Prodaju se lokali “Centralne” i “Sutjeske” apoteke, kao i objekti “Jugekspresa”

LESKOVAC

Na 14. sednici članovi Gradskog veća Grada Leskovca su doneli odluku o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti (građevinskog zemljišta sa objektima i poslovnih objekata – lokala) iz svojine grada Leskovca javnim nadmetanjem. Grad prodaje objekte koji su poznati kao Apoteka „Sutjeska“, „Centralna apoteka“ i objekte koji su korišćeni od strane nekadašnjeg preduzeća „Jugekspres“ kao hala dnevne nege i peračnica. Biće prodat i poslovni objekat – lokal u ulici Južnomoravskih brigada broj 2/34 (stari zanatski centar). Javno nadmetanje će biti održano 2.februara 2021. godine u 10 časova u sali Skupštine Grada Leskovca. Inače, početna cena za bivšu apoteku „Sutjeska“ je nepunih 16,2 miliona dinara, a za bivšu „Centralnu apoteku“ 33 miliona dinara.
Većnici su usvojili i Odluku o donošenju Programa energetske efikasnosti grada Leskovca za period 2020.-2022. godine. Šef odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj Saša Mladenović u obrazloženju je rekao da je ovo strateški važan dokument za razvoj grada.
-Planirani cilj ovog programa je ušteda finalne energije koji je u skladu sa ciljem uštede energije utvrđenim Trećim akcionim planom za energetsku efikasnost Republike Srbije. Predložene mere i aktivnosti kojima će se obezbediti efikasno korišćenje energije sadrže: plan energetske sanacije i održavanje javnih objekata u okviru objekata grada Leskovca, zatim plan unapređenja sistema komunalnih usluga (sistema daljinskog grejanja, vodovoda, javnog osvetljenja i drugp), kao i druge mere koje se planiraju u smislu efikasnog korišćenja energije. Među energetski najneefikasnijim objektima grada spadaju SRC „Dubočica“, Škola za osnovno i srednje obrazovanje „11. oktobar“, nekoliko objekata vrtića, mesnih zajednica…-
Odlukom većnika JKP „Vodovod“ je dato na korišćenje centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, kao i objekti na liniji vode i liniji mulja.

IS

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*