Page 5 - NNR 43
P. 5

од 10,9 милиона. Зато изражавам сумњу у овај  нових, набавка материјала, све то кошта  -Трафо станице се помињу и приватни
   податак од 18,5 милиона за уличну расвету. Број  818.400 евра, пројекти 464.000 евра. Све укупно  партнер мора да одржава опрему у трафо
   светиљки је 13.451, а кад сам погледао елаборат  5.419.200 евра. То су трошкови које приказао  станицама како би функционисала потребна
   за измену светиљки у Граду Врању видео сам да  приватни партнер и то је уреду. Даље, трошкови  опрема, а обухваћено је 385 трафостаница.
   су они прво направили списак трафо-станица на  одржавања активних елемената, 1.936.944 евра,  „Димовање“ је укључено и биће софтверско.-
   територији града, јер се ту постављају потребни  трошкови финансирања и осигурања 1.776.552  Он је додао и да се приватном партнеру
   уређају за осветљење града, структура извора  евра из џепа грађана Лесковца, а то значи да  услуга плаћа из уштеде уколико је он докаже
   светлости система јавног осветљења за цео  ја дођем да нешто урадим без динара, узмем  и још једном нагласио да град нема никакав
   град и за сва села, списак улица у граду са  кредит из банке и могу да радим шта хоћу јер  ризик везан за одржавање јавног осветљења.
   подацима за пројектовање осветљења са  сам се овде дефинисао да могу да плаћам и
   максималном прихватљивом снагом светиљке  кредите са сумом од 1,77 милиона евра... Кад          И.С.
   за осетљење сваке саобраћајнице, где су навели  све скупимо укупни трошкови нашег пријатеља
   288 улица у граду где ће се вршити промена  који долази да нам замени сијалице коштају
   јавног осветљења... Навели су и број светиљки  3.875.496 евра, а он има укупне капиталне  Саопштење УСС „СЛОГА“
   у сваком селу. Ми немамо такав транспарентан  трошкове који коштају 9.294.696 евра. Па  Лесковац
   приступ и могу смо да нагађам да ли је тачан  ако нешто кошта 100 динара, ви нећете да му
   број сијалица.-           платите још 125 да вам то постави.-   КО ШТИТИ ВЕЛИКЕ
     Филиповић је као ману навео и то што ово
   осветљење нема тзв. „димовање“.                        КОМПАНИЈЕ ОД
     -То је пригушивање светла, које иде од                   ОДГОВОРНОСТИ
   поноћи до пет ујутру, када има мање саобраћаја.
   У то време, рецимо у три ујутру, можете да
   смањите јачину осветљења за 50% и тако                  „Надлежне инспекције ће тек наредних
   додатно уштедите утрошак струје. Нема ни                  дана извршити ригорозније контроле у
   контроле појединачних сијалица софтверских                 већим фабрикама у Лесковцу и Власотинцу
   решења, а све то може да се уради. Овако би се               с обзиром на драматично повећање броја
   видело и ко се прикључује на јавну расвету.“                заражених радника последњих дана“,
     Филиповић је запитао, у форми                    саопштио је начелник Јабланичког округа
   одборничких питања, најпре колико је Град                 Милош Ћирић.
   Лесковац коштало одржавање јавне расвете                    Ко је одговоран и зашто је изостала пуна
   у 2018. години, затим колика је годишња               контрола и предузимање потребних мера како
   потрошња електричне енергије за јавно                 би се смањили ризици, заштитили радници и
   осветљење са предметном локацијом у уговору                обезбедила примена свих одлука у фабрикама
   о јавно-приватном партнерству. Он је затражио               које запошљавају хиљаде људи?
   и да му се достави информација тачног броја                  Зашто сваки талас вируса и повећање
   светиљки по улицама и селима и колико има                 броја заражених почиње у фабричким
   трафо-станица из којих иду прикључења за                  круговима „Јуре“?
   јавну расвету.                                 Да ли су њихови власници и
     -Што се тиче плаћање накнаде према  Филиповић је рекао и да по овим ценама  пословодство привилеговани и другачије
   извршиоцу, на годишњем нивоу је то 694.855  просечна цена сијалице са демонтажом  третирани и у јеку пандемије која наноси
   евра плус ПДВ, што ће за првих 13 година да  монтажом и свиме је 368 евра по комаду. ненадокнадиве губитке свим земљама и
   износи 9.033.118 евра. Последње две године  -Ми смо мењали светиљке у главној улици  економијама?
