Page 6 - 40
P. 6

Дом културе Рома
    АМЗИЋ: АМЕТ АМЕТОВИЋ ЈЕ ПРАВО ИМЕ ЈУНАКА КУМАНОВСКЕ БИТКЕ


     Поводом 107. годишњице од Кумановске                  звезде, ту такође, под указом Краља Петра
   битке у Дому Културе Рома одржана је                Првог број 11123, стоји име Амет Аметовић, док
   конференција за медије на којој је представљен              се име Ахмеда Адемовића нигде не спомиње.-
   резултат истраживања о Амету Аметовићу,                    Амзић каже и да је жалосно што мали
   јунаку Кумановске битке и носиоцу Карађорђеве               број Рома у Лесковцу зна да су имали таквог
   звезде са златним мачевима, иначе некадашњем               суграђанина и шта је он урадио.
   житељу ромског насеља „Подворце” у Лесковцу.                 -Два сина су му стрељана у Другом
   О истраживању је говорио упосљеник Дома                  светском рату, а наследнике има од ћерке.
   Културе Рома Владимир Амзић, који каже да                 Његови потомци данас, а то им је био прадеда
   постоји грешка у имену и презимену, јер сви                и чукундеда, веома мало знају о њему. Имао
   мисле да се он звао Ахмед Адемовић.                    је четири унука, а музички ген су наследила
     -Истраживање које смо волонтерски                  двојица, који свирају клавијатуре. Живео је
   урадили је довело до тога да смо пронашли                 оскудно и умро је у беди, а кажу да је био веома
   гроб Амета Аметовића, где на споменику стоји               строг према свима. Ми зато и морамо да што
   да је рођен 1861, а да је умро 1963. године.               више говоримо о Амету Аметовићу и његовом
   Мислим да је година рођења погрешно уписана                подвигу, како би млађи нараштаји знали више о
   и да је он рођен 1871, али и годину смрти                 начину на који се Србија ослобађала, посебно
   не можемо да потврдимо, јер не постоји тај                што су Роми били уз српски народ, ма против
   податак у матичним књигама. Тешко је наћи                 кога се тај рат водио.-
   податке о датумима рођења и смрти Рома, јер ти
                                          Кумановска битка је одлучена тако што
   подаци, изгледа, нису ни уписавани... Постоје               је у преломном тренутку, док је турска војска
   подаци да је Аметовић живео 92 године, тако                надирала и претила да порази српску војску,
   да верујемо да је стварна година рођења 1871,  само пише Амет Аметовић, 1861-1963 и јунак  Амет Аметовић, трубач у српској војсци, је
   а година смрти 1963, јер је, ипак, теже да неко  кумановачке битке 1912, носилац Карађорђеве  кришом прешао на турску страну. Аметовић
   погреши приликом укуцавања датума смрти  звезде са златним мачевима. Претпостављамо  је раније чуо турски знак трубе за повлачење
   на споменику. На жалост, не знамо ни ко је  да тај ко је подигао споменик није Ром, јер они  и, као врсни слухиста, га је и одсвирао, што
   подигао споменик, јер на њему не пише, као што  у то време нису имали пара за овакав споменик.  је довело до збуњености у турској војсци
   је то обичај, - споменик подиже тај и тај. Овде  Када погледате списак носиоца Карађорђеве  која је почела да се повлачи у нереду.
                                         Вративши се на српску страну Аметовић је
                                         одсвирао јуриш и на тај начин допринео да
                                         се реши кумановска битка. За овај подвиг је
                                         добио одликовање, Карађорђеву звезду са
                                         мачевима, али је и завршио у уџбеницима на
                                         француским и руским војним академијама као
                                         позитиван пример лукавства обичног војника.
                                         Тај орден га је спасио 1941. године, јер је
                                         немачки официр у групи Рома предвиђених
                                         за стрељање у Араповој долини, видео
                                         Аметовића и његов орден, од кога се он никада
                                         није одвајао. пошто је сазнао да је орден прави
                                         и личним херојством заслужен, пустио га је
                                         да иде кући. На жалост, у тој групи Рома су
                                         остала његова два сина, Реџа и Рама.

                                          Амзић је напоменуо и да ће се покренути
                                        иницијатива да једна улица у Лесковцу понесе
                                        Аметовићево име.
                                          -Сматрамо да он то заслужује. Иначе, у
                                        Београду, на Звездари, постоји улица Ахмеда
                                        Адемовића.-
                                                     Иван Спирић
     Удружење „РУЖА“ Лебане
   ПОСЕТА УСТАНОВИ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ ЛЕСКОВАЦ


                                 Пригодним поклонима Удружење жена „Ружа“ из Лебана придружило
                               се обележавању месеца старих у Установи за одрасле и старије Лесковац.
                               Слободанка Павловић, из лебанског удружења, каже да ово удружење
                               сваке године кроз програм јавних радова спроводи радове у области
                               старих заната.
                                 -Углавном те производе поклањамо широм Србије, геронто-
                               центрима, сигурним кућама... Ове године смо решили да корисницима
                               услуга Установе за одрасле и старије урадимо тканице, односно
                               крпарице које су урађене техником ткања на малом ручном разбоју. У
                               производњи ових радова учествовале су и три жене са инвалидитетом
                               које су прошле одређену обуку, да науче то ткање и одрадиле су неких
                               стотинак крпарица.-
                                 Удружење жена „Ружа“ постоји од 2010. године и има преко 50
                               чланица. Махом се баве старим занатима, али су и оснивачи социјалног
                               предузећа „Раданска ружа“ где раде жене из маргиналних група и са
                               инвалидитетом.

                                                        И.С.

   6                                                Нова наша реч
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11