Privredna kretanja u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu

LESKOVAC

Period od početka 2018.godine beleži blagi realni rast bruto domaćeg proizvoda, rast spoljnotrgovinske razmene, nastavak fiskalne konsolidacije i pad javnog duga, očuvanje cenovne stabilnosti, međugodišnji rast stranih direktnih investicija i realni rast zarada, zapažanja su Regionalne privredne komore u Leskovcu (RPKL) .

• INDEKS INDUSTRIJSKE PROIZVODNjE

Prema raspoloživim podacima Republičkog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja na području PKS-RPK Leskovac u periodu januar-mart 2018.godine veća je za 9,4%, u odnosu na isti period 2017.godine. Na području PKS-RPK Leskovac, u posmatranom periodu, trend kretanja industrijske proizvodnje beleži sledeće strukturne karakteristike:

• posmatrano po namenskim grupama, zabeležen je rast proizvodnje od 1,4% u oblasti „kapitalni proizvodi“;
• „trajni proizvodi za široku potrošnju“ od 16,2%, „intermedijalni proizvodi“ za 6,2% i „netrajni proizvodi za široku potrošnju“ 13,5%
• posmatrano po sektorima, ostvaren je pad fizičkog obima proizvodnje u rudarstvu -0,7%, u sektoru „snabdevanje električnom energijom, gasom, parom“ pad -4%, dok je u sektoru prerađivačke industrije ostvaren rast od 10,4%.

• SPOLjNOTRGOVINSKA RAZMENA

• Ukupna spoljnotrgovinska razmenau prva tri meseca 2018.godine ostvarena je u vrednosti od 197,2 mil.eura, što je za 22,4% više u odnosu na isti period 2017.godine;
• Izvoz iznosi 106,4 mil.eura, i predstavlja 54% ukupne razmene, povećan je za 19% u odnosu na isti period 2017.godine;
• Uvoz iznosi 90,8 mil.eura, i predstavlja 46% ukupne razamene i povećan je za 21% u odnosu na isti period prethodne godine;
• U spoljnotrgovinskoj razmeni za prvih 3 meseci ostvaren je
suficit od 15,6mil. eura

• POSLOVNA DEMOGRAFIJA

U 2017.godini osnovano je 2172 privrednih subjekata (1.954 preduzetnika i 218 preduzeća) i ugašeno 1.457 (1.360 preduzetnika i 97 preduzeća). Odnos broja osnovanih i ugašenih privrednih subjekata (neto-efekat) je 1,5:1 i pokazuje da se na svakih 10 ugašenih privrednih subjekata osnuje 15 novih.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*