Problemi Roma u Vlasotincu

Nevenka Vasić

VLASOTINCE

Udruženje SA.E.ROMA Vlasotince – Šišava osnovano je 27.jula 2010.godine, a na čelu udrženja godinama je Nevenka Vasić, koja je u dva mandata za period od 2010-2014 i 2014 -2018.godine bila poslanik u Nacionalnom Savetu Romske nacionalne manjine. Po njenim rečima, na celoj teritoriji u opštini Vlasotince, ima 1.275 osoba Romske populacije koji živi u 350 porodica.

 • U želji da se dođe do pravog stanja po svim pitanjima koji se tiču Roma, izvršili smo Anketiranje i analizu Romskih porodica opštine Vlasotince i socijalnu kartu za 2020 -2026 godinu, a Anketiranje, analizu i socijalnu kartu je uradilo UG ,,SA. E. ROMA“ Šišava – Vlasotince od 31.12.2019 – 16.02.2020 godine – upoznaje nas, Nevenka Vasić, predsednica UG ,,SA. E. ROMA” (Svi Romi na srpskom jeziku) sa akcijama koje imalo ovo udruženje u predhodnom periodu, navodeći pri tom imena osoba koje su bile izvršioci tog posla:
 • Koorinatorka za anketiranje, analizu i socijalnu kartu: Nevenka Vasić predsednica udruženja , zdravstvena medijatorka, članica mobilnog tima i članica radne grupe.
 • Snežana Daskalović, diplomirana socijalna radnica, članica mobilnog tima. – Svetlana Šarić, direktorica SOS za žene i decu žrtve nasilja članica radne grupe
 • Srba Stojilković, predsednik Društa za edukaciju Roma član radne grupe – Srđan Antić koordinator za romska pitanja, član radne grupe i koordinator mobilnog tima.

NNR: – Da li su anketari bili plaćeni za posao koji su radili ?

 • Svi navedeni anketari su plaćeni za rad na terenu po odluci i rešenju o isplati broj 403-197. Zadovoljni svojim primanjima za anketiranje, ali nije bilo dovoljno sredstava za analizu jer je provedeno mnogo više vremena na sumiranju rezultata iz Upitnika, gde smo bili izloženi ličnim troškovima.

NNR: – Da li je bilo nekih problema u radu na samom terenu ?

 • Na terenu smo doživljavali razne komentare i nezadovoljstva naroda koji živi u teškim uslovima. Imali smo neprijatnosti u većem delu porodica koji nisu hteli da prihvate i prime koordinatora za romska pitanja u svojim domovima, gde smo bili izloženi mi koji smo došli da odradimo posao u interesu osoba Romske populacije.

NNR: – Šta je najviše mučilo i na koga su se žalili osobe Roma ?

 • Romi su istakli u velikom broju nezadovoljstvo radom Romskog koordinatora koji ih obmanjuje i šikanira i na njihove potrebe nikad im nije odgovarao, nikada o ničemo ih nije informisao, niti obaveštavao, koja su njihova prava u zajednici . Takođe su istakli da nikada sa njima nije održavo sastanake . On ne obilazi škole gde ima romska deca, da se informiše kako se deca druže i kakvo deca imaju znanje, ne proverava da li postoji diskriminacija među decom romske i ne romske populacije. Roditelji su nam ukazali primedbe da u osnovnoj školi „ Siniša Janić“ postoji diskriminacija na nacionalnoj osnovi.

NNR: – Na šta su se posebno žalili roditelji najmlađih ?

 • Roditelji ukazuju na primedbu segregacije predškolske dece u predškolskoj ustanovi „Milka Dimanić” odvojena Romska deca u jednoj učionici i roditelji ne žele da upišu svoju decu u predškosku 2020/2021.godinu u gore pomenutoj ustanovi .

NNR: – Na šta je bilo još primedbi ?

 • Veći broj mladih Romkinja i Roma je iskazalo želju da žele da rade, a najviše sredovečnh od 30 do 55 godina.Takođe su iznosili detalje da su predavali CV u raznim preduzećima , tražili su posao kod Nacionalne službe za zapošljavanje, tamo im je rečeno da mora sami da traže posao jer oni posao ne daju.

