Page 13 - 40
P. 13

Људи и сокаци Старог Лесковца
                    Ч И В Л К ( 17)


                      ( Стари Чивлк- Бојнички пут )
     За време рата код Вељу Љубинка – Љуба из Јајно, ћерка Злата. Бошко Арабат, мишке држи два пута – десно
   Арабата била је радио станица деца Мила, одата за Камаша жена Вера од Цилини, деца за Бојник и лево за ЛЕБАНЕ
   која је повезивала илегалци. у Хаџипавлов сокак, Јелка, Дивна, Славољуб и Јелена. – ко убакнуја се, шакнуло му
     Алекса – Лека Дамњановић Душанка и Веља. Илија Дивна, муж Момчило Микић, нешто на памет и шмугнуја
   Арабат је бија млинар и Арабат, жена Катарина-Ката деца Александар и Јелена. десно у поља. Рекло би се -
   баштованџија је бија, жена из Дркине врбе, деца Света, Славољуб, жена Драгана, деца ко путинка око коју се после
   Љуба – имали су осам детета Олга, Божидар-Бошко, Миле, Катарина и Иван. Јелена, муж брзо направиле и под ћеремиде
   – два сина и шес ћерке. Као Благоја, Мита, Боска, Зорица, Лојза Ходник, деца Весна и шћућуриле куће с племње,
   деца су умрели три ћерке и Рада и десето дете Александар Божидар. Роска, муж Бранко смлци и шупе. А онда никнуше
   један син и остали су – Веља, - крсти га краљ Александар, ал шнајдер Андријевић. Рада, муж баче у авлије и баштоване сс
   Мила, Јелка и Душанка – Дуда. живе мало и умре ко дете.  Лука Станојевић, посластичар, далапи. Земља плодна, а људи
                               деца Душан, Лепша и Снежана. вредни – куде зариљаш туј ница
                                             и рађа.
                                 У време из које су овај   После ву дадоше и име –
                               сећања и казивања, ако се Пусторечка улица. Ал, сви гу
                               каже - Три шешира – зна се да знајев као - Близначки сокак..
                               је тој кафана на ћош за накуд  Ћошак од Близначки сокак
                               Лебане. Ако се каже Демекова држив Ванчини, а сокак се
                               и Гуштетова кафана тој је исто испружија све до баштоване
                               туј - само на ћош накуд Бојник. на Врзоглавци.
                               А ако кажеш – Ђока на Алексу  Алекса Врзоглавац је сам
                               онда ће свако да ти каже да је риљаја баштовану и имаја
                               Ђока на Алексу од Ванчини у парадајз кој кд га Алекса
                               Близначки сокак.      Врзоглавац измери на кантар
                                 А Близначки сокак као – фаћа - кило и 3оо грама! - а
                               пошја од болницу на куд Чивлк округал и благ – ко мелем!. .
                               па му нешто од оној сунце ли,
    Александар - Лека Дамњановић са женом Љубицом ( седе у  ако је лето, ел па мразеви и суви  ( Наставиће се )
    средини ) у кругу породице на својој златној свадби copy ладни студеви и ветрови ако је
                               зима - нешто сунуло у главу и  Сава Димитријевић
   Мила се удала у Камашови у   Или ја  Арабат   је кд видеја раскрсницу која под
   Хаџи Павлов сокак.     баштованџија и нарафлија –
     Александар – Лека Арабат „шеснаес пут се женија и на     Немојте да палите жетвене остатке и
   је умро као млинар – док је вр перчин се на сви укачија сс
   скиђаја џак с мумуруз да га његове пијанке!’’      нуспроизводе пољопривреде, јер тиме угрожавате
   смеље млин паднуја од кола и  Света Арабат, жена Јелка од          себе и друге
   од повреде што ги је задобија Пирајкини у Дркине врбе, деца
   је умреја.         Тома, Мира, Зоран, Благоја,  ШТЕТНО, НЕБЕЗБЕДНО
     А зашто су ги викали Марица, Ђокица и Александар.
   АРАБАТОВИ?         Олга, муж Чеда Ристић Гуља,       И КАЖЊИВО
     У Чивлк се, каже Вида
   Фричек, тг викало:
     - Ууу – арабат гим врата                 Јесењи период је време када пољопривредни произвођачи
   била!                          почињу основну обраду својих парцела на имању и тада обично врше
     Они су се свуда такој               спаљивање жетвених остатака од кукурузовине, растиње поред слогова
   жалили на комшије:                    или међе, како поред својих парцела тако и напуштене површине да
     -Код нас – арабат врата! Не              коров не пређе у њихове парцеле. Спаљивање жетвених остатака је
                                веома опасно из разлога угрожавања личне безбедности и безбедности
   згрејамо се! Арабат ни врата!              других лица, а и законом је забрањиво и кажњиво. Овим поступком
     И ткој - Арабат! Арабат! И              пољопривредни произвођачи наносе штету земљишту, уништавоју
   остало гим – Арабатови!                 живи свет у земљишту, милионе живих бића трансформатора материја,
     Тг је била голема                 а што је још опасније, изазивају општу опасност изазивањем пожара,
   немаштина. Кад мало зјајив                уништавање шума и нарушавање и загађење атмосфере, ремете
   врата тој су – арабат врата! И              биолошку равнотежу и дестабилзују агроекосистем. Ова спаљивања
   Љубица Арабатова кд искочи                пољопривредних остатака (стрништа, кукурузишта, грања из воћњака)
   у комшилак па се запричав и               и друго наносе велике штете са кобним последицама. Спаљивањем
   она вика:                        пољопривредних површина са пољопривредним остацима се развија
     - Море, ћути! Куде па нее              висока температура која убија корисне микроорганизме, губи се
   ладно! Куде нас арабат врата               значајна количина органске материје и азот, и убразава опадање
   па се не згрејамо!                    садржаја хумуса у земљишту. Саветујемо произвођаче да одмах након
     На см ћош од улицу Милана               жетве, истарупирају жетвене остатке додају од 80 kg до 120 kg по ха
                                азотних ђубрива (Кан, Сан, Ан, Уреја) за покретање микроорганизама
   Топлице - Драга звана Детка,               у земљишту за активацију микробиолошких процеса, разградње и
   син Божа. Кућу од Детку купи               трансформацију истих, и заору биљне остатке. Тиме се обогаћује
   Илија Дамњановић Арабат.                земљиште и здравије и безбедније живи и чува планета Земља за
   Арабатови. Трајко Дамњановић               будуће генерације.
   Арабат, жена Костадина-Дина,
   деца Алекса и Илија Арабат.  Алекса Ванчин са женом           Саветодавац из воћарства и виноградарства
     Алекса Арабат, жена                                   Митић Александар
                     Љубинком
   Нова наша реч                                                13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18