   уговора додатних 136.000 евра по години, што  које су коштале 300 евра, као и оне у селу које  Није ли јос у априлу, потом јулу морала
   је укупно 9.305.520 евра, колико ће нас коштати  су коштале до 100 евра, јер је тамо мања улица  да се закаже хитна седница Социјално-
   овај пројекат за 15 година. Приватни партнер  и не треба толика светиљка.- економског савета Србије на којој би
   треба да потроши за набавку ЛЕД осветљења и  У одговору Милош Цветановић је рекао  се расправљало о кршењу радничких и
   система за укључивање и искљкучивање јавног  да је број светиљки утврдио стручни тим  синдикалних права у трајању борбе против
   осветљења, обезбеђење продужења гаранције,  где су били представници Градске управе,  тешких последица коронавируса?
   итд. 4.136.400 евра са ПДВ-ом. Трошкови  Одељење за опште послове, тадашњи помоћник  Не сигурно ст радног ме ста,
   демонтаже постојећих светиљки и монтажа  градоначелника за месне заједнице...  неизвесност налажења посла, повреде на
                                         раду, мобинг, исплаћивање минималних
     СРЕДЊЕ И ОСНОВНЕ ШКОЛЕ                         зарада, неиздржљиви услови рада, гажење
                                         достојанства и понижавања свакојака,
    ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА                        ометање нормалног функционисања
                                         синдиката ... Све ово, и јос много тога,
                                         суморна је слика болести која од почетка
    ПРЕЛАЗЕ НА ОНЛАЈН НАСТАВУ                        влада у Јури. Име јој је немар државе и
                                         препуштање радника и њихових породица
                                         на милост и вољу власнику капитала.
                                           Држава тренира стогоћу на власницима
     Епидемиолог Бранислав Тиодоровић саопштио је након седнице Кризног штаба у среду  малих објеката и самосталних радњи,
   да ће средњошколци и ђаци виших разреда основне школе прећи на онлајн наставу а да ће  контролише и санкционише неодговорне
   школски распуст почети 21. децембра и трајати до 18. јануара. Тиодоровић каже да нема  појединце за непоштовање радног времена,
   потребе за полицијским часом, нити за ванредним стањем а да ли ће бити увођења посебних  затварају локале за један фискални рачун,
   мера надзора и контроле на граничним прелазима знаће се у наредних пар дана. док се годинама већ заустављају испред
     Рекао је да се вртићи не затварају јер за то нема ни потребе ни оправдања. капија страних корпорација и чекају дозволу
     “Донели смо одлуку да, ипак, основне школе наставе да раде по постојећем систему, од  или неко оправдање за игнорисање очитог
   првог до четвртог разреда. Од петог до осмог разреда ће бити спроведено да пређу на онлајн  кршења закона.
   систем и да то траје до почетка распуста. То смо предложили и вероватно ће то тако бити  Захтевамо од Министарства за рад на
   спроведено”, рекао је Тиодоровић                      чијем целу сада се налази чланица Кризног
     Таква одлука важи за све средње школе, истакао је епидемиолог.     стаба да се активно укључи у спасавање
     “Дошли смо до закључка да се у средњим школама спроводи највише онога што нас плаши  зивота људи. Зато што одавно то више
   и што је ризик – заражавање средњошколаца, који то онда доносе кући”, рекао је Тиодоровић. није само ускраћивање права, сада је
     “Желимо да до распуста школски систем функционише. Не затварамо школе, систем  непоштовањем епидемиолошких мера и
   образовања, само га преводимо на мање ризичан ниво”, нагласио је Тиодоровић. необезбеђивањем здравствене заштите то
     Он је додао да се факултетима, који имају своју аутономију, предлаже да, ко год може,  место смртоносне заразе.
   спроведе онлајн наставу, с тим што ће поједини факултети, попут медицине или природних  Повереник УСС “Слога” за Лесковац,
   наука, бити у ситуацији да морају да организују вежбе, уз поштовање свих мера.          Иван Крстић

   Нова наша реч                                                5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10