NNR: – Šta su još uočili na terenu vaši anketari ?

 • Na terenu su anketari uočili da Romi Vlasotinca veoma teško žive, da je stambena infrastruktura veoma loša i veliki broj domaćinstva nema adekvatne krovove (48 privremenih krovova koji su u rapadu i prokišnjavaju), 16 domaćinstva nema priključak na vodovodnu mrežu, 7 domaćinstva nema stuju, 52 domaćinstva ne poseduje kupatilo.

NNR: – U kakvom su stanju kuće a u kavom stanju je ostala infrastruktura gde Romi žive?

 • U Romskom naselju postoji 8 improvizovanih kuća, 21 od kombinovanog materijala, 23 kuća u kojima žive više članova porodice povezane su na jednom strujnoim brojilu, 30 porodica traže poseban priključak na vodovodnu mrežu. U romskim naseljima ima 140 nelegalizovanih kuća ima 72 legalizovanih kuća , 66 uknjiženih kuća i u postupku legalizacije je 22 kuće. Na kanalizacionu mrežu nije priključeno 92 kuća, dok je
  145 kuća je bez puta( makadam ili asfalt) i to u selima:Donji Prisjan,Gornji Prisjan, Bilo, Šišava i u Vlasotincu naselje Crni Marko . Dve porodice su ugrožene od klizišta i to u Jakovljevu i Šišavi.

Zdravstveno stanje Roma i Romkinja je veoma loše i nemaju dovoljno sredstava za lečenje . Neki od njih imaju potrebu za specijalističke preglede koji iziskuju putne troškove npr. Leskovac, Niš, Beograd i nemaju dovoljno sredstava za plaćanje lekova koji nisu na pozitivnoj listi.

NNR: – Kakva je zdravstvena situacija kod Roma ?

 • Veliki broj Roma je predalo za jednokratnu novčanu pomoć i nisu je ostvarili iz razloga što se dugo čeka isplata od 1-6 meseci. Nezadovoljni su socijalnim primanjima i ne mogu da izmire svoje obaveze prema državi i lične potrebe (struja, voda, smeće, lekovi, hrana, drva, odeća i obuća). Romi i mi anketari smatramo da bi se socijalna davanja smanjila, ukoliko bi Romi bili zapošljeni .

NNR: – Izgleda da je putna i kanalizaciona infrastruktura problem ?

U naselju Crni Marko nije rešena putna i kanalizaciona infrastruktura. U naselju Marko Orešković sami Romi su napravili na kraju ulice divlju deponiju i preti im urušavanje zdravlja od zaraza.

NNR: – Na šta se žale deca Romske populacije?

 • Romska deca iskazuju volju za obrazovanjem ali nemaju dovoljno finansijskh sredstava. Dosta njih želi da se provede zajedno sa svojim vršnjacima van svog okruženja, da bi upoznali kulturu drugih gradova. Osećaju se odbačenim iz društva zbog raznih predrasuda i stereotipa i diskriminacije. Roditelji dece Romske nacionalnosti, koja pohađaju osnovnu školu „ Siniša Janić“ u istakli da njihova deca nemaju besplatne knjige kao ni besplatni obrok ,a koji je po njima zagarantovan u lokalnoj samoupravi za decu socijalno ugroženu i romsku decu.

NNR: – Šta ste još zapisali od problema Roma od strane nekih institucija ?

 • Na terenu smo došli do saznanja da u određenim mestima radnici socijalnog rada ne obilaze Rome i ne znaju činjenično stanje Romskih porodica i to u selima :Donji Dejan, Boljare, Manastirište, Donji i Gornji Prisjan, ulice Babički odred i Milorada Veličkovića. Na naša pitanja porodicama ,,Da li vas obilazi neko iz Centra za socijalni rad” ?, izričito je rečeno – NE – veli Nevenka Vasić, predsednica udrženja SA. E. ROMA.

NNR

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*