ŠEĆER MALA ( 7 )

29IZ KNjIGE ,,POSLEĐAN GROŠ”

ŠEĆER MALA ( 7 )

 

Do Avrama Cvetkovića su – Đemandini. Toj je bija  prazan plac i bija je golem –  sve do Kekin sokak. I toj je imanje na Đemandinini.

Taj plac je posle smrti svoga oca dobio Borko, zvani Rupica, sin mu Trajko – obojica su bili sučkari – sukli su konopci.

– Borko je bio  vrlo prgav i ljut čovek,kaže Aca Dojčinović. Oženio se kao stariji momak i plac koji je  nasledio od oca  podelio je na tri dela.

Deo  placa koji izlazi na Ristićevu ulicu ( Šećer malu ) kupio je  1958. Đorđe – Đoka Popović, geometar iz Pečenjevce, žena mu Stana od Čičanjci, deca Jasmina i   Svetlana. Jasmina, muž  Slobodan Živković, ćerka Zvezdana. Svetlana, muž Ivan Tometić, poznati leskovački rukometaš, sin Bojan, žena mu Irena, deca Bogdan i Vedran.

Drugi deo placa koji izlazi na Kekin sokak Borko Rupica je prodao na Jovana Đorđevića Đurđiju, matičara, iz Industrijsku ulicu. Jovan Đorđević, Đurđijin, žena  Olga, sestra na Vlastu Džisu, deca  Ljiljana, matičarka i Miša. Ljiljana, muž Ljubiša Savić, deca Bojana i Aleksandar –Saša. Miša, žena  Jasmina, deca Maja i Milan.( Jasmina je ćerka na Vitu Vlahovića, preko put Ratka berberina u Murdžu malu).

Treći deo placa  Borko je zadržao za sebe i tu je  živeo  njegov sin  Trajko Rupica, žena mu Rada, deca Zoran i Zlata. Zoran, žena Nada, deca Dragana i Dušanka.

 

Do Đemandini su Andrejini  – Andra i žena mu Nata, deca Stevan, Dana, Zora, Rada,  Donka i Kosara.

Onda  Mirko piljar, žena Dana, zvana Dana Pavunkina. Pa  Roska Krasićka, sin vu Đoka. Dalje nakud ulicu Kralja Petra drugog je  –  Pera Đorđević, žena Zora, ćerka Mira zvana Buđa rođena 1930. godine, muž joj je mlađi brat od Ilije zubara. Tuj kuću  su prodali na Desimira Cenića.

Pa je Čeda Nikolić, pekar, žena Kata Gickina, ćerka Desanka – Deska. Čeda je radio kod Štirku pekara sa Dragi Blagi i nosili su po ulicama simiti, đevreci, burek i sva ostala masna i posna peciva.

U staru kuću do Čedu pekara stanovao je Pera, žena mu Smilja, imali su  šestoro  dece. Bili su veoma siromašni i otselili su se, a kuću su prodali na Milevu.

Pa su  Ošavkini. Angelina – Anđa, ćerka na Jovu Grozničku, muž  Đoka Zdravković Ošavka, železničar, deca Marina i Vasa. Vasa, žena Jelica, deca Ana i Mirjana.Marina, muž Božidar Ilić, deca Nenad i Vladimir

Onda je imanje na industrijalca Hristodora Tasića. Na mesto kude je posle rata bija prvo Megoteks, a mnogo godina kasnije prodavnica Forma ideale i sada Kineska robna kuća – bio je Hristodorov magacin gotove robe. Ispred magacina bila je kuća na Vladu, starijeg sina, a na sprat magacina gotove robe  sedo je mlađi Hristodorov sin Aca.

 

I na sam ćoš Ristićeve ulice je imanje na popa Janićija Kaluđerovića.

Tuj kuću  koja i sg gleda na tri ulice – Ristićevu, Kralja Petra Drugog i Kraljevića Andreje ( Kekin sokak ), krajem 1938. godine braća pekari Milutin-Milutka  i Dimitrije – Mitka su kupili od popa Klimentija Kaluđerovića. Oni su dražali pekaru odma do hotel Solun. Njihov Tatko Gavrilo, zvani Gavra Ćor Fišek – imaja je kuću na Nišku ulicu kude je sg Suva reka, žena mu Nastasija – Sika, Piroćanka. I sg se spominje da je taj baba Sika bila – ,,oštra i opasna žena, kaže Mimi Baljoz. I kad otidneš kod nju ona ti se samo izvikuje. Takva si je žena bila taj baba Sika.”   A jetrve – žene na Milutku i Mitku – Darka i Ruža su lepo živuvale.

Majka na Ružu – Sanda  udala se za Mitu Jovanovića Puljču – ,, ima ga i na spomenik”. Taj Mita Puljča bija je udovac bez decu i  kad mu je žena umrela hteo je da se oženi s neku ženu koja neće da žali muža. A Sanda je, kad vu je muž Nikola umro ostala sa tri ćerke – Zagorku ( rodila se u Pirot ), Ružu i Radmilu – Ratku. I kao udovica sa tri ćerke – udala se za udovca Mitu Puljču bez decu. Rada se odade za Voju Simića, a Zagorka prizeti Blagoju Baljozovića.

–  Pekarovi su slavili Sveti Ranđel, a Baljozovi su slavili Sveti Nikolu i išli smo na večeru mi kod nji i oni kod nas. I kad otidnemo na večeru kod Pekarovi –  Milutkina žena Darka je pevala i mnogo je lepo pevala.

