Page 4 - 40
P. 4

Марта Гарсиа Фидалго, kоординаторка за Ромске политике Европске комисије, у Лесковцу
    ПОЛИТИКА ИНТЕГРАЦИЈЕ РОМА - ЈЕДАН ОД ПРИОРИТЕТА     Координаторка за ромске                            и тако што обављамо разговоре
   политике Европске комисије                             са породицом, где објашњавамо
   Марта Гарсиа Фидалго посетила                            да је подршка мужа у овоме јако
   је Лесковац како би се и на терену                          битна... Нама сада долазе већином
   упознала са резултатима европске                           девојчице и момци, али има и
   подршке инклузији Рома. Она је                            старијих. Долазе заједно и жене
   са градоначелником Лесковца                            са децом, тако да заједно похађају
   Гораном Цветановићем обишла                             наставу.-
   два ромска насеља, „Подворце“ и                             Марта Гарсиа Фидалго је
   „Славко Златановић“.                                 истакла да ће бити могућности
     У разговору са Срећком                            за улагања и да ће Лесковац моћи
   Живковићем, директором Дома                             да предложи добре пројекте који
   културе Рома и самим Ромима,                             ће добити могућност да буду
   Марта Гарсиа Фидалго је сазнала                           подржани.
   доста тога о начину живота Рома                             -Мој утисак је да и даље
   у Лесковцу, као и о њиховим                           има много тога да се уради. Оно
   проблемима. Што се проблема                            што је јако добро је да имате
   незапослености тиче, Живковић                            градоначелника који је посвећен
   је рекао да, с једне стране Роми                           решавању проблема, али сте и
   нису много ажурни у тражењу                           били корисници подршке за израду
   посла, јер не верују да ће добити  наслеђе где сматрамо да је  и брину о децу. Ту требамо  Урбанистичког плана. Сада на
   посао, али да ни послодавци нису  мушкарац тај који треба да брине  доста радити да би промени тај  основу тока можете да се обратите
                               начин размишљања. Постоји и  Европској комисији како би она
     Градоначелник Горан Цветановић је Марту Гарсију Фидалго             даље наставила да вам пружа
   упознао и са подацима да Роми дугују преко 100 милиона динара за  дискриминација, али оно што  подршку.-
                               могу да кажем је да у Србији
   воду, за струју преко два милиона евра, 18 милиона ПВВ-у за отпад и  нема системске дискриминације  Она је напоменула и да је
   22 милиона динара за порез.               и Србија може да буде пример  политика интеграције Рома један
     -Као главни проблем видим едукацију и подизање свести на виши          од приоритета у раду државе у
   ниво, јер скоро 90% Рома има само основну школу, или чак ни то. Други  односа према националним  Европској унији.
                               мањинама. На том односу могу
   доминантни проблем је што школе, као што је ОШ „Петар тасић“,  да нам позавиде многе земље које  -У том смислу ми желимо да
   где имамо десет високообразованих припадника ромске популације  су чланице Европске уније, као  помогнемо и разним општинама,
   који су професори и наставници, раде и предају у тој школи, али је  што су Словачка, Чешка, Мађарска,  јер је њихова улога у свему томе
   у тој школи преко 90% ђака Рома. Много је боље када је мешовита  Бугарска, Румунија... Добро је  врло важна. Ми морамо још
   средина. Овде је очигледно наталитет мањи него што желимо, али је  што се све креће у једном добром  много тога да урадимо и на нивоу
   тако у готово читавој Србији, све је мање деце.-    правцу, ка напретку.-    Европске уније када је интеграција
     Цветановић је напоменуо да, објективно, великом броју људи је          Рома у питању и врло често када
                                 Неке од проблеме је изнела
   потребна помоћ.                     и Дијана Амзић која сматра да  одемо у државе чланице и о томе
     -Мислим да је наша обавеза да то радимо и убудуће, али се, с друге       разговарамо, ми онда напомињемо
   стране, мали број Рома појављује на Сајму запошљавања. Мислим да  Ромкиње требају пре свега да се  Србију као позитиван пример који
                               више школују.
   они ту иду линијом мањег отпора, баве се трговином и то је њима уносан  -Многе се веома рано удају,  им може бити добар пример. Али,
   посао. Зато постоји реална диспропорција између нивоа школовања и  немају посао, немају примања и  то не значи да у Србији нема још
   правог финансијског стања, што се да видети када се прође кроз њихово  зависне су од супруга. Оне које  много тога да се уради, али постоји
   насеље, где се виде импозантне, лепе и креативне куће.-               довољно средстава да се у томе
                               желе имају могућност да заврше
                               Школу за одрасле, где ја радим. На  помогне.-
   заинтересовани да ангажују Роме,  о породици, а да жене имају посла  тај начин ће стећи макар основно
   због разних предрасуда.   само у кући, где су домаћице  образовање, а ми ту помажемо    Иван Спирић
     -Проблем је и наше културно

    МС УДРУЖЕЊЕ ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА НА САЈМУ „Ј=ДНАКИ“


                               низу заједничких активности која доприноси стварању инклузивног
                               друштва уз уважавање специфичности и потреба свих грађана и има
                               за циљ информисање јавности о резултатима, активностима и мерама
                               које у оквиру надлежности Министарство спроводи, посебно према
                               осетљивим групама, као и да укаже на изазове са којима се суочавају
                               особе са инвалидитетом у друштву.
                                 Предраг Јовановић, председник МС Удружења Јабланичког округа,
                               каже да су у оквиру целодневних програма током трајања сајма, кроз
                               различите садржаје, трибине, радионице и округле столове, разменили
                               ставове и искуства, а промоцијом примера добрих пракси указали на
                               могућности и креативне, уметничке и интелектуалне потенцијале особа
                               са инвалидитетом.
                                 -На Конкурсу за награду „Ј=ДНАКИ“, који је организовала
                               Национална организација особа са инвалидитетом, наше удружење је
                               учествовало са два своја пројекта. Један је „Арт - терапијске радионице“,
                               а други „Пројекат приступачности“, - додала је Мила Милошевски,
                               секретар МС Удружења Јабланичког округа и координатор ових пројеката.
                                 Изложбу радова, као и штанд Друштва МС Србије на сајму
     На другом сајму „Ј=ДНАКИ“ одржаном у Београду у организацији  „Ј=ДНАКИ“ посетили су Министар за рад, борачка и социјална питања
   Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и  Зоран Ђорђевић и помоћник Министра за рад, борачка и социјална
   Националне организације особа са инвалидитетом Србије учествовало  питања у сектору за особе са инвалидитетом Биљана Барошевић.
   је и МС Удружење Јабланичког округа. Сајам „Ј=ДНАКИ“ је једна у                      И.С.
   4                                                Нова наша реч
   1   2   3   4   5   6   7   8   9