Page 7 - 40
P. 7

ПРОМОЦИЈА ЛЕСКОВАЧКОГ АЕРОКЛУБА                       У директном сусрету са члановима  четворице пилота параглајдера већ почетком
                      Аероклуба , заинтересовани су могли да  2020. године. Сврха нашег присуства на
                      добију одговоре на бројна питања везана за  градском тргу је да побудимо интересовање
                      рад секција пилота авиона, једрилица, змајева,  младих чије пријаве очекујемо на конкурсу,
                      параглајдера и падобранаца, као и да сазнају  који ускоро јавно расписујемо, враћајћи се и
                      под којим условима је могуће стећи чланство.  на тај начин најбољој традицији клуба, - каже
                       Промоцију Аероклуба посетили су и  Младеновић.
                      чланови локалне самоуправе, импровизујући
                      конференцију за медије, на којој се присутнима
                      обратила Андреа Тошић, помоћник
                      градоначелника Лесковца, која је том приликом
                      рекла:
                       -Град се труди да, поред бројних улагања
                      у образовање и спорт, деци и младима понуди
                      занимљиве и едукативне активности. Једно
                      од места које оправдано заокупља пажњу
                      наших суграђана је Аеро клуб, који је настао
                      давне 1923. године. Аеро клуб је место које
                      много може да понуди, и наши суграђани могу
     Користећи последње лепе дане Михољског  искористити прилику да уживају у свему томе,
   лета, Аероклуб „Саша Митровић“ приредио је  али и да науче о једриличарству, моторном
   лесковчанима јединствени догађај изложивши  летењу, падобранству, пуштању змајева,
   на плато испред Лесковачког културног центра  параглајдингу и аеро-моделарству.“
   део својих средстава и опреме, иначе ретко  Горан Младеновић, председник Управног  Сам Аероклуб је промоцијом постао
   доступан погледу. Пажњу пролазника посебно  одбора лесковачког Аероклуба, искористио је  богатији за тридесетак нових чланова, који
   млађих, привукла су једрилица и падобрани,  промоцију да јавности саопшти податак о томе  су, користећи добру прилику, попунили
   али и брони модели даљински управљаних  да су створени услови за обуку и школоване  одговарајуће приступнице.
   ваздухоплова које су дело мајсторких руку  нових спортских ваздухоповаца.
   Радивоја Нешића.            -Обезебдили смо средства за школовање               Н.М.
     Све муке власотиначких виноградара
        ГРОЖЂЕ РОДИЛО А НЕМА КО ДА ГА КУПИ


     Ни најстарији виноградари не                           није задовољан Цветко Јанковић
   памте да је некада берба грожђа                           оним што га је снашло ове јесени.
   у власотиначкој општини трајала                            Да ли су цене грожђа које се
   дуже него ли ове године. Више                            продавало имало адекватну цену ?
   од месец дана виноградари су                            - Цена грожђа годинама
   ишли у своје винограде да беру                           се већ не мења. У међувремену
   грожђе и тек прошле недеље је                           хемијска средства за заштиту су
   коначно завршена овогодишња                            пуно порасле и скоро да се не
   берба. Власотиначко виногорје                           исплати радити у виноградима и
   које је некада било моћно и                          производити грожђе.
   велико од близу 2.000 хектара,                             Које су то биле цене ?
   данас, је та бројка многоструко                            - Совињон је већ на почетку
   мања и износи, нешто више од 200                          бербе обран а преко 18 тона купила
   хектара под засадима винограда.                           је винарија ,,Алексић” из Врања и
   Основни разлог што је овогодишња                          цена му је била 50 динара, а исту
   берба била дуга је недовољан                          цену су имале и сорте италијанског
   број купаца, који су претходних                           ризлинга и много тражени вранац и
   година откупљивали грожђе за                            франковка. Све остале сорте попут
   прераду у својим винаријама, а                           прокупца, смедеревке и жупљанке
   добар део њих је правио вино за                           имале су цену између 40 и 45
   своје потребе. Овогодишњи род                            динара. Некако би смо и преболели
   грожђа био је добар и у очекиваним                         ове цене да је само имало купаца.
   количинама, али сам квалитет                           Веома озбиљно размишљам да се
   никад није био бољи. Велики број  су желели да купе грожђе како  до половине рода грожђа да прода.  манем рада у винограду, ако је у
   сунчаних дана, као и то да није  би сами за своје потребе правили  Ни Цветко Јанковић из села  том делу извесна само неизвесност
   било појаве неких болести довели  вино. Ове јесени тога није било.  Кукавице, рођени виноградар а  око продаје - вели Станко Јанковић.
   су до тога да је грожђе имало  Многи су се правдали да имају  по многима најбољи орезивач у  У последње време све више
   изузетно висок проценат шећера.  вишак вина од раније, а поједини  овом крају ни мало није задовољан  виноградара размишља да више
   У целој овој суморној причи и  купци нису се уопште јављали.  стањем у виноградарству у  не обрађује своје винограде.
   муци власотиначких виноградара  Пошто сам некако успео да нешто  власотиначком крају.   Један од главних разлога је
   најбоље су профитирали  продам, сам вишак морао сам да  - Не памтим да је тако  немогућност да се вишак прода,
   произвођачи и продавци  сместим у свом подруму. Једна део  дуго трајала берба грожђа као  а многи произвођачи су људи из
   амбалаже за вино. Пољопривредне  биће у вину, а нешто ћемо морати  ове године. Купаца није било,  старачких домаћинства и не могу
   продавнице где се могла купити  да печемо за ракију. Не смем ни да  а подруми за прераду вина у  више да раде поприлично напоран
   ова амбалажа најбоље су пазарили  помислим шта нас чека наредне  Власотинцу и Козару више нема.  посао у виноградима. Ако се томе
   и нису могли да подмире сва  године. Ако буде као ове године,  Некада сав вишак грожђа ишао  дода и сва (не)брига државе око
   потраживања виноградара, тако  не пише нам се добро - жали  је у ове подруме и виноградари  овог посла, онда се не пише добро
   да су многи морали да се сналазе  нам се млади виноградар Марјан  у том делу нису имали, ама, баш  виноградарима у власотиначкој
   како знају и умеју.     Јовановић из власотиначког села  никаквих проблема да предају и  општини.
     - Претходних година нисмо  Орашја, који је ранијих година  продају своје грожђе. И цене су  Текст и фото:
   могли да подмиримо све оне који  имао могућност да прода цео род,  биле веома коректне, а исплата  Властимир Стаменковић
                 док је ове године није стигао ни  ишла је без проблема - ни мало
   Нова наша реч                                                7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12