Da li je leskovački “Vodovod” gubitaš?

 

LESKOVAC

Radi  usaglašavanja sa preporukama koje je dala državna revizorska institucija 2014. godine, Skupština grada Leskovca na poslednjoj sednici nije dala je saglasnost na odluku upravnog odbora JKP „Vodovod“ Leskovac o smanjenju kapitala radi pokrića gubitaka u poslovanju.

Gubitak u iznosu od 204 miliona dinara odnosi se na period od 2005. do 2010. godine. To je otvorilo pitanje kako je ranijih godina poslovalo ovo javno-preduzeće, koje je, inače, prema poslednjem izveštaju, 2015. godinu završilo sa dobitkom od oko 10 miliona dinara.

Naime, državna revizorska institucija je u svom izveštaju iz decembra 2015. godine  utvrdila da je upravni odbor ovog javnog preduzeća 13. 8. 2012. godine doneo odluku o smanjenju kapitala radi pokrića gubitka u poslovanju po godišnjim računima, za period od 2005. do 2010. godine u iznosu od 204 miliona 573 hiljade dinara. U poslovnim knjigama preduzeća izvršeno je evidentiranje smanjenja kapitala, a da prethodno nije pribavljena saglasnost osnivača, odnosno grada Leskovca, što je po zakonu bilo neohodno, konstatovali su revizori.

Takođe je utvrđeno je da je rešenjem Agencije za privredne registre 27. 6. 2015. godine izvršen upis kapitala u iznosu od 1.174.529.070 dinara, a udeo osnivača Skupštine opštine Leskovac iznosi 100 posto. Državni kapital preduzeća u bilansu stanja na dan 31. 12 2014. godine iskazan je u iznosu od 969.955.324 dinara i ne slaže se sa kapitalom upisanim u registar privrednih subjekata, koji se vodi kod APR-a.

U vezi sa svim ovim, državna revizorska insitutcija preporučila je ovom javno-komunalnom preduzuću  da uskladi vrednost državnog kapitala u svojim poslovnim knjigama sa kapitalom upisanim kod APR-a, imajući u vidu da se navedeni iznosi ne slažu, i to upisani iznos kod APR-a i iskazani iznos u bilansu stanja na dan 31. 12. 2014. godine, za iznos od 204.573.745 dinara.

Inormacija o neusklađenosti kapitala upisanog u Agenciji za privredne registre  i poslovnim knjigama, JKP „Vodovod“ gradonačelniku Leskovca podneta je 25. 8. 2015. godine, sa potpisom tadašnjeg direktora Staniše Ristića.

Tek na jednoj od svojih sednica tokom prošlog meseca Gradsko veće je donelo odluku da ne prihvati odluku upravnog odbora JKP „Vodovod“ iz 2012. godine o smanjenju kapitala radi pokrivanja gubitaka u poslovanju „Vodovoda“.

Pitanje koje se logički nameće je zbog čega se ovoliko čekalo, da bi se pristupilo sprovođenju preporuke državnih revizora. Direktorka „Vodovoda“ Kosara Ilić kaže da se ne radi ni o kakvom prikrivanju stanja, kao i da su svi izveštaji revizora dostupni javnosti. Reč je o gubitku koje je nastao iz poslovanja, objašnjava ona, pa smanjenje kapitala nije dobar potez, jer dovodi do smanjenja boniteta preduzeća. Ipak, ono što je bilo u prethodnom periodu i rad prethodnih rukovodstva „Vodovoda“ ona ne želi da komentariše.

Inače, zahtev da se smanji kapital preduzeća radi pokrivanja gubitaka provlačio se godinama unazad. Naša redakcija dobila je iz „Vodovoda“ više odluka upravnih odbora kojim se traži smanjenje kapitala u cilju pokrivanja gubitaka, od 25. 3. 2005 godine, 13. 3. 2006, 23. 3. 2007, 13. 3. 2008, 16. 3. 2009, 18. 3. 2010, 28. 2. 2011,  i poslednju od 13. 8. 2012. godine. Ispod ovakvih odluka  nalaze se potpisi više predsednika uporavnog odbora – Stevan Stevanović (čije se ime ponavlja dva puta), Dušan Cvetković, Vladimir Stojanović, Tomislav Ljubenović, Nenad Cvetković (dva puta), dok se na zadnjoj odluci kao predsednik upravnog odbora potpisao takođe Nenad Cvetković.

Ono što je ostala nepoznanica  je šta će biti sa gubitkom od 204 miliona dinara, koji još uvek stoji u bilansu stanja ovog preduzeća, ukoliko on već nije pokriven smanjenjem kapitala preduzeća? Možda ćemo odgovor dobiti na nekoj od narednih sednica Skupštine grada, kao i to zašto je došlo do gubitaka u poslovanju ovog javno-komunalnog preduzeća i ko je za to odgovoran, bez obzira na to što se radi o periodu od pre desetak godina.

  1. Petrović

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*