama i drugim sportskim priredbama koje organizujemo. Nastojimo da sportski centar bude druga kuća za sve sportiste i sportske radnike. A sve aktivnosti koje činimo mogu se videti na našem sajtu, koji redovno ažuriramo – veli Dejan Čikić, direktor SRC ,,Vlasina” iz Vlasotinca.

UPOŠLjENO 24 RADNIKA
– U sportskom centru danas radi 24 zaposlena, 19 na neodređeno, i 5 na određeno vreme. Vodi se računa o tome da se stalno poboljšava struktura zaposlenih, da se zaposleni edukuju u cilju što bolje saradnje i pružanja podrške korisnicima sportskog centra – kaže direktor Čikić.

BUDžETSKO FINANSIRANjE
Ukupan iznos sredstava iz budžeta za finansiranje SRC ,,Vlasina” je 15.335.584 dinara, a sopstveni prihodi su oko 950.000 dinara, na godišnjem nivou, prezentirao nam je krajnje precizne finansijske podatke prvi čovek SRC ,,Vlasina”.

U PLANU I SAUNA
– Planiramo opremanje saune i sale za fizioterapetske usluge, uz vođenje raznih vrsta tretmana, prema potrebama korisnika, koji bi koristili kako sportisti i rekreativci, tako i ostali sugrađani – saopštava nam planove, direktor SRC ,,Vlasina”, Dejan Čikić.

Tekst i foto: Vlastimir Stamenković

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*