Koji su najčešći problemi radnika u Jablaničkom okrugu?

Foto: Ilustracija

LESKOVAC

U periodu januar-novembar 2019. godine,  inspektori  rada Odseka inspekcije rada Leskovac izvršili su ukupno 1.832 inspekcijska nadzora kod poslodavaca na teritoriji Jablaničkog upravnog okruga,  a od toga 1.204 nadzora iz oblasti radnih odnosa, rečeno je JUGpressu u ovoj inspekciji.
U ovom periodu, Odseku  inspekcije rada Leskovac su  podneta  144 zahteva u oblasti radnih odnosa. Od tih 144  zahteva 55 su podneli muškarci,  34 zahteva su podnele žene, dok je 55 zahteva podneto anonimno, objašnjavaju u inspekciji.

Zahtevi koji se podnose Odseku inspekcije grada Leskovac najčešće se odnose na angažovanje na radu ”na crno”, bez zaključenog ugovora o radu ili drugog ugovora u skladu sa Zakonom o radu  i bez podnete prijave na obavezno socijalno osiguranje pre njihovog stupanja na rad, zatim na prekovremeni rad i neisplatu naknade zarada za prekovremeni rad, kao i na  neisplatu zarade  i nedostavljanje obračuna zarada, rekli su nam u inspekciji.


Na pitanje da li je inspekcija vratila nekog od zaposlenih na posao, posle nezakonitog otkaza, ili svi oni moraju da traže pravdu pred sudom u ovoj službi kažu “ u toku 2019.godine Odseku inspekcije rada Leskovac, podneta su dva zahteva za odlaganje izvršenja rešenja poslodavca  o otkazu ugovora  o radu”.
Objašnjavaju da je “po jednom zahtevu  utvrđeno da je rešenjem poslodavca o otkazu ugovora o radu očigledno povređeno pravo zaposlenog, a zaposleni je poveo radni spor,  te je inspektor rada odložio  svojim rešenjem izvršenje  rešenja poslodavca – do donošenja pravosnažne odluke suda,  dok  u drugom slučaju nije bilo  zakonskog osnova za odlaganje izvršenja rešenja poslodavca  o otkazu ugovora o radu” i da u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu, podnosioc zahteva pre obraćanja inspekciji rada  mora da povede radni spor.

Poslodavcima kod kojih se utvrde nedostaci iz oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, inspektori rada rešenjem nalažu njihovo otklanjanje i protiv takvih poslodavaca podnose zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, kažu u inspekciji.
Poslodavac je  u obavezi da u ostavljenom roku postupi po nalozima iz rešenja inspektora rada i da o tome obavesti inspektora rada u zakonom propisanom roku. U protivnom,  inspektor rada protiv poslodavca podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Na pitanje iz kog sektora ima najviše pritužbi, javnog ili privatnog u inspekciji rada kažu da oni ne vodi posebnu evidenciju o javnom i privatnom sektoru, te da nemaju podatke o broju pritužbi  koje su podnete u svakom od tih sektora pojedinačno.

Na pitanje da li imaju pritužbe od zaposlenih kod stranih poslodavaca i na šta se one najčešće odnose kažu da su zaposleni kod  stranih poslodavaca, koji posluju na teritoriji Jablaničkog upravnog okruga, podnosili su zahteve Odseku inspekcije rada Leskovac  koji su se odnosili na odlaganje izvršenja rešenja o otkazu ugovora o radu, kao i  na prekovremeni rad.

Kada je u pitanju Zakon o sprečavanju zlostavljanja  na radu, inspektori rada prilikom inspekcijskog nadzora, pre svega, proveravaju da li su poslodavci zaposlene pismenim putem obavestili o zabrani vršenja zlostavljanja na radu i da li su ih upoznali sa pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog i poslodavca u vezi sa zabranom zlostavljanja, u skladu sa članom 7. stav 1. ovog  Zakona, objašnjavaju u inspekciji.

U toku 2019.godine Odseku inspekcije rada Leskovac su podneta četiri zahteva za zaštitu od zlostavljanja na radu,  a nakon  izvršenog nadzora podnosioci zahteva su obavešteni o načinu ostvarivanja svojih prava, odgovor je na naše pitanje da li je bilo prijava zbog mobinga i u kojoj meri.

Ljiljana Stojanović

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*