Page 6 - NNR 13
P. 6

Трибина „Украдена безбедност“
      БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ


     У просторијама „Куће вештина“ Удружање родитеља и наставника
   „Партнерски за образовање“ организовало је трибину „Украдена
   безбедност“. Трибина обрађује све важне теме које се тичу безбедности
   деце на интернету, а намењена је, пре свега, родитељима који немају
   прилику да се често информишу о свим опасностима које вребају децу
   у школи, на улици и на интернету. Предавач је био Игор Јурић, оснивач
   Фондације Тијана Јурић, а ово је једна је од едукативних активности ове
   фондације, међу које спадају и едукације везане за трговину људима,
   трговину органима, сексуалну и радну експлоатацију, педофилију ...
     -Ми смо са овом радионицом, која је прилагођена деци
   основношколског и средњешколског узраста обишли велики број градова
   у целој Србији, одржали преко 500 радионица,- каже Игор Јурић.
     -Мислим да смо успели на неки начин да подигнемо свест, што нам
   је и био циљ. На нашим трибинама грађани могу да виде, на жалост,
   ствари које нисмо морали да измишљамо, све је рађено на основу
   догађаја који су се десили у нашој земљи и нису ни мало лаки. Ово је
   тешка тематика и нико након наших предавања не излази равнодушан.
   Мислим да ми као држава морамо још много да урадимо по овом питању.
   Када погледамо бројке онда схватамо да као друштво имамо проблем и
   чини ми се да не радимо довољно да се тај проблем реши.-
     Јурић је рекао да данас интернет предатори нападају на начин да  1.113 деце, њих 46 није пронађено. 2017. године нестало је 1.334 деце,
   се пошаље 450 до 600 порука дневно.           8 није нађено. Прошле године број нестале деце био је 492, а подаци о
     -На 15 посто се позитивно одговори, што значи да деца прихватају те  томе колико њих је и даље нестало још увек нису објављени. Фондација
   позиве и улазе у комуникацију, а чим се уђе у комуникацију деца упадају  „Тијана Јурић“ је скупила преко 160.000 потписа којим су грађани
   у замку мреже и то је то. Од тога нису изузети ни родитељи, велики број  Србије подржали иницијативу да се промене одредбе Кривичног закона
   њих је био жртва предатора, с тим што се тада изнуђује новац и управо  и да се на доживотну казну затвора осуди сваки починиоц најтежих
   зато радимо ово, да би се родитељи боље информисали. Проблем је и  облика тешких кривичних дела која су за последицу имала смрт детета,
   заблуда која влада међу родитељима да су децу склонили с улице и да  малолетника или трудне жене. Казна доживотног затвора заменила
   су им „на оку“ кад су у кући поред компјутера. Ми из тог разлога и  би постојећу максималну казну од 30 до 40 година која се прописује
   више потенцирамо разговор са родитељима него са децом, колико год то  за наведена кривична дела. Осим увођења казне доживотног затвора,
   изгледало чудно, али деца поступају онако како се родитељи понашају.  Фондација предлогом измене закона тражи да осуђени за убиство детета,
   Кроз разговоре са децом у школама смо схватили да она нису свесни  малолетника или трудне жене немају право условног отпуста.
   ни када су нападнути, нити имају довољно знања коме да се обрате да  Јурић сматра да уједињени можемо све.
   би пре свега знали да ли је тај напад стваран или не.-   -Државни врх је прихватио тај предлог, али било је велике борбе и
     Статистички подаци говоре да је у 2016. години у Србији нестало  разних непријатности у претходне две године. Битно је да смо доказали да
                               када смо заједно, када се удружимо, када желимо нешто да променимо,
                               без обзира што ниси припадник ниједне политичке опције, да држава
         Центар за стручно усавршавање        неће остати нема и ово је једна јако добра порука, не само због казне
       ЈАВНИ ПОЗИВ ЦЕНТРА ЗА              коју ће закон да пропише, него пре свега због безбедности наше деце
                               и живота свих грађана.-
         ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ                                        И.С.

                                 Одржани избори Удружења пензионера града
     Већ трећу годину за редом Центар за промоцију науке, у сарадњи
   са 15 научних клубова широм Србије где постоје Центри за стручно       Лесковца
   усавршавање у образовању, организује информативне састанке за  БРАТИСЛАВ ЗДРАВКОВИЋ И
   представљање детаља и услова за пријављивање на Јавни позив у 2019.
   години. Овим активностима омогућава се да се што већи број ученика  ДАЉЕ ПРЕДСЕДНИК
   укључи у радионице и предавања која су бесплатна и на тај начин, кроз
   ваннаставне активности, им се приближи наука на потпуно другачији
   начин, кроз игру и забаву. Тања Аднаћевић, руководилац сектора за  У Удружењу пензионера
   програмске активности Центра за промоцију науке, каже да позив  Града Лесковца одржана је
   има фонд од 9,4 милиона динара распоређених у неколико категорија.  скупштина удружења, на
     -Све категорије                   којој је 150 чланова изабрало
   с у  намењене                     ново руководство. Братислав
   ент узијаст ам а,                    Здравковић је добио поверење и
   наст авницим а,                     још један председнички мандат,
   за п о слен и м а,                    док ће у наредном периоду
   заљубљеницима у                     функцију потпредседника
   науку, да предложе неке                 обављати Драган Динић. Секретар
   своје идеје и да их ми                  ће бити Никола Вуксановић, а
   финансијски подржимо                   изабрани су и нови Извршни и
   у реализацији те идеје.                 Надзорни одбор.
   Циљ јавног позива                     Председник Здрваковић каже да је велики број пензионера био
   јесте да промоција                   укључен у изборни процес, јер су пре тога били одржани и избори
   науке изађе из                     у 105 месних одбора.
   Београда и других                     -Један од првих планова руководства је рад на омасовљењу
   унив е р зите т с к их                  удружења. Ми имамо око 17.000 чланова, а надамо се да ћемо до краја
   центара, да дође до свих                 нашег мандата тај број увећати на 20.000. Наш други главни задатак је
   делова наше земље.                   наставак на дружењу између пензионера кроз наше секције и клубове.
   Заинтересованост                     Кад кажем на дружење, мислим на посете сродним удружењима у
   постоји, али увек има и                 Србији, али и у Северној Македонији, Бугарској и Републици Српској.
   мале задршке у смислу                  Планирамо и наставак наших већ традиционалних манифестација, као
   како ја то да радим...-                 што Фестивал фолклора. Неће изостати ни социјални моменат, јер ми
     Јавни позив траје до 23. априла и има три категорија. Прва категорија  прикупљену чланарину трошимо тако што поделимо пензионерима са
   се тиче промоције науке у научним клубовима, друга општи пројекти  слабијим примањима. И ове године ћемо око шест милиона поделити
   промоције науке, где се најчешће пријављују школски фестивали  кроз потврде за куповину робе у неком трговинском ланцу. Укупно
   науке, а у трећој категорији је распоређен новац за награде. На јесен  4000 пензионера ће добити по 1500 динара намењених за ту сврху.-
   ће бити расписана и четврта категорија где се реализују сва ова идејна  Здравковић напомиње и да се све новчане трансакције удружења
   решења и праве се експонати који ће се поставити у парковима науке  обављају искључиво преко рачуна, од прикупљања чланарине, до
   широм Србије.                      поделе и разних плаћања.
                            И.С.                          И.С.

   6                                                Нова наша реч
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11