Page 3 - 40
P. 3

Поводом 140 година постојања и рада
       СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ГИМНАЗИЈЕ     У сали Народног позоришта  са потребама наших ученика. Није
   лесковачка Гимназија обележила  нас напустила воља на опробавању
   је 140 година постојања и рада.  новог приступа проучавању, за
   Директорка Гимназије у Лесковцу  осавремењивање наставе и лично
   Драгана Цветановић том приликом  усавршавање. Препознатљив
   подсетила је да деценијама  идентитет лесковачке Гимназије
   уназад лесковачка Гимназија  и даље чувају и промовишу њени
   промовише оно што су праве  наставници и ђаци, трудом, радом
   вредности, односно да васпитава  и енегријом коју улажу у процес
   младе генерације у духу љубави,  учења и напредовања. Гиманзија
   толеранције и одговорности.  је у претходном периоду имала

                               Лесковцу школа која је одолела  скраћене верзије уџбеника, цитати
                               ратовима, сукобима и која одолева  уместо читаве књиге, филм уместо
                               времену.          лектире. Нема инстант успеха и
                                 -То је школа која је кроз свој  образовања. Нема површног и
                               развој дала многа значајна имена  брзог рада на себи. Нема тог цитата
                               не само за наш град, већ имена  који је бољи од књиге. Томе нас
                               која ће се упсати у историју наше  је научила Гимназија до сада и то
                               државе. Захваљујући њој Лесковац  је њена мисија за будућност – да
                               је град који се може похвалити  учи своје ђаке да никад ништа не
                               бројним успешним лекарима и  прихватају олако и да у себи траже
                               инжењерима, универзитетским  вредност, а онда ће спонтано ту
                               професорима, научницима,  вредност преносити на околину.-
                               академицима. Васпитно-образовни  Ученици Гимназије су
                               значај Гимназије није никада био  пригодним програмом увеличали
                               већи него данас када младима  ову прославу.
                               на сваком кораку нуде пречице,          И.С.


                                   Лесковачки пензионери петицијом траже
                                     бенефицирани градски превоз
                                   СА СЕДАМДЕСЕТ ЛЕТА У

                                    АУТОБУС БЕСПЛАТНО...

                                 Припадници трећег доба,чланови удружења пензионера
                                Лесковца,у току дана у среду 23. октобра, и у присуству медија, предали
                                су петицију посредством писарнице лесковачком градоначелнику,
                                председнику скупштине града и градском већу јединствени захтев
                                да се свим пензионерима омогући бесплатан поревоз аутобусима.
                                 По угледу на своје београдске колеге лесковачки пензионери
     -Бројним досадашњим   свесрдну помоћ Града Лесковца  од челника града на обалама Ветернице траже да се пензионерима
   наградама и признањима потврђен  што нам је омогућило да  омогући превоз уз 50 одсто дотације за старе до 70 година,а да
   је квалитет рада и достигнућа наше  реализујемо пројекте на санацији  они старији пензионери преко 70 година имају тај превоз сасвим
   школе и њених ђака. Али ми не  школске зграде, опремању кабинета  бесплатно....
   стављамо тачку. Овај празник  и осавремењивању школског  Активисти овог лесковачког удружења, које броји око 18,5 хиљада
   даје нам нову наду и обавезује  простора. Ово је прилика да јавно  сталних чланова, за свега седам дана прикупили су 9.445 потписа за
   нас да наставимо рад на пољу  упутимо искрену захвалност.- бенецирани градски превоз на свим аутобуским линијама градских
   васпитања и образовања наше деце.  Окупљенима на свечаној  превозника у градском и приградском саобраћају.
   Окрећемо нову празну страницу  академији се обратила и Бранкица  -Велики број наших чланова од своје скромне пензије издржава
   са намером да је испунимо  Стаменковић, члан Градског  породице одрасле деце која су без сталног запослња. Пропадање
   креативним садржајима у складу  већа, рекавши да је Гимназија у  друштвеног сектора и неадеватна приватизација на југу Србије
                                изазвали су велике потресе у породицама пензионера са најнижим
                                пензијама. Покушавамо да им помогнемо колико можемо разним
                                дотацијама у набавци лекова, хране и огрева,- истиче Братислав
                                Здравковић председник Удружења пензионера Лесковца и Јабланичког
                                управног округа.
                                 Међутим проблем је једноставан: Лесковац је својевремено имао
                                девет градских линија,а данас нема ни једну, јер одласком у стечај и
                                ликвидацију старог АТП “Југекспрес“-Лесковац, те линије су укинуте.
                                Место аутобусима на градским улицама заузела су такси возила.
                                 Одлазак до градске писарнице организовала је музичко –
                                фолклорна секција удружења. Инцидент на улици је избегнут када
                                је једна старија чланица градског већа добацила у пролазу носиоцима
                                петиције: „Ви сте растурили АТП “Југекспрес“,а сад тражите бесплатан
                                превоз,ко ће то да плати...“
                                 Било како било петиција је предата, а лесковачки пензионери се
                                надају брзом и за њих задовољавајућем одговору.
                                                        Т.С.
   Нова наша реч                                                3
   1   2   3   4   5   6   7   8