VODIČ ZA NAPREDOVANJE ZA ZAPOSLENE I POSLODAVCE

„KARIJEROLOGIJA“ , NOVA KNJIGA OLGE VUČKOVIĆ-KITANOVIĆ

 

Mera uspeha nije postati bolji od drugih nego stalno postajati bolji od sebe. Upravo ova  rečenica Ernesta Hemingveja moto je knjige „Karijerologija“ autorke  Olge Vučković Kitanović.

Autorka je samostalni savetnik u Repupličkoj agenciji za mirno rešavanje  radnih sporova i svoje bogato iskustvo pretočila je u ovu knjigu. A o knjizi najbolje govori sama autorka ali i eminentni stručnjaci .

Kako je nastala Karijerologija?

KARIJEROLOGIJA – pravni, emocionalni i socijalni okvir je brzo napisana, ali se građa za nju skupljala 10 godina! Daje odgovore na najčešća pitanja koja su mi učesnici postavljali na preko 500 obuka koje sam održala na temu radnog zakonodavstva, mobinga, uzbunjivanja, poverljivosti, menadžerskih, komunikacionih i pregovaračkih veština, motivacije, samomotivacije, lojalnosti, savladavanja stresa, konflikata na radu i burn out sindroma, alternativnog rešavanja radnih sporova… Sve podeljeno u 10 poglavlja, ključnih za legalno poslovanje i zadovoljstvo na radu u dobrim međuljudskim odnosima, kao zajedničke imenitelje ličnog i korporativnog prosperiteta.

Kome je Karijerologija namenjena?

Svakom ko tokom radnog veka hoće da stekne i sačuva samopouzdanje, izvuče maksimum od sebe, ostvari ambicije i penziju dočeka zadovoljan onim što je uradio, a ne bolestan i frustriran zbog svega što je mogao, a nije! Namenjena je mladim, ambicioznim ljudima koji od posla žele da naprave karijeru, pravnicima, menadžerima koji  žele da unaprede rad praktičnim veštinama i alatima uspešnih, i na stimulan i kreativan način da upravljaju procesima i ljudima. Poslodavcima koji na oprobano  efikasan način žele da poboljšaju međuljudske odnose bez materijalnih ulaganja, ali i sindikatima koji žele da se za svoja prava izbore znanjem… Svima koji su zapali u mentalnu i intelektialnu stagnaciju i frustracije iz kojih žele da se izvuku… Obzirom da je moto knjige Hemingvejeva misao da MERA uspeha nije postati bolji od DRUGIH, nego STALNO postajati BOLJI od SEBE, prvo poglavlje je posvećeno radu na sebi i jačanju samomotivacije i samopouzdanja,  kroz niz primera ko je i kako to uspeo.  Za neuspeh nema izgovora, rekao je veliki američki motivator Dejvid Švarc: „Izlečite se od izgovoritisa, teške bolesti koja parališe um i ubija kreativnost. “

Koja je poruka, a koja pouka iz Karijerologije?

Poruka je data u staroj kineskoj poslovici: „Svi imamo dva života. Drugi počinje kada to saznamo“. Ako iole sumnjamo u to da je sam čovek kovač svoje sreće, u to da je čovek kovač svog uspeha nema nikakve sumnje. Uspeh ne dolazi „ako se posreći“, on je mudro postavljen projekat!  Ne planirati ništa znači planirati neuspeh. Golemost uspeha srazmerna je uloženom trudu, sa kojim treba početi SAD, sa verom u sebe i bez „izgovoritisa“, jer je vreme potrošan resurs.

Pouke su date na praktičnim primerima dobre prakse uspešnih ljudi i uspešnih firmi. Kako steći samopouzdanje, napredovati, savladati strah, sumnje pretvoriti u izazove, kako odabrati kadar, motivišuće upravljati i pridobiti lojalnost… Kako postići ubedljivost i nenasilni uticaj  savladavanjem lakih tehnika verbalne i neverbalne komunikacije.

Karijerologija daje osnovne smernice i pregled radnopravnog zakonskog okvira u kontekstu odvijanja rada: Zakon o radu, Zakon o državnim službenicima, Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, set antidiskriminacionih zakona, Zakon o zaštiti uzbunjivača, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti sa posebnim osvrtom na Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu.

Knjiga je praktična za ceo region, što su potvrdili recenzenti iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. O knjizi su se pohvalno izrazili akademski srtučnjaci, uspešni menadžeri, sindikati, psiholozi, a deo tih pohvala prenosimo.

Rekli su o knjizi:

…Knjiga  spada u ona  štiva koja  treba da poznaje svako ko se bavi industrijskim odnosima, javnom komunikacijom, procesima upravljanja i društveno odgovornim poslovanjem, tj. svako  ko želi da radi na sebi i stekne samopouzdanje i kreativost…

Dr. Zoran Stojiljković,  profesor na Fakuletu političkih nauka

KARIJEROLOGIJA  je potrebna na polici svakog menadžera i preduzetnika. Teme koje su pokrivene su važne za dobro upravljanje organizacijom.

Srđan Janićijević, osnivač Mokrogoske škole menadžmenta

…Knjiga je korporativni bukvar… I ako ste pročitali  svu  literaturu na temu liderstva, menadžmenta, korporatine kulture  i svih oblika inteligencije, bićete impresionirani  jednostavnim, a sveobuvatnim pristupom kojim su prikazani sve aspekti korporativnog sveta. Početnicima, ali i iskusnim praktičarima već dugo nedostaje ovakva zbirka domaćeg autora, nastala na autentičnom iskustvu lokalnog tržišta rada i zakonske regulative, po čemu je retkost i izuzetak.

Nataša Stamenković,  direktor sektora ljuskih resursa  Naftne industrije Srbije

KARIJEROLOGIJA nije samo kolekcija mudrih saveta šta  uraditi na planu poslovnog uspeha, već proživljen, opitni i delatni okvir kako te silne mudrosti sprovesti.

Aleksandra Janković, psihoterapeukinja u Odseku za sprečavanje mobinga  Kliničkog centra Srbije

Retke su publikacije koje visoko stručno tumačenje radnog prava integrišu sa čitavim spektrom praktičnih saznanja namenjenih svim učesnicima na tržištu rada.

Silva Cerovina, novinarka, PR Nacionalne službe zapošljavanja 

…Ova knjiga sistematizuje konkretna znanja, veštine i alate koji mogu daizmene Vaš život. Zaboravite sve knjige koje ste pročitali na temu uspeha. KARIJEROLIGIJA je najpraktičnija i najkorisnija knjiga na temu istinskog i trajnog razvoja. Postavljeni su  novi standardi…

Mara Erdelj, predsednica Samostalnog sindikata u bankama Srbije BOFOS

…Poruka knjige je životni moto autorke, sačuvan od pripravničkih dana u kancelariji FILA, do danas, kad je uspešna i ostvarena žena:  nema nerešivih problema, nego samo problema koji se ne rešavaju…

Toma Fila, advokat

Na vešt, temeljan,a nepretenciozan način, spojene su naizgled nespojive oblasti – pravo, emocionalni odnosi i socijalni kontekst odvijanja rada. Kako, prepustio bih čitaocu da sam sazna i proceni. Prepričavanje ovog dela  ne može da dočara njegovu zanimljivost i kvalitet.

Dr.Senad Jašarević , profesor radnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Novi Sad

 

Lj.S.

 

 

 

 

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*