Page 2 - NNR 6
P. 2

Демократска странка: Конференција за медије пред заседање Скупштине града у среду, 20. фебруара
         БОЈКОТ РАДА ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА


     На конференцији за медије одборници Демократске странке најавили  премијера, нису били они који су палили амбасаде, убијали новинаре, кој
   су бојкот рада седнице Скупштине Града Лесковца. Саша Стојановић  су потписали Бриселски споразум и били ратни злочинци... Актери управо
   је рекао да постоји хиљаду разлога због којих су грађани Лесковца  такве политике су успели да уруше институције и примену закона и у
   незадовољни онима који воде Лесковац.          овом граду и целој Србији, а друштво гурну у право политичко насиље,
     -Више од 20 хиљада наших суграђана који су напустили Лесковац  јер се вређају сви они који се усуде да поставе питања и захтеве грађана.-
   у време седмогодишње диктатуре СНС-а, тежак живот и несигурна
   егзистенција оних који нису побегли одавде, због чега Лесковац називају и                 И.С.
   „долином суза“ и „чекаоницом за смрт“, ниједна нова страна инвестиција
   и ниједно ново радно место за време страховладе СНС-а, бројне афере  ОДБОРНИЧКА ГРУПА „ЗА ЛЕСКОВАЦ
   (од наводне плаћене награде лесковачкој болници до хапшења директора
   исте те болнице) због којих наш град не престаје да буде ударна вест у  ЗАЈЕДНО“ НАПУСТИЛА СЕДНИЦУ
   свим медијима. До сада смо знали само да нас шибицарски лажу; сада чак
   и полиција поседује доказе и да нас масно лажу и да нас безочно краду!  СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
   Управо због тога, због чињенице да одборници јесу само представници
   народа, а не и његови господари – како очигледно мисли СНС - издваја  На самом почетку 29. седнице Скупштине Града Лесковца,
   се неколико најважнијих разлога због којих ће одборници Демократске  одржане у среду, 20. фебруара, чланови опозиционе одборничке
   странке бојковати данашњу седницу локалног парламента.- групе „За Лесковац ЗАЈЕДНО“ напустили су седницу. Рекламирајући
     Стојановић је подсетио да је на прошлој седници градског парламента  повреду Пословника Небојша Цакић рекао је да две године слушамо
   измењен Пословник о раду градске Скупштине, чиме је смањено време  о електронском парламенту, дато је пола милиона за то, и дошли смо
   за изјашњавање опозиционих посланика, а број одборника потребан за  до тога да то не функционише.
   формирање одборничке групе повећан са 4 на 5.
     -Иако је у Београду довољно четири, а у Новом Саду само три
   одборника да би се формирала одборничка група, изјашњавање са
   говорнице дозвољено је само градоначелнику и именованим лицима
   – углавном члановима владајуће странке; именована лица, која би у
   свакој демократији били само гости парламента, добили су већи значај
   од директно изабраних лица - одборника којима су грађани Лесковца
   поклонили своје поверење. На овај начин, потпуно је поништен значај
   градског парламента као места на коме се на демократски начин доносе
   одлуке важне за фунционисање града. Зато данас наше место није
   у локалном парламенту, где је демократија протерана, обезвређена,
   понижена, већ на улицама којима шетају наши суграђани.-
     Јелена Спирић је подсетила да су одборници странака Савеза за
   Србију већ једном бојкотовали седницу наводећи конкретне разлоге
   недемократског деловања у овом дому.
     -Од данас крећемо у тотални бојкот парламента неприсуствовањем
   на седницама и свим скупштинским одборима и неучествовањем у
   привиду демократије. Да је овај парламент срозао демократију на фарсу
   и да је постао фарма, како га неки наши суграђани називају, одавно смо  -Слично као и већина у овом парламенту, а то је да само прича и
   свесни и ми и и грађани Лесковца. Учествовали смо, јер нас је народ бирао  ништа не ради, а ако и ради нешто, онда то ради погрешно, а бог’ме
   да их у скупштинској сали представљамо и зато нам је одскора обавеза да  и противзаконито. Једино што је добро и што одсликава вашу намеру
   кренемо у бојкот, јер то на улицама захтевају грађани и Србије и Лесковца.  је да смо сви ми одборници добили број као да смо у затвору, јер је то
