Page 8 - 40
P. 8

Александар Стоиљковић реткост у нашем фудбалу
                ДОКТОР МЕЂУ СТАТИВАМА


     Чувари мреже како их званично
   зову фудбалским језиком,  или голмани у
   свакодневном говору. имају ни мало лак
   задатак, а то је да сачувају своју мрежу и да
   она остане нетакнута како би се евентуално
   могло постићи да њихова екипа буде победник
   на крају утакмице.
     Александар Стоиљковић је голман и чувар
   мреже зонаша фудбалског клуба Будућност из
   Орашја, села недалеко од Власотинца. Поред
   тога што је најпоузданији члан своје екипе и
   један од најбољих голмана у овом делу Србије,
   успео је да недавно дипломира на Медицинском
   факултету у Нишу. Сада ће поред голманског
   дреса носити и бели мантил као лекар у
   власотиначком Дому здравља, где је почео да
   ради у оквиру обавезног лекарског стажа.
     Да би се стигло до врха самог Олимпа
   потребно је много рада и труда, односно
   до дипломе лекара и голмана са високом
   репутацијом. Све је то успео Александар да
   уради на прави начин и да сада буде један
   од ретких фудбалера у Србији који се може
   подичити да је завршио Медицински факултет
   и да сада поседује диплому лекара.
     - После осмогодишње школе, коју
   сам завршио у Власотинцу, четири године
   путовао сам у Лесковац, где сам завршио  строги, али у исто време и веома коректни и  технички поткован голман и брани веома
   средњу медицинску школу. Затим сам уписао  спремни да помогну студентима. рационално и паметно, и зато не чуди чињеница
   Медицински факултет у Нишу, где сам, ето,  Да ли је било предмета који су били  да је бранио врхунски у току своје читаве
   недавно и дипломирао, - каже нам на почетку  посебно проблематични?   каријере.
   разговора Александар Стоиљковић, доктор међу  - Нема ту лаких предмета. Сваки предмет  Подршка
   стативама у дресу зонаша екипе Будућности из  је важан и мора се учити пуном снагом. А кад  САВЕТИ БАТА МИШЕ
   Орашја, а уз то и капитен своје екипе. ме већ питате, анатомија и неурологија траже
                      нешто више времена да им се посвети пажња.
          Планови         Можда је и то био разлог што сам морао пуно  За Александра може се рећи да је самоук
     (НЕ) ОСТАЈЕМ(О) У СРБИЈИ!?    да се посветим учењу што нисам нешто више  у голманском позиву, за разлику од професије
                      постигао као фудбалер.        лекара где је морао много да учи. Због обавеза
     Док смо водили разговор у породичном  Чега се посебно сећате за време вашег  на факултету није могао да се више посвети
   дому Александра, мајка Весна је исказала сву  студирања?         тренинзима али зато су му добродошли савети
                                         Мише Петровића из Власотинца, човека
   гостољубивост свог дома, пошто је супруг  - Био сам голман екипе нашег факултета у  који је својим радом створио велики број
   Новица на раду у Мађарској. Млађа сестра  малом фудбалу и имали смо одличне резултате  голмана, од којих су Алексадар Коцић и Дејан
   Ивана је доктор стоматологије, и већ ради на  свуде где смо играли. За то је веома заслужан  Пешић више пута носили дрес наше државне
   приватној клиници у Нишу. Деца за понос,  прф. др.Горан Раденковић, специјалиста  репрезентације.
   нема шта, уз то и лепо васпитана, а сама  хистологије и ембриологији, који ми је био и  - У сталном сам контакту са бата Мишом,
   рекоше да све то долази из породице. ментор на дипломском раду. Пошто имам право  готово пре и после сваке утакмице. Његови
     - Не, никако, бар, за сада не размишљам  да годину по завршетку студија да и даље
   да идем у иностранство. Мислим да има свих  браним за свој факултет, професор Раденковић  савети су више него добронамерни, а поготову
                                         сугестије и запажања да се коригују неки
   потребних услова у Србији за напредовање у  ми је рекао да најозбиљније рачуна на мене.  евентуални недостаци. Од њега може много да
   мојој струци - изричита је сестра Ивана, др.  Већ сте обукли бели мантил? се научи - каже голман и капитен Будућности
   стоматологије.             - Да, тако је. Али то је обавезан стаж који  Александар Стоиљковић.
     - И ја тако овог тренутка размишљам,  обављам у Дому здравља у Власотинцу уз
   али под условом да посао заједнички у  свесрдну помоћ директорке Милене Станковић -
   Србији добијем са својом девојком Јованом,  Митровић и др. Неле Миленковић, специјалисте  Многи кажу да сте прави доктор међу
   која је апсоловент медицине. У супротном,  медицине рада.        стативама мислећи при том да заиста
   и одлазак у иностранство није немогућ, -  Шта планирате да специјализирате у  изванредно чувате гол своје екипе?
   помало другојачије на ову тему размишља  времену које пред вама?       - Моја обавеза у екипи је да чувам
   др. Александар.             - Пошто сам у спорту активан, пледирам  сопствени гол. То чиним најбоље што знам
                      спортску медицину или пластичну хирургију.  и умем, а прија ми и констатација што неки
     Шта је било одлучујуће да упишете  Но, има за тако нешто још време, али сигурно  кажу да сам и доктор међу стативама. То је
   Медицински факултет?         је да ћу се определити за нешто од овога што  тако кад иде екипи, као што сада Будућност
     - То је изнад свега хуманост, етика и  сам навео.       има одличне такмичарске резултате. Али кад
   емпатија према другим људима. Мислим да је  Да пређемо мало и на тему спорта,  кола пођу низбрдо, онда вероватно нећу бити
   посао лекара веома интересантан и занимљив,  односно фудбала где сте већ активни дуги  више ни доктор међу стативама, - свестан
   и да се тамо сусрећете са људима којима је  низ година. Када сте почели да се бавите  је Александар Стоиљковић, голман зонаша
   потребна ваша помоћ.         фудбалом?              Будућности из Орашја, да је у спорту пут од
     Како је било на факултету док сте  - Пошто је фудбалски терен зонаша  пуковника до покојника веома близу. Нарочито
   студирали?              Будућности у непосредној близини моје куће,  када нема резултата.
     - Могу рећи да је било поприлично  од малих ногу сам практично са фудбалом. Али,  Овај садржај је део пројекта који је
   напорно, јер факултет који сам изабрао није  званично се бавим од своје шеснаесте године.  суфинансирала општина Власотинце.
   ни мало лак. Учио сам и ишао на вежбе, једном  Био сам три године у некадашњем зонашу  Ставови изнети у подржаном
   речју испуњавао сам све оно што се тражи од  Злоћудову, а ово сво остало време у Будућности. медијском пројекту нужно не
   једног студента који жели да постане лекар.  Имате ли узора међу чуварима мреже? изражавају ставове органа који је
   Иначе, професори на мом факултету су изуезтно  Да, имам, то је Икар Касиљас дугогодишњи
                      голмана Реала из Мадрида. Он је изузетно    доделио средства.
   8                                                Нова наша реч
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13