Page 10 - 40
P. 10

Народно позориште Лесковац
                 ПРЕМИЈЕРА „ПЕПЕЉУГЕ“


     У лесковачком Народном                             лепоте на једном месту, схватио
   позоришту одиграна је премијера                           сам да толико Лепоте заслужује
   представе за децу „Пепељуга“ у                           једно „Лепо представљање“.
   режији и драматизацији Стојана                           Чини ми се да је лепота данас на
   Младеновића, који каже да је                          издисају. Потиснута је жестином,
   жеља да се овом представом код                           неразумевањем, чудноватошћу,
   најмлађих гледалаца покрене                            сензацијом, једеном речи свиме
   осећај за лепоту, што је основни                          оним што је шокантно. Ово је мој
   елемент њихове људскости.                              мали допринос основном елементу
     -У овој представи има много                           људскости.-
   лепоте. Лепа нам је сценографија.                           Из позоришта поручују
   Лепи су нам костими. Лепа нам                            заинтересованим гледаоцима да
   је музика. Лепе су нам глумице                           ће прва реприза представе бити у
   и глумци. Много лепоте на                            недељу 3. новембра у 12 часова.
   једном месту. И када имам толико                                     И.С.

     Лесковачки Културни Центар – 57. Октобарски ликовни салон
        АНДРИЈАНА АНТАНАСИЈЕВИЋ НАЈБОЉА

     У Галерији Лесковачког културног центра  испричану на сликарски убедљив начин.
   отворен је 57. Октобарски ликовни салон.  Жири су чинили историчари уметности
   Овогодишња поставка ове традиционалне  Срђан Марковић и Милица Тодоровић, и
   изложбе обухвата 42 рада 30 аутора, а за најбољи  сликар и педагог Братислав Башић. Иначе, за
   рад проглашен је триптих „Дно“ Андријане  овогодишњи конкурс се пријавило 45 аутора
   Антанасијевић. У образложењу жирија се каже  са 98 радова.
   да је ова умеетница кроз консеквентно бављење  Салон је ове године отворио Владимир
   и ликовно истраживање поетике неоенформела  Бранковић, члан Градског већа Лесковца,
   вешто успоставила однос са временом у коме  који је подсетио да је ова традиционална
   живи.                 манифестација уједино и најстарије ликовно
     Другу награду понела је Јована Ђорђевић  дешавање у нашем граду.
   за графику „Зупци времена“ јер, по жирију,  -Она окупља уметнике читавог Јабланичког
   уметница уз висок ниво техничке реализације,  округа, којима је ово одлична прилика да се
   на експресно-поетичан начин ликовно  представе публици. Драго ми је што су међу
   дефинише своју визију времена које тече.“  излагачима заступљени и млади ствараоци, који
     Трећа награда отишла је у руке Зорану  наступају заједно са потврђеним уметницима.-
   Круљу за триптих „Фигура“, који по
   образложењу жирија представља сагу о               И. С.
   сизифовској судбини савременог човека,
               Л К Ц              акције и академије. Лесковац предњачи и по томе што се у две школе
    ДАНИ МАКЕДОНСКЕ КУЛТУРЕ                изучава Македонски језик са елементима националне културе.-
                                 Манифестацију је отворио Горан Вукадиновић, један од најбољих
                               лесковачких кошаркаша, који је део своје каријере провео играјући за
     У оквиру пројекта Удружења грађана македонске националне  македонске клубове.
   мањине Јабланичког округа „Илинден“ – Лесковац одржана је  -„Дани македонске културе“ представљају стваралаштво
   манифестација „Дани македонске културе“. Манифестацији су  Македонаца који живе и раде у Србији, али и ван ње и тако доприносе
   присуствовали амбасадор Северне Македоније у Србији Александар  богатом културном животу Лесковца. Надамо се да ћемо оваквим
   Поповски, председник Националног савета Македонаца у Србији Борче  дешавањима утицати на зближавање два народа, македонског и српског,
   Величковски и градоначелник Лесковца Горан Цветановић. На самом  те тако допринети јачању традиционално добрих веза између две суседне
   почетку обратила се Маре Каранфиловић у име чланова удружења  државе. Култура и уметност нас уједињују и учвршћују наше јаке везе.
   „Илинден“, која се захвалила локалној самоуправи на подршци коју  Лесковац је град који је отворен за нова познанства и размену искустава.-
   добијају.                         Председник Националног савета Македонаца у Србији, Борче
                               Величковски, је рекао да македонски народ одувек има свој слободарски
                               дух и жели да као народ живи на свом и слободан и да има најквалитетније
                               односе са свим суседима.
                                 -По свим истраживањима у Македонији на питање о најбољим
                               суседима, пријатељима и братско-сестринским односима одговор је
                               Србија. Ја врло радо долазим у Лесковац, јер увек видим драге пријатеље,
                               лепо сам дочекан, а град Лесковац је једна мултинационална средина
                               која уме да препозна потребе мањина и помогне им у остваривању
                               својих права.-
                                 Александар Поповски, амбасадор Северне Македоније у Србији,
                               је истакао да су српски и македонски народ много блиски.
                                 -Делимо исте обичаје, језичке и културне вредности. Интерес свих
                               нас је да сарађујемо на културном, економском и политичком плану.
                               Посебно треба да сарађујемо у туризму, с обзиром на могућности
                               које имамо. Доказ о нашој блискости су и подржавању свега што нас
                               зближава су и међународни пројекти које подржава Европска унија.
                               Стартешко опредељење Северне Македоније је обједињавање читавог
     -Ми смо једно од најактивниј их удружења, али полако препуштамо  региона које би донело сигурност, економски просперитет и наду у
   иницијативу млађима, како би они имали више простора да нешто ураде.  боље сутра.-
   Изузетну сарадњу имамо са ромском заједницом, имали смо заједничке                    И.С.


   10                                                Нова наша реч
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15