   Више није битан ни пословник о раду ни начин вођења седница, ни ми  ваша намера, да опозиција буде у затвору, да не може да каже оно што
   као одборници, већ воља грађана. Грађани и Србије и Лесковца јасно већ  мисли. Цео овај пројекат је замишљен и спроведен због тога да би се
   недељама говоре да очекују корениту промену система у коме они имају  одборницима одузела реч. Ваша комплетна инфериорност укупног
   контролу над вршиоцима власти, где исти сносе одговорност за своје  броја одборника, већника, директора, у односу на пар одборника
   поступке! Одговорност за корупцију, за ненаменско трошење буџета,  опозиције је дошла дотле да све ово морате да радите у покушају
   за застрашивање, за злоупотребу положаја, за намештање тендера... да нам одузмете реч, и вероватно ћете то успети у начину на какав
   Претходних дана смо видели и потврду истих делања, и грађани су  сте ви навикли. Грађани, на жалост, више неће моћи да чују зашто
   свесни да се ко зна која кривична дела прикривају како се не би окрњио  плаћамо ђубре, зашто плаћамо порезе у оволиком броју, ко одговара
   успостављени диктаторски режим градоначелника Лесковца када се  пред законом, ко склапа погодбе и нагодбе са тужилаштвом, неће
   дешавају хапшења која се никако не могу окарактерисати као политичка.- моћи чути много тога од чега зависи њихов живот. Ово је било једино
     Спирићева је одала да ће одборници странака које чине Савез  место у граду са кога смо то могли да кажемо, и сада нам се и то
   за Србију наставити да се боре за интересе грађана Лесковца ван  одузима. Али, треба да знате да, када вршите притисак на људе у
   институција система, ван скупштинске сале на наредним заседањима,  свим местима на којима можете, онда добијете оно што се дешава у
   али и кроз Асоцијацију слободних одборника Србије (АСОС) која ће бити  Србији и на шта ви затварате очи, а то су протести. Протести грађана,
   формирана окупљањем свих слободних одборника који су потписали  пристојних и мирних који вас упозоравају да политички систем, да
   Споразум са народом, зарад синхронизоване борбе за нормално деловање  рад ове државе вратите у институције система. Оно што ми желимо
   у наредном периоду.                   као одборници је да ово функционише као институција система, а не
                                да функционише као цела држава захваљујући вољи једног човека.-
     На конференцији за медије одборника Демократске странке речено  Нагласио је Цакић да ће владајућа већина због свега побројаног
   је да говоре и у име одборника Двери, који је оправдано одсутан.  изгубити власт.
                                 -Сетићете се тада свега онога што сам вам ја говорио са ове
     -Претпостављам да ће градоначелник Цветановић покушати да  говорнице, јер се већ дешавају ствари и дешаваће се још више, кад
   омаловажи овај бојкот прозивајући претходну власт у неком контексту.  институције система почну да раде. Ми ћемо напустити седницу
   Претходна власт је чинила неке грешке, али је та власт смењена на  скупштине града, а ви покажите грађанима колико опозиција смета,
   изборима и у тој власти нису били чланови криминалне групе која је убила  побољшајте им начин живота, јер вам ми нећемо сметати.-

    Нова Наша реч излази сваког петка. Издавач је Удружење грађана Нова Наша реч. Први број је изашао 25. новембра 2011. године.
    Редакција: главни и одговорни уредник Никола Милићевић, заменик главног и одговорног уредника Љиљана Стојановић, технички уредник Владимир Тасић.
    Редакција: Иван Спирић, Сава Димитријевић,              .
    Адреса редакције: Јанка Веселиновића 3/2, Лесковац. Контакти 016/214796, 063/8549104. Е-mail nova.nasarec@gmail.com. Веб сајт www. novanasarec.org.rs.
    Жиро рачун 170-0030012783000-08, Уникредит банка.
    За претплату, све врсте огласа и рекламе обратити се редакцији. Штампа “SVEN”, Ниш. Тираж 1000 примерака.
    Нова Наша реч је доступна, као електронско издање, и на www.novinarnica.net. Нова Наша реч је чланица Асоцијације локалних независних медија Local Press.
   2                                                Нова наша реч
   1   2   3   4   5   6   7