Page 10 - NNR 6
P. 10

Необичан хоби студента из Власотинца
      ЈОВАН И ЊЕГОВА ФИЛОГРАФИЈА


     Филографија представља хоби сакупљања                 принца Александра Карађорђевића. Што се тиче
   потписа (аутограма) познатих личности, што                аутограма, најомиљенија су ми два: од министра
   вероватно многи нису знали. Сакупљањем                  спољних послова Руске Федерације Сергеја
   потписа познатих светских личности или                Лаврова, и од италијанског тенора Андреа
   филографијом бави се већ годинама Јован                  Бочелија. На сваки сам чекао по годину дана.
   Станкови,. 20-годишњи Власотинчанин, студент                 Чији би сте, посебно, желели да добијете
   друге године Правног факултета Универзитета                аутограм ?
   у Нишу.                                    - Потпис који бих убедљиво највише
     - Бавим се студентским организовањем,                 волео да видим у својој колекцији је потпис
   омладиснком политиком и активизмом и                 председника Русије Владимира Путина. Надам
   волонтеризмом младих. Члан сам десетак                  се да ћу успети да га некако прибавим.
   организација, и на исто толико одговорних                   Колико смо сазнали примљени сте у једну
   функција. Нумизматиком се бавим од своје                 високу светску асоцијацију филогафа ?
   седме године, а филографијом од прве године
   средње школе, - каже нам Драган Станковић.
     Можете ли нам рећи ко је био код нас
   пионир овог необичног хобија ?
     - Први филограф у Србији био је светски
   путник Милорад Рајчевић који је обилазећи
   сваку државу света у једној свесци сакупљао
   потписе свих познатијих људи тога времена,
   крунисане главе, патријархе, књижевнике  најближег окружења Филип Етмишовски из
   и друге. Након њега човек који завређује  Битоља у Северној Македонији.
   велику пажњу је био господин Негослав  Од кога сте добили прве аутограме ?
   Точиловац, највећи српски филограф. Он је  - Прве аутограме које сам добио (уживо)
   једини на нашим просторима издао књиге о  били су од Владе Дивца, Ивице Дачића и Јошке
   колекционирању аутограма.      Броза. Нисам могао ни претпоставити да ће од
                      само три аутограма за пар година моја колекција
                      нарасти на данашњих 300. Још једном се
                      показало истинито да уз посвећеност, енергију
                      и рад може да се постигне пуно.
                       На који начин успевате да добијете све те  - Тако је. Захваљујући мом раду на пољу
                      потписе и аутограме ?        филографије, као и контактима и добром
                       - Поред узимања аутограма уживо (in  мишљењу о мени међу колегама у свету, пре
                      person), највећи број потписа добијам тако  неколико дана сам примљен у Светско друштво
                      што путем поште, мејла или онлајн форме  филографа (WLAS) које окупља 28 највећих
                      на интернету упућујем захтев за аутограм  колекционара аутограма из целог света. Позив
                      кабинетима, секретаријатима и службама  сам добио лично од председника организације,
                      за односе са јавношћу председника држава,  приступањем постао сам најмлађи члан
                      премијера, министара и градоначелника.  организације и други по реду који долази из
                       Који су вам у приоритету аутограми ? Србије. Са задовољством ћу представљати своју
                       - Превасходно сакупљам аутограме
     Када сте почели да се бавите овом врстом  светских и домаћих државника и политичара.  Каријера
   хобија ?               Неки од њих су потписи Ангеле Меркел,  НЕПОНОВЉИВИ НЕГОСЛАВ
     - Моје озбиљније бављење овим хобијем  Себастијана Курца, Жака Ширака, Макрона,  ТОЧИЛОВАЦ
   креће познанством са њим, и приликом да од  последњег бугарског цара Бориса и још доста
   њега чујем велико искуство што се сакупљања  других.             Негослав Точиловац је један од ретких
   аутограма тиче. Велику подршку сам добио  А, од наших домаћих ?      људи који се бавио филографијом , и много
   и од свог колеге и сада доброг пријатеља  - Од домаћих ту су потписи Ане Брнабић,  тога позитивног урадио за све оне који се баве
   Филипа Етмишовског из Битоља у Северној  Ивице Дачића, Небојше Стефановића,  овом врстом хобија.
   Македонији. Он важи за највећег и најмлађег  Томислава Николића, Војислава Шешеља, пуно  - Покојни Негослав Точиловац је био
   колекционара аутограма на Балкану. У његовој  министара и бивших чланова влада.  изузетна личност и са богатом дипломатском
   колекцији се налазе преко 500 аутограма  Чији су вам аутограми најдражи ? каријером. По образовању био је економиста,
   светских државника, од Путина до Бан Ки- - Најпоноснији сам на аутограме следећих  а дипломата по професији. Од 1954.године
   Муна.                историјских личности: Јован Јовановић  био је у дипломатској служби и службовао је
                      Змај, сердар Јанко Вукотић, Никола Пашић,  у Вашингтону, Њујорку, Буенос Ајресу, Лими
                      Мокрањац, краљ Александар Карађорђевић,  и Мадриду. У краћим периодима био је на
                      Иво Андрић, Тито, Слободан Милошевић... служби и у Берлину, Хавани, Стокхолму, Рио
                       На који начин стижете до аутограма многих  де Женаиру, Москви, Пекингу, Киту, Панама
                      историјских личности ?        Ситију и Мексику, - упознаје нас са подацима
                                         о изузетном филографу Негославу Точиловацу,
                       - Већину историјских личности сам набавио  млади Власотинчанин и студент права Драган
                      разменом или куповином преко интернета.  Станковић из Власотинца.
                      Велики део аутограма је на фотографијама,
                      мада их има и на документима, писмима и  земљу и допринети развоју овог предивног
                      књигама. Највреднија су руком писана писма  хобија код нас и у свету. Иначе, седиште ове
                      са потписом аутора, јер се кроз рукопис може  организације се налази у Норвешкој, одакле је и
                      открити карактер личности и урадити дубља  председник Јан Сивертсен. Од 9. до 11. августа
                      анализа него када посматрамо само потпис.  ове године организује се Самит у Софији, у
                      Писма великих људи садашњице су веома  суседној Бугарској, и тада ћу бити у прилици
                      вредна из просте чињенице да живимо у веку  да се лично и боље упзнам са председником,
                      где су компјутери, телефони, поруке и мејлови  члановима организације, разменимо искуства и
     Да ли знате колико у Србији има особа која  потисли пошту и писање и слање писма.  променимо дупликате аутограма, - вели на крају
   се баве филографијом ?         Која су вам писма највреднија и најдража ? разговора Драган Станковић, пансионирани
     - Тек неколико њих у Србији се активно  - Најдража су ми писма која сам примио од  филограф из Власотинца.
   бави овом врстом изузетно занимљивог хобија,  Матије Бећковића, Владете Јеротића, генерала
   један од њих је Тибор Целер, а из нашег  Љубише Диковића, генерала Ратка Младића и  Властимир Стаменковић
   10                                                Нова наша реч
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15