Kuća na Mitku i Milutku imala je kapiju na Kekin sokak ,,i vodila se pod imenom Janićija Kaluđerovića masa.”  Po tog popa Janićija se i sokak zvao – Pop Janićijin sokak,  posle je bio poznat kao Pop Milunov sokak i naposletku bio je, a i sg je poznat kao – Kekin sokak. A zvanično to je bila  – Ulica Kraljevića Andreje.

Imanje koje su Dimitrije – Mitka  i Milutin – Milutka kupili od Klimentija Kaluđerovića  bilo je sve  do  Hristodora Tasića, industrijalca u Ristićevu ulicu – posle je tuj bila prodavnica  Forma ideale.

Dimitrije – Mitka i žena mu Ruža  12 godine nisu imali decu, pa se Ruža  posle razrađa i četiri decu je rodila – Oliveru – Olju, Predraga, Gavrila i Svetlanu. Olivera -Olja, muž Todor Petković, radeja u Sup, deca  Ivica i Nebojša. Predrag, žena Zorica. Gavrilo, žena Vinka iz Grdanicu, deca Snežana i Biljana, direktor Muzičke škole. Svetlana, muž Dušan Stanković, direktor Megoteksa, deca Emilija i Tanja.

Milutin, žena Darinka – Dara, ćerka Vidosava – Vidica.

Kad je posle Drugog svetskog rata došlo oslobođenje Milutka je sa ženom i ćerkom otišo u Beograd i otvorio radnju u koju je prodavao peciva i slatkiše. Milutinova radnja bila je u Balkansku ulicu – prva s desne strane kad se od železničku stanicu  uz Balkansku ulicu pođe na Terazije.

 

Kuća na advokata Krdžalića je na sam ćoš – s prozori je u ulicu Vojvode Mišića, a kapija i avlija su u Ristićevu ulicu.

– U kuću na advokata Krdžalića sedeja je Rus   Mihajlo Mohadin. Taj Rus je prvo sedeja u Vašarište. Imao je sina Acu  i on je savirao u drambolj. I taj Rus je umro. Za vreme  okupacije  Aca je prebego i za njega se više neje čulo.

Pa su  – Ćopini. Trajko  Mitić, truker, zvani Ćopa, žena Kostadina, deca Aleksandar, Nikola, Milorad, Vasilije, Mara i  Radmila. Aleksandar Mitić, truker,žena Leposava, deca Dragiša, Đorđe i Dobrila. Đorđe, žena Radmila, sin Bratislav.

Onda su Zvoncarevi –  Slavko Zvoncar i žena mu Mila.

Pa su Dojčinovići.

Trajko Dojčinović, zvani Trajko Šop  je iz Broda u Crnu Travu, žena mu Imenka umrela je 1937. godine, deca Đura, preduzimač i Radojica, zvani Šop. Radojica, žena Persa, ćerka na Mitku Crnoga i Darku iz Pop Mićin sokak ( Belčug mala ), deca Blaško, Dušanka ( udala se za Buzi u Pižin sokak ), Aca i Branko, zvani Čkemba – bija je rukometaš, košarkaš i bokser.

Do kuću na Trajka Šopa su – Nalandžijini.

Mirko Stojanović, zvani Nalandžija, žena Ljubica od Grebenarevići, deca Đoka, poginuo kao đak,  Živka,  Verka, Vule, Gordana i Lepka, zvana Sitničarka ( bila je udata za Mile sitničara u Pop Ilijinu ulicu, mnogo je pričala i kad priča mnogo vika i galami ) i  Miodrag – Mića Stojanović, rabotija na rengen u bolnicu. Mića, žena Bosiljka – Bosa od Krmarovi u Sat malu,  deca Biljana i Miroslav. Miroslav, žena Svetlana, deca bliznaci Tomislav – Tomica i Ninoslav -Ninica. Biljana, muž Kele, fudbaler, deca Nataša i Nenad. Vukašin – Vule, žena Biserka, deca Ljubica, Ružica i Zlatica.  Gordana, muž  Ljubiša Stojanović, računovođa, deca  Slađana i Vladica.

Mirko Nalandžija je držaja nalandžisku radnju na Nišku ulicu – imao je ortaka sa isto prezime – Stojanović . Radnja gim je bila  preko put Šućuranovi kude je sad  Pčelarska radnja i zvala se Stojanović – Stojanović.

Pa je šećerdžija Zavidojla.

– Do Zavdijlini su bili Adži Milkenkovi, kaže Aca Dojčinovi. To je bila kuća nekog Jevrejina. Kad je Jevrejin bankrotirao vlasnik  kuće postala je  Hipokretarna banka. U Adži Milenkovu kuću je 1941. godine  stanovao šef gradske policije Tomović sa dosta lepom ženom. Taj Tomović je  hapsio i rigorozno se odnosio prema pripadnicima  komunističke partije i ljudi su ga prezirali i mrzeli. I 1942. godine, kada je vozom putovao na  relaciji  Niš – Pirot  Tomović je u tom vozu uhvaćen i partizani su ga likvidirali. I likvidiran je tako što su mu otsekli glavu. A kao dokaz da je to taj zloglasni šef policije Tomović  on je doteran u Leskovac – bez glave! I tako je i sahranjen – bez glave!

Njegova žena je posle otišla iz te kuće,a verovatno se otselila i iz Leskovca.

 

( Nastaviće se )

Sava Dimitrijević

